Jak oznaczane są granice w Google Earth

Granice

W nowej wersji Google Earth granice są wyświetlane na różne sposoby. Wygląd linii oznaczających granice zależy od statusu danej granicy.

Granice państw

Bezsporne granice międzynarodowe, takie jak między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, są oznaczone ciągłą szarą linią.

Granice tymczasowe

Linie przerywane z kropek oznaczają granice traktatowe i inne granice tymczasowe.

  • Granica traktatowa to granica ustalona na mocy traktatu lub podobnego porozumienia, która nie została uprawomocniona.
  • Granica „de facto” to granica, która nie została ustalona na mocy traktatu ani podobnego porozumienia, ale jest respektowana przez wszystkie zaangażowane strony.

Granice sporne

Linie przerywane z kresek oznaczają granice sporne. Oznacza to, że zaangażowane strony nie zgadzają się co do ich przebiegu.

Granice stanów, województw i prowincji

Cienkie, jasnoszare linie przerywane z kropek wewnątrz krajów oznaczają granice stanów, województw i prowincji, np. granicę stanu New Jersey lub województwa podlaskiego.

Nazwy państw i regionów

Nazwy krajów, np. Niemcy lub Japonia, wyświetlają się na mapie w formie tekstu. Google Earth automatycznie wyświetla nazwy miejsc w języku ustawionym w przeglądarce lub na urządzeniu.

Dowiedz się, jak zmienić język w Google Earth.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?