Научете как са означени границите в Google Earth

Граници

В новата версия на Google Earth границите се показват по различни начини. Линиите са очертани въз основа на статута на границата.

Международни граници

Непрекъснатите сиви линии показват неоспоримите международни граници, като тази между Съединените щати и Канада.

Временни граници

Точковите линии показват договорните и условните граници, които са временни.

  • Договорна граница: Граница, която е определена в договор или подобно споразумение, но не е утвърдена със закон.
  • Фактическа граница: Граница, която не е определена чрез договор или подобно споразумение, но и не се оспорва от засегнатите страни.

Оспорвани граници

Пунктираните сиви линии показват оспорвани граници. Това означава, че засегнатите страни не са се споразумели за определена граница.

Граници на щати или провинции

Тънките светлосиви точкови линии в рамките на държава показват границите на щатите и провинциите, като например тези на Ню Джърси или Албърта.

Имена на държави и региони

Имената на държавите, например Германия или Япония, са изписани върху картата. Google Earth автоматично показва имената на местата на езика на браузъра или устройството ви.

Научете как да променяте езика в Google Earth.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?