Korzystanie ze skrótów klawiszowych na komputerze

Korzystając ze skrótów klawiszowych na komputerze, możesz łatwo odkrywać świat i wyszukiwać miejsca, które Cię interesują.

Skróty klawiszowe w Google Earth
Wyświetlanie listy skrótów klawiszowych ?
Przesuwanie kuli ziemskiej (widoku) Klawisze strzałek
Wyszukiwanie  /
Powrót do widoku z kierunkiem północnym u góry N
Przełączanie między widokiem 2D a 3D O
Powiększanie lub pomniejszanie

Windows: Page Up / Page Down

Mac: fn + klawisz strzałki w górę lub w dół

Zresetuj widok R
Obracanie kuli ziemskiej Shift + klawisze strzałek
Zatrzymanie obracania kuli ziemskiej lub kamery Klawisz spacji
Powrót do widoku z góry U
Przejście do swojej lokalizacji

WindowsCtrl + I

Mac: Cmd + I

Powrót do widoku z kosmosu

Windows: Ctrl + X

Mac: Cmd + X

Zwiększenie lub zmniejszenie wysokości aparatu Shift + Page Up lub Page Down
Przybliżenie mapy w kierunku miejsca wskazanego kursorem Podwójne kliknięcie (lewy przycisk)
Oddalenie mapy od miejsca wskazanego kursorem Podwójne kliknięcie (prawy przycisk)
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?