Използване на клавишни комбинации на компютъра ви

Можете да използвате клавишни комбинации на компютъра си, за да изследвате света по-лесно и да търсите места, които ви интересуват.

Преки пътища за Google Earth
Преглед на списък с клавишни комбинации ?
Преместване на глобуса (панорамно придвижване на изгледа) Клавиши със стрелки
Търсене  /
Връщане към изглед, насочен на север n
Превключване между 2D и 3D изглед o
Увеличаване или намаляване на мащаба

Windows: Page up/page down

Mac: Fn + клавиши със стрелки

Повторно задаване на изгледа r
Завъртане на глобуса Shift + клавиши със стрелки
Спиране на завъртането на глобуса и камерата Клавиш за интервал
Връщане към изглед „отгоре – надолу“ u
Прелитане до местоположението ви

WindowsCtrl + i

Mac: Cmd + i

Връщане към изглед от космоса

Windows: Ctrl + x

Mac: Cmd + x

Увеличаване или намаляване на височината на камерата Shift + page up/page down
Приближаване към местоположението на курсора Двукратно кликване (ляв бутон)
Отдалечаване от местоположението на курсора Двукратно кликване (десен бутон)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?