Разглеждане на места в близък план със Street View

За да разглеждате места от нивото на земята, можете да използвате Street View. Увеличете мащаба, за да виждате сгради, забележителности, мостове и други обекти, както бихте ги виждали на живо.

Забележка: Не за всички места може да са налице изображения в Street View. Вижте къде има Street View.

Отваряне на Street View

 1. Отворете Google Earth на компютъра си, като използвате Google Chrome.
 2. Кликнете върху място или потърсете местоположение.
 3. Увеличете мащаба, за да видите района с по-големи подробности.
 4. Кликнете върху човечето Човече в долния десен ъгъл на екрана.
 5. Кликнете върху откроен район.
  • Оцветените в синьо кръгове или райони могат да се разглеждат в Street View.
  • В оцветените в оранжево кръгове можете да разглеждате вътрешността на сграда.

Придвижване наоколо

 1. За да промените изгледа си, кликнете върху екрана и го преместете с плъзгане.
 2. За да се върнете в изглед, ориентиран на север, кликнете върху компаса в долния десен ъгъл.
 3. Ако можете да се придвижите до нов район, на екрана се показват бели стрелки. Кликнете върху някоя от тях, за да се придвижите в тази посока.

Увеличаване или намаляване на мащаба

 • За по-близък изглед кликнете върху „Увеличаване на мащаба“ Увеличаване на мащаба в долния десен ъгъл.
 • За по-далечен изглед кликнете върху „Намаляване на мащаба“ Намаляване на мащаба в долния десен ъгъл.

Искане за премахване или замъгляване на изображения от Street View

 1. Кликнете върху „Подаване на сигнал за проблем“ в долния десен ъгъл на екрана в Street View. 
 2. Попълнете формуляра и натиснете Изпращане.

Научете повече за правилата за поверителност на Street View

Изход от Street View

Кликнете върху „Изчистване“ Изчистване в горния ляв ъгъл.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?