Преглед на местата и промяна на изгледа

Можете да използвате Google Earth, за да пътувате по света и да изследвате нови места. Ще видите екзотични градове, различни забележителности в 3D формат и ще разглеждате сградите отблизо. 

Научете как да разглеждате местата отблизо в Street View.

Забележки:

Преглед на местата чрез Google Chrome

 1. Отворете Google Earth на компютъра си, като използвате Google Chrome. 
 2. Изберете действие:
  • Търсене на конкретно място: Кликнете върху „Търсене“ Търсене.
  • Придвижване: Кликнете и плъзнете с мишката. 
  • Промяна на мащаба: В долния десен ъгъл използвайте „+/-“ (или кликнете и плъзнете мишката). 
  • Оглеждане на местоположението: Задръжте Ctrl + кликнете върху екрана и го преместете с плъзгане.

Включване на линиите за географска ширина и дължина  

Можете да включите линиите на решетката, за да научите за географските координати и да получите приблизителното си местоположение на повърхността на Земята.

Можете да видите и петте основни паралели на географската ширина (Екватор, Северен полярен кръг, Южен полярен кръг, Тропик на Рака и Тропик на Козирога), както и нулевия меридиан.

 1. Отворете Google Earth на компютъра си, като използвате Google Chrome.

 2. Кликнете върху менюто вляво Стил на картата .

 3. Включете Активиране на линиите на решетката.

 Показване на триизмерни изображения 

Можете да използвате „Активиране на триизмерни сгради“ за да включвате или изключвате показването на триизмерни сгради и дървета. Изключването на триизмерни сгради може да показва по-малко изображения и да увеличи цялостната ефективност на Google Earth.

 1. Отворете Google Earth на компютъра си, като използвате Google Chrome.
 2. Кликнете върху менюто вляво Меню и след това Стил на картата Стил на картата.
 3. Включете или изключете Активиране на триизмерни сгради. 

Отстраняване на неизправности при бавно зареждане на места

Понякога отнема време местата да се покажат в Google Earth. Ако чакате да се зареди място, проверете долу вдясно, за да видите каква част от изображението се е заредила.

За да виждате изображенията по-бързо, опитайте се да промените настройките на паметта:

 1. Отворете Google Earth на компютъра си.
 2. Вляво кликнете върху менюто Меню и след това Настройки.
 3. Под „Размер на кеша на паметта“ изберете размер:
  • За да се зареждат по-бързо изображенията, увеличете размера на кеша.
   Забележка: За тази цел ви е нужен бърз компютър.
  • Ако компютърът ви е по-бавен, можете да намалите размера на кеша и така изображенията да се зареждат по-бавно.
   Забележка: Това може да накара Google Earth да работи по-безпроблемно.
 4. Кликнете върху Запазване.

Промяна на изгледа

 • Превключване между изглед „от горе надолу“ и триизмерен изглед от космоса: В долния десен ъгъл кликнете върху „3D“ 3D. Ако вече сте в триизмерен изглед, ще виждате „2D“.
 • Северно ориентиране: Кликнете върху компаса в долния десен ъгъл. За да увеличите размера му, кликнете два пъти върху него. След това кликнете върху него и го преместете с плъзгане, за да наклоните или завъртите екрана.
 • Полет до текущото ви местоположение: В долния десен ъгъл кликнете върху „Моето местоположение“ Местоположение.
 • Завъртане на картата: Кликнете два пъти върху компаса долу вдясно. След това кликнете върху външните точки на компаса и ги плъзнете, за да завъртите екрана.
 • Наклоняване на картата: Кликнете два пъти върху компаса долу вдясно. След това кликнете върху центъра му и го преместете с плъзгане, за да наклоните нагоре и надолу.
 • Връщане към стандартния изглед в Google Earth: В долния десен ъгъл кликнете върху глобуса. За да се придвижите от другата страна на Земята, увеличете мащаба, кликнете върху глобуса и го преместете с плъзгане.

Избиране колко информация да се вижда

 1. В горната част кликнете върху менюто Меню.
 2. Кликнете върху „Стил на картата“ Стил на картата.
 3. Изберете изглед:
  • Изчистен: Само изображения, без граници, етикети или пътища.
  • Изследване: Изображения плюс повечето места, представляващи интерес, като граници, етикети и пътища.
  • Всичко: Всичко по-горе плюс забележителности, бизнеси, обществен транспорт и други.
  • Персонализиран: Изберете кои функции да виждате, когато използвате Google Earth.

Интересни места наблизо

За да видите интересни места, потърсете в Google Earth миникабърчета, които показват местоположения в района. Интересните места са в различни категории, включително:
Кулинария и напитки
Храна Вино Бар или пъб Кафене 
Търговия на дребно:
Пазаруване Бакалия
Атракции на открито:
Къмпинг Голф Зоологическа градина Парк Планина
Спешни служби:
Аптека Медицинска помощ Червен кръст Червен полумесец Червен щит на Давид 
Градски услуги:
Полиция Училище Тоалетна Поща Библиотека
За да научите повече за миникабърчетата и какви обекти представляват, вижте пълната легенда.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?