Te instrukcje odnoszą się do starszych wersji Google Earth. Pomoc dotycząca nowej wersji Google Earth.

W jaki sposób są pozyskiwane zdjęcia?

W Google Earth możesz przeglądać dużą kolekcję zdjęć, w tym zdjęcia satelitarne, lotnicze, 3D i Street View. Te zdjęcia pozyskujemy w miarę upływu czasu od różnych dostawców i z różnych platform. Nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dlatego nie zobaczysz na nich bieżących zmian.

Kiedy zostały pozyskane zdjęcia?

 • Na niektórych zdjęciach zobaczysz datę ich uzyskania podaną przez dostawcę zdjęcia.
 • Jeśli zdjęcie jest mozaiką zdjęć satelitarnych lub lotniczych zrobionych na przestrzeni kilku dni lub miesięcy, zobaczysz zakres dat z datą początkową i data końcową, między którymi zdjęcia zostały pozyskane.
 • Jeśli dostawca nie przekaże żadnych informacji na temat daty zrobienia zdjęcia lub przekaże ograniczone dane, data początkowa i końcowa będą odzwierciedlać okres, w którym najprawdopodobniej zostało wykonane zdjęcie.

Przykłady:

 • „Lato 1995 r.” może zostać zmienione na datę początkową 01.06.1995 i datę końcową 30.09.1995.
 • „1943” może zostać zmieniony na datę początkową 01.01.1943 i datę końcową 31.12.1943.

Uwaga: w przypadku wszystkich zdjęć z zakresem dat „Data wykonania zdjęcia” odzwierciedla najwcześniejszą datę w możliwym zakresie, więc na pewno nie jest późniejsza niż faktyczna data uzyskania zdjęcia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o dacie zrobienia zdjęcia, skontaktuj się z dostawcą danego zbioru zdjęć. Dane o dostawcy zdjęcia znajdziesz w informacjach o prawach autorskich. Firma Google nie może udostępniać żadnych dodatkowych informacji o posiadanych zdjęciach, poza informacjami wyświetlanymi w aplikacjach Google Earth i Mapy Google.

Dlaczego daty wykonania zdjęć się zmieniają?

 • Zdjęcia wykonane bliżej ziemi zazwyczaj składają się z jednego obrazu. W takich przypadkach wyświetlana data jest taka sama niezależnie od tego, w które miejsce na zdjęciu przesuniesz kursor.
 • Zdjęcia lotnicze są zwykle mozaiką wielu zdjęć. Data może zmienić się po przesunięciu kursora.
 • Data nie jest wyświetlana, jeśli informacje o dacie wykonania zdjęcia są niedostępne lub jeśli umieścisz kursor na krawędzi dwóch zdjęć.

Więcej informacji o rodzajach zdjęć i datach ich pozyskania

Zdjęcia satelitarne i lotnicze

Zdjęcia satelitarne i lotnicze w Google Earth pochodzą z umieszczonych na satelitach i samolotach aparatów, które wykonują każde zdjęcie w określonym dniu i czasie. Takie zdjęcia mogą być wykorzystywane w Google Earth jako pojedyncze zdjęcia z określoną datą wykonania, jednak czasami:

 • Zdjęcia są połączone w mozaikę, na którą składają się obrazy wykonane na przestrzeni kilku dni lub miesięcy. Takie zdjęcia wyświetlają się jako jeden obraz, a data jego wykonania może zmieniać się, kiedy przesuwasz kursor po mapie.
 • Informacje o dacie pozyskania zdjęcia są ograniczone, a wyświetlana data odzwierciedla początek okresu, w którym zdjęcie najprawdopodobniej zostało uzyskane.
 • Jeśli włączysz warstwę „Budynki 3D”, szczegółowe zdjęcia terenu i budynków są pobierane ze zdjęć lotniczych zrobionych w różnych dniach, więc Google Earth nie wyświetla daty uzyskania zdjęcia.
 • Informacje na temat daty pozyskania zdjęcia zostały utracone lub są niedokładne ze względu na czyjąś pomyłkę lub inne problemy.
Zdjęcia Street View

W Google Earth możesz przeglądać również zdjęcia Street View. Podczas oglądania panoramy Street View w dolnej części ekranu zobaczysz miesiąc i rok wykonania panoramy.

Zdjęcia 3D

Google Earth nie wyświetla dat wykonania zdjęć 3D, ponieważ zdjęcia lotnicze są wykonywane wielokrotnie w różnych terminach. Pozwala to uchwycić szczegóły terenu i budynków.

Zdjęcia historyczne

Data widoczna na suwaku czasu podczas oglądania zdjęć historycznych oznacza, że wyświetlane zdjęcia zostały wykonane tego dnia lub wcześniej.

 • Jeśli baza danych zawiera dwa zdjęcia tego samego miejsca wykonane tego samego dnia, tylko jedno z nich będzie widoczne w Google Earth.
 • Czasami daty na suwaku czasu i na pasku stanu różnią się o jeden dzień ze względu na różnice stref czasowych między datą i czasem wykonania zdjęcia a strefą czasową komputera.
 • Domyślnie Google Earth wykorzystuje strefę czasową komputera użytkownika, jednak można ją zmienić na UTC lub inną dowolnie wybraną strefę czasową, korzystając z opcji daty i godziny Opcje.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
87057
false