Hoe afbeeldingen worden verzameld

In Google Earth ziet u een grote verzameling beelden, waaronder satellietbeelden, luchtfoto's, 3D-beelden en Street View-afbeeldingen. De weergegeven afbeeldingen zijn in de loop der tijd verzameld en afkomstig van verschillende bijdragers en platforms. Het zijn geen realtime afbeeldingen. U ziet het beeld dus niet live veranderen.

Wanneer afbeeldingen worden verzameld

 • Bij sommige afbeeldingen wordt een specifieke datum vermeld. Deze is door de bijdrager van de afbeelding opgegeven.
 • Bij mozaïeken van verschillende satellietbeelden of luchtfoto's die gedurende meerdere dagen of maanden zijn samengesteld, wordt een startdatum en een einddatum vermeld. Dit is de periode waarin de afbeeldingen zijn verzameld.
 • Als er door de bijdrager weinig of geen datumgegevens zijn verstrekt, worden de start- en einddatum vermeld van de periode waarin de afbeelding naar verwachting is gemaakt.

Voorbeelden:

 • 'Zomer 1995' wordt mogelijk: startdatum 01-06-1995, einddatum 30-09-1995
 • '1943' wordt mogelijk: startdatum 01-01-1943, einddatum 31-12-1943

Opmerking: Voor alle afbeeldingen met een start- en een einddatum wordt bij 'Datum van afbeelding' de oudste datum in de mogelijke periode vermeld. Deze datum is dus nooit later dan de daadwerkelijke datum waarop de afbeelding is opgehaald.

Als u meer informatie wilt over het moment waarop een afbeelding is opgehaald, neemt u contact op met de oorspronkelijke bijdrager van de betreffende gegevensset. Wie de bijdrager is, ziet u in de copyrightgegevens. Google kan niet meer informatie over afbeeldingen verstrekken dan wat in Google Earth en op Google Maps wordt weergegeven.

Waarom afbeeldingsdatums veranderen

 • Beelden dichter bij de grond bestaan gewoonlijk uit één afbeelding. De datum die in deze gevallen wordt vermeld, blijft altijd hetzelfde, waar u de cursor ook plaatst.
 • Luchtfoto's bestaan gewoonlijk uit een mozaïek van meerdere afbeeldingen. De datum kan veranderen als u de cursor over de kaart beweegt.
 • Er wordt geen datum weergegeven als er geen datumgegevens beschikbaar zijn voor de afbeelding of als de cursor op de grens tussen twee afbeeldingen staat.

Meer informatie over afbeeldingstypen en de bijbehorende datums

Satellietbeelden en luchtfoto's

De satellietbeelden en luchtfoto's in Google Earth worden gemaakt door camera's op satellieten en vliegtuigen. Elke afbeelding wordt op een specifieke datum en tijd vastgelegd en kan in Google Earth samen met deze gegevens worden gebruikt als afzonderlijke afbeelding. In de volgende gevallen wordt hier echter van afgeweken:

 • Afbeeldingen kunnen worden gecombineerd tot een mozaïek van beelden die gedurende meerdere dagen of maanden zijn vastgelegd. Deze afbeeldingen worden weergegeven als één naadloze afbeelding, maar als u de cursor over de kaart beweegt, kan de datum veranderen.
 • In sommige gevallen is de datuminformatie over de afbeelding beperkt en weerspiegelt de vermelde datum de start van de periode waarin de afbeelding naar verwachting is opgehaald.
 • Als de laag 3D-gebouwen is ingeschakeld, worden de gedetailleerde afbeeldingen van het terrein en de gebouwen afgeleid van luchtfoto's die op verschillende datums zijn verzameld. Er wordt daarom geen datum weergegeven in Google Earth.
 • In sommige gevallen is de datuminformatie over de afbeeldingen verloren gegaan of onjuist als gevolg van menselijke fouten of andere problemen.
Street View-afbeeldingen

U kunt in Google Earth ook Street View-afbeeldingen bekijken. Als u een Street View-panorama weergeeft, worden onder aan het scherm de maand en het jaar vermeld waarin dit is vastgelegd.

3D-afbeeldingen

Google Earth geeft geen datums weer voor 3D-afbeeldingen. Dit komt doordat luchtfoto's op meerdere datums worden verzameld om een gedetailleerde weergave van terreinen en gebouwen te garanderen.

Historische afbeeldingen

Wanneer u historische afbeeldingen bekijkt, geeft de datum op de schuifregelaar voor de tijd aan op of vóór welke datum de afbeeldingen zijn vastgelegd.

 • Als de database twee overlappende afbeeldingen van een plaats bevat die op dezelfde dag zijn opgehaald, is slechts één van deze afbeeldingen zichtbaar in Google Earth.
 • Soms wijken de datums op de schuifregelaar voor de tijd en in de statusbalk een dag af als gevolg van het verschil in tijdzone tussen de datum/tijd waarop de afbeelding is opgehaald en die van de computer.
 • Google Earth maakt standaard gebruik van de tijdzone van de hostcomputer, maar u kunt dit via 'Opties voor datum en tijd' Opties wijzigen in UTC of een andere tijdzone.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?