Начин на получаване на изображенията

Google Earth съдържа голяма колекция от изображения, включително сателитни, въздушни, триизмерни и такива от Street View. Изображенията се получават в течение на времето от различни доставчици и платформи. Те не се осигуряват в реално време, така че няма да виждате промени на живо.

Кога се получават изображения

 • За някои изображения е посочена една дата на получаване, която се определя от доставчиците им.
 • Ако изображението е мозайка от няколко сателитни или въздушни снимки, направени за период от няколко дни или месеца, показва се период от време с начална и крайна дата, между които са получени изображенията.
 • Ако доставчикът на данни дава съвсем малко информация или изобщо не осигурява такава, се показват начална и крайна дата за периода, в който с достатъчна сигурност можем да смятаме, че е получено изображението.

Примери:

 • „Лятото на 1995 г.“ може да означава начало на 1 юни 1995 г. и край на 30 септември 1995 г.
 • „1943 г.“ може да означава начало на 1 януари 1943 г. и край на 31 декември 1943 г.

Забележка: За всички изображения с периоди от време „Дата на изображенията“ показва най-отдавнашната дата във възможния период, така че датата никога не е по-скоро от действителната дата на получаването на изображението.

Ако търсите още информация за времето на получаване на изображение, обърнете се към първоначалния доставчик на набора от данни. Доставчиците на изображенията се показват заедно с датите на авторското право. Google не е в състояние да предостави още информация за изображенията, които притежава, в допълнение към вече показваната в Google Earth и Карти.

Защо датите на изображенията се променят

 • Близките до земята изображения обикновено се състоят от едно изображение. В този случай показваната дата не трябва да се променя, където и да местите курсора.
 • Въздушните изображения обикновено се състоят от мозайка от няколко изображения. Датата може да се променя, когато местите курсора по картата.
 • Не се показва дата, когато за изображението няма информация за датата или когато курсорът е върху границата между две изображения.

Още информация за типовете изображения и датите на получаването им

Сателитни и въздушни изображения

Сателитните и въздушните изображения в Google Earth са заснети от сателити и самолети, които правят всяка снимка в конкретна дата и час.Тези изображения могат да се използват в Google Earth като единично изображение с конкретната дата на получаване, но понякога:

 • Изображенията се комбинират в мозайка, заснета в продължение на няколко дни или месеца. Тези изображения се показват като едно без видими граници и датата може да се променя, когато местите курсора по картата.
 • Информацията за получаването на изображението е ограничена и показваната дата отразява началото на периода от време, когато е най-вероятно да е получено изображението.
 • При включен слой „Триизмерни сгради“ подробните изображения на терена и сградите са генерирани от въздушни изображения от няколко дати, поради което Google Earth не показва дата на получаване.
 • Информацията за датата на получаване е неточна или е загубена поради човешка грешка или други проблеми.
Изображения от Street View

В Google Earth можете също да разглеждате изображения от Street View. Когато разглеждате панорама от Street View, в долната част на екрана ще виждате месеца и годината на получаването й.

Триизмерни изображения

Google Earth не показва дата на получаване за триизмерните изображения. Това е така, тъй като въздушните изображения са получени през различни дни. По този начин е възможно показването на подробен терен и сгради.

Исторически изображения

Когато разглеждате исторически изображения, датата на плъзгача за време означава, че изображенията са получени на тази дата или преди нея.

 • Ако базата от данни съдържа две застъпващи се изображения на дадено място, получени в един и същ ден, само едно от тях ще се вижда в Google Earth.
 • Понякога датите на плъзгача за време и в лентата на състоянието се разминават с един ден заради разлики в часовите зони на компютъра и на датата и часа на получаване на изображението.
 • По подразбиране Google Earth използва часовата зона на компютъра, където се изпълнява, но тя може да бъде променена на UTC или друга зона посредством опциите Опции за дата и час.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?