Отстраняване на грешки в Google Earth

Изберете проблема, който искате да отстраните.

Коригиране на проблеми с Професионалното издание на Google Earth

За да правите по-лесно неща като изчистване на кеша или коригиране на проблеми при стартирането, използвайте инструмента на Google Earth за поправка.

 1. Отворете Професионално издание на Google Earth.
 2. В падащото меню в горната част кликнете върху Помощ и след това Стартиране на инструмента за поправка.
  • Ако бъдете попитани кой продукт да бъде поправен, изберете Професионално издание на Google Earth.
 3. Оставете инструмента за поправка отворен, но затворете Професионалното издание на Google Earth.
 4. Изберете как искате да коригирате Професионалното издание на Google Earth:
  • Изчистване на кеша на диска: Изтриване на файловете, с чиято помощ съдържанието се зарежда по-бързо от компютъра. Тези файлове ще се генерират отново, когато е необходимо.
  • Включване на безопасния режим: Изключване на разширени графики.
  • Изключване на „Атмосфера“: Премахване на сиянието около земното кълбо и затъмняване на небето.
  • Възстановяване на настройките по подразбиране: Връщане на предпочитанията за Google Earth към първоначалните настройки.
  • Изтриване на „Моите места“: Премахване на съдържанието, което сте запазили в „Моите места“ , за да се избегнат сривове при зареждането на Google Earth. Забележка: Файлът със запазените от вас места ще бъде преименуван на myplaces.repairtoolbackup.kml.
  • (Само за Windows) Превключване между „OpenGL“ и „DirectX“: Професионалното издание на Google Earth се начертава с един от двата инструмента за програмиране: DirectX или OpenGL. За коригиране на проблеми с графиката превключете между двата и вижте дали някой от тях е по-подходящ за вашата система.

Влезте в профила си в Google

Ако използвате Google Earth версия 7.1.4 или по-стара, отворете уеб браузъра си и надстройте до най-новата версия.

За да проверите коя е версията ви на Google Earth:

 • Windows: Кликнете върху Помощ и след това Всичко за Google Earth.
 • Mac: Кликнете върху Google Earth и след това Всичко за Google Earth.
Коригиране на замъглени или неактуални изображения

Може да видите съобщение за грешка, ако:

 • Потокът с изображенията не е получен изцяло.
 • Не разполагаме с изображения с висока разделителна способност за този регион.

Коригиране на замъглени изображения

 1. За да е сигурно, че някое наслагване не блокира изображенията, изключете всички слоеве в панела „Места“.
 2. Изчистете кеша.
  • Windows: Google Earth Pro и след това Предпочитания и след това Кеш и след това Изчистване на кеша на диска
  • Mac: Google Earth и след това Предпочитания и след това Кеш и след това Изчистване на кеша на диска
 3. Изключете анизотропното филтриране
  • Windows: Инструменти и след това Опции и след това Триизмерен изглед
  • Mac: Google Earth и след това Предпочитания и след това Триизмерен изглед
 4. Проверете лентата на състоянието в долната част на изображението:
  • Ако тя показва 100% и изображението продължава да е замъглено: Не разполагаме с данни с висока разделителна способност за това местоположение.
  • Ако лентата на състоянието не е пълна, след като са изминали няколко минути: Може да има проблем с връзката ви с интернет, настройките на защитната стена или драйверите на графичната карта.

Отстраняване на сривове и проблеми с графиката

Ето някои стъпки, които можете да опитате, ако имате проблеми с показването:

Стъпка 1: Изчистете кеша

 1.  Отворете Професионално издание на Google Earth.
 2. В падащото меню в горната част кликнете върху Помощ и след това Стартиране на инструмента за поправка.
  • Ако бъдете попитани кой продукт да бъде поправен, изберете Професионално издание на Google Earth.
 3. Оставете инструмента за поправка отворен, но затворете Професионалното издание на Google Earth.
 4. Кликнете върху Изчистване на кеша на диска.

Стъпка 2: Изключете „Атмосфера“

 1. Отворете Google Earth.
 2. Кликнете върху Изглед.
 3. Премахнете отметката от Атмосфера.

Стъпка 3: Премахнете файла myplaces.kml

 1. Отворете Професионално издание на Google Earth.
 2. В падащото меню в горната част кликнете върху Помощ и след това Стартиране на инструмента за поправка.
  • Ако бъдете попитани кой продукт да бъде поправен, изберете Професионално издание на Google Earth.
 3. Оставете инструмента за поправка отворен, но затворете Професионалното издание на Google Earth.
 4. Кликнете върху Изтриване на „Моите места.
 5. Кликнете върху Изтриване.

Забележка: За да възстановите изтритите от Вас запазени места, отворете файла „myplaces.repairtoolbackup.kml“.

Стъпка 4: Превключете показването на графики (само за Windows)

Под Windows за показването на триизмерни изображения в Google Earth се използва DirectX или OpenGL. OpenGL показва изображения с по-високо качество, но не работи с определени видове графичен хардуер или софтуерни драйвери. Ако някои изображения или части от глобуса не се показват правилно:

 1. Отворете Професионално издание на Google Earth.
 2. В падащото меню в горната част кликнете върху Помощ и след това Стартиране на инструмента за поправка.
  • Ако бъдете попитани кой продукт да бъде поправен, изберете Професионално издание на Google Earth.
 3. Оставете инструмента за поправка отворен, но затворете Професионалното издание на Google Earth.
 4. Кликнете върху Превключване между „OpenGL“ и „DirectX“.
  • ​Забележка: Текстът на бутона се променя въз основа на избрания от вас режим, като например „Google Earth понастоящем използва DirectX“.

Ако все пак имате проблеми, актуализирате драйверите на графичната си карта.

Спиране на въртенето на земното кълбо

Глобусът в Google Earth може да се върти, ако контролерът ви не е калибриран.

Ако използвате контролер: Изпълнете инструкциите на производителя за калибрирането му.

Ако не използвате контролер: Отворете Google Earth, след което:

 • Windows: Кликнете върху Инструменти и след това Опции и след това Навигация. След това премахнете отметката от Активиране на контролера.
 • Mac: Кликнете върху Google Earth и след това Предпочитания и след това Навигация. След това премахнете отметката от Активиране на контролера.
Премахване на старите файлове за добавяне на памет

Google Earth съхранява изображения и информация от минали търсения, за да можете да стигате до тези места по-бързо. Изчистването на тази информация води до икономия на памет.

За Macintosh

 1. Отворете Google Earth.
 2. Кликнете върху Google Earth и след това Предпочитания и след това Кеш.
 3. Кликнете върху Изчистване на кеша на диска.

Windows

 1. Отворете Google Earth.
 2. Кликнете върху Файл и след това Изход от сървъра.
 3. Кликнете върху Инструменти и след това Опции и след това Кеш.
 4. Кликнете върху Изчистване на кеша на диска.
Подобряване на ефективността

За да повишите ефективността при задачи като отпечатване или създаване на филми, коригирайте размера на кеша в паметта и върху диска.

Забележка: Това може да се отрази върху ефективността на други приложения.

Увеличаване на кеша в паметта и върху диска

 1. Отворете Google Earth.
 2. Windows: Кликнете върху Инструменти и след това Опции.
  Mac: Кликнете върху Google Earth и след това Предпочитания.
 3. Кликнете върху Кеш.
 4. Въведете стойност в полето „Размер на кеша на паметта“. Google Earth автоматично ограничава размера в зависимост от физическата памет на компютъра ви.
 5. В полето „Размер на кеша на диска“ въведете число, по-малко от 2000.

Изтриване на кеша на диска

За да освободите място на диска:

 1. Отворете Google Earth.
 2. Кликнете върху Файл и след това Изход от сървъра.
 3. Windows: Кликнете върху Инструменти и след това Опции.
  Mac: Кликнете върху Google Earth и след това Предпочитания.
 4. Кликнете върху Кеш и след това Изчистване на кеша на диска.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?