Instalowanie i odinstalowywanie programu Google Earth

Instrukcje dotyczące instalowania i odinstalowywania Google Earth można znaleźć w odpowiednich tematach poniżej.

Instalowanie Google Earth

Aby zainstalować lub uaktualnić Google Earth do najnowszej wersji, pobierz aplikację ze strony http://earth.google.com/download-earth.html

W przypadku problemów z instalacją Google Earth przy użyciu Aktualizatora Google najnowszą wersję Google Earth możesz pobrać bezpośrednio tutaj:

W przypadku jakichkolwiek trudności podczas instalacji zapoznaj się z sekcją tego artykułu dotyczącą błędów.

Odinstalowywanie Google Earth

Aby odinstalować Google Earth, wykonaj czynności odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego:

Windows:
 1. Kliknij Start > Ustawienia > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie Dodaj lub usuń programy.
 3. Przewiń w dół do pozycji Google Earth, a następnie ją kliknij.
 4. Kliknij Usuń, a następnie Tak i Zakończ.
Mac:
 1. Przejdź do folderu aplikacji i odszukaj aplikację Google Earth.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji Google Earth i wybierz Przenieś do kosza.

W przypadku jakichkolwiek trudności zapoznaj się z sekcją tego artykułu dotyczącą błędów instalacji.

Błędy instalacji

Przeczytaj instrukcje dotyczące sposobów rozwiązywania poszczególnych problemów.

Przed zastosowaniem poniższych instrukcji zwróć uwagę na następujące porady wstępne:

 • Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest obsługiwany.
 • Jeśli używasz Google Earth Pro, sprawdź, czy masz uprawnienia administratora na komputerze lokalnym, lub przeprowadź instalację przy użyciu konta administratora.

Kody błędów podczas instalowania/odinstalowywania zawierające numery -5009, -5003, -6002 lub -6009.
Jest to spowodowane starszą wersją oprogramowania instalacyjnego w komputerze.

Błąd pliku MSI lub .dll

 1. Odinstaluj swoją wersję Google Earth w oknie dialogowym „Dodaj lub usuń programy” w Panelu sterowania.
 2. Uaktualnij program do najnowszej wersji dostępnej do pobrania na http://earth.google.com/download-earth.html

Nie można uruchomić Google Earth lub aplikacja ulega awarii

Nie można zainstalować Google Earth w systemie Windows 7
 • Problemy z instalacją, w tym kod błędu 0x80072ee2
 • Na pulpicie brak ikony Google Earth
 • Ikona Google Earth znika z pulpitu

Jeśli masz problemy z pobraniem Google Earth w systemie Windows 7, wykonaj instrukcje dostępne tutaj, by przeprowadzić czyszczenie z użyciem odpowiedniego narzędzia, a następnie ponownie zainstaluj Google Earth.

Jeśli Google Earth ulega awarii, spróbuj przełączyć aplikację w tryb OpenGL.
W tym trybie Google Earth może działać wolniej, jednak pracujemy już nad rozwiązaniem tego problemu.