חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
הדף שביקשת אינו זמין כעת בשפה שלך. תוכל לבחור בשפה אחרת בחלק התחתון של הדף. לחלופין, באמצעות תכונת התרגום המובנית של Google Chrome תוכל לתרגם מיד כל דף אינטרנט אל שפה לבחירתך.

Install & uninstall Google Earth Pro

To install or upgrade to the latest version of Google Earth Pro, download the application.

System requirements

In order for Google Earth Pro to run on your computer, you must have all minimum system requirements.

PC system configuration

Minimum:

 • Operating System: Windows 7
 • CPU: 1GHz or faster
 • System Memory (RAM): 2GB
 • Hard Disk: 2GB free space
 • Internet Connection
 • Graphics Processor: DirectX 9 or OpenGL 1.4 compatible

Recommended:

 • Operating System: Windows 7 or higher
 • CPU: 2GHz dual-core or faster
 • System Memory (RAM): 4GB
 • Hard Disk: 4GB free space
 • High-Speed Internet Connection
 • Graphics Processor: DirectX 11 or OpenGL 2.0 compatible
Mac system configuration

Minimum:

 • Operating System: Mac OS 10.8
 • CPU: Intel 64-bit
 • System Memory (RAM): 2GB
 • Hard Disk: 2GB free space
 • Internet Connection
 • Graphics Processor: OpenGL 1.4 compatible

Recommended:

 • Operating System: Mac OS 10.8 or later
 • CPU: Intel dual-core 64-bit
 • System Memory (RAM): 4GB
 • Hard Disk: 4GB free space
 • High-Speed Internet Connection
 • Graphics Processor: OpenGL 2.0 compatible
Linux system configuration

Minimum:

 • Operating System: Fedora 20 or later or Ubuntu 12.04 (or equivalent)
 • Linux Standard Base (LSB): 4.0
 • CPU: i686 or amd64 compatible, 1GHz
 • System Memory (RAM): 2GB
 • Hard Disk: 2GB free space
 • Internet Connection
 • 3D Graphics Subsystem: OpenGL 1.4 compatible

Recommended:

 • CPU: amd64 compatible, 2GHz
 • System Memory (RAM): 4GB
 • Hard Disk: 4GB free space
 • High-Speed Internet Connection
 • 3D Graphics Subsystem: OpenGL 2.0 compatible
 • Screen: 1280x1024, 32 bit color

Google Earth Pro functions with most recent versions of the Ubuntu and Fedora Linux distributions. Google Earth Pro may run on other popular distributions as well, but due to the wide variety of Linux platforms available, this is not guaranteed.

Install Google Earth Pro

Install Earth Pro on a PC
 1. Download Google Earth Pro.
 2. Double-click the file and follow the installation process.
 3. To open Google Earth Pro, click Start and then Programs and then Google Earth Pro. Then, click Google Earth Pro.
Install Earth Pro on a Mac
 1. Download Google Earth Pro.
 2. Open "GoogleEarthProMac-Intel.dmg".
 3. Open the "Install Google Earth Pro.pkg" file and follow the installation process.
 4. To open Google Earth Pro, open your Applications folder and double-click Google Earth Pro.

Note: During the installation process, Mac OS X will ask for an administrator password. This information is never shared with Google.

Fix installation errors

Before attempting any of the instructions below:

Fix common errors

MSI or .dll error

 1. Uninstall your version of Google Earth Pro by going to Control Panel and then Uninstall a program.
  Note
  : in some versions of Windows, you need to click Control Panel and then Add or Remove Programs.
 2. Upgrade to the latest version from the Google Earth Pro download link.

Use Earth with firewall or protection software

If you're having trouble connecting to Google Earth Pro and your machine has a software firewall, Google Earth Pro might not be able to access the internet. Examples of common anti-virus software firewalls include:

 • McAfee Personal Firewall Plus (also in McAfee Internet Security Suite)
 • ZoneAlarm
 • Norton Personal Firewall

To help fix firewall issues in your anti-virus software preferences, verify:

 • googleearth.exe is not blocked (Windows only)
 • Access to 'port 80' is available for non-browser applications

Note: Before Google Earth Pro software is installed, Mac OS X will ask that you input an administrator password. This information is never shared with Google.

Uninstall Google Earth Pro

Uninstall Earth Pro on a PC

Older versions of Windows

 1. Click Start and then Settings and then Control Panel.
 2. Double-click Add or Remove Programs.
 3. Find and select Google Earth Pro.
 4. Click Remove and then Yes and then Finish.

 

Windows 7 and later

 1. Click Start and then Settings and then Control Panel.
 2. Double-click Uninstall a program.
 3. Find and select Google Earth Pro.
 4. Click Uninstall.
Uninstall Earth Pro on a Mac
 1. Go to your Applications folder and search for "Google Earth Pro".
 2. Right-click the Google Earth Pro icon and select Move to Trash.

Additionally, if you'd like to remove all of the Google Earth Pro files from your Mac, follow these steps:

 1. Go to Finder.
 2. At the top, click Go.
 3. On your keyboard, hold Alt and click Library. 
 4. Go to Caches and then Google Earth Pro and delete all files.
 5. Then, go to Library and then Application Support and then Google Earth Pro and delete all files.

On older versions of Mac OSX:

 1. Go to Finder.
 2. Open the Home Directory icon labeled with your user ID.
 3. Go to Library and then Caches and then Google Earth Pro and delete all files.
 4. Then, go to Library and then Application Support and then Google Earth Pro and delete all files.
Was this article helpful?
How can we improve it?