Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Εγκατάσταση και κατάργηση εγκατάστασης του Google Earth

Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του Google Earth, επιλέξτε το κατάλληλο από τα παρακάτω θέματα.

Εγκατάσταση του Google Earth

Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε ή να λάβετε την τελευταία έκδοση του Google Earth, μπορείτε να λάβετε την εφαρμογή από το http://earth.google.com/download-earth.html

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση του Google Earth μέσω του Google Updater, μπορείτε να λάβετε την τελευταία έκδοση του Google Earth απευθείας από εδώ:

Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες κατά την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε το μέρος του άρθρου που αναφέρεται στα σφάλματα.

Κατάργηση εγκατάστασης του Google Earth

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Google Earth, ακολουθήστε τα βήματα που αφορούν το λειτουργικό σας σύστημα:

Windows:
  1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
  3. Κυλήστε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε τοGoogle Earthκαι επιλέξτε το.
  4. Κάντε κλικ στο Κατάργηση, έπειτα Ναι, έπειτα Τέλος.
Mac:
  1. Μεταβείτε στο φάκελο "Applications" και αναζητήστε την εφαρμογή Google Earth.
  2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής Google Earth και επιλέξτε το στοιχείο Move to Trash.

Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την εγκατάσταση αυτού του άρθρου.

Σφάλματα εγκατάστασης

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε ξανά τις οδηγίες σχετικά με την επίλυση του κάθε σφάλματος.

Πριν επιχειρήσετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν, σημειώστε τις παρακάτω αρχικές συμβουλές:

  • Επαληθεύστε ότι το λειτουργικό σας σύστημα υποστηρίζεται.
  • Εάν χρησιμοποιείτε το Google Earth Pro, επαληθεύστε ότι έχετε τα διοικητικά δικαιώματα του υπολογιστή σας ή εγκαταστήστε το στον τοπικό υπολογιστή μέσω ενός διοικητικού λογαριασμού.

Κωδικοί σφάλματος -5009, -5003, -6002 ή -6009 κατά την εγκατάσταση/απεγκατάσταση.
Αυτό οφείλεται σε κάποια παλαιότερη έκδοση του λογισμικού εγκατάστασης στον υπολογιστή σας.

σφάλμα MSI ή .dll

  1. Καταργήστε την εγκατάσταση της έκδοσης του Google Earth από το παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων στον Πίνακα Ελέγχου.
  2. Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης από το σύνδεσμοhttp://earth.google.com/download-earth.html

Αδυναμία εκτέλεσης του Google Earth ή διακοπή λειτουργίας της εφαρμογής