Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Google Earth Pro là gì?

Google Earth Pro cung cấp gói tính năng nâng cao dành riêng cho công việc kinh doanh chuyên nghiệp. Công cụ Trình làm phim được tích hợp sẵn cho phép các công ty Năng lượng & tiện ích giới thiệu thông tin vị trí đến các khách hàng tiềm năng, Lớp ảnh có độ phân giải cao đơn giản hóa các bản vẽ địa điểm dành cho các hãng Kỹ thuật và vẽ bản đồ trong khi Lớp dữ liệu nhân khẩu học cho phép các tổ chức Bất động sản xác định thị trường mục tiêu kế tiếp của họ. Google Earth Pro có sẵn để mua qua Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

Hãy xem video này để tìm hiểu thêm về các tính năng chỉ có trong Google Earth Pro:

Bảng sau nêu ra những khác biệt giữa Google Earth ProGoogle Earth (miễn phí):

Tính năng Google Earth Google Earth Pro
Hiệu suất Nhanh nhất
In hình ảnh 1000 pixel 4800 pixel
Định vùng bộ dữ liệu lớn
Chèn dữ liệu GIS
Hiệu suất Nhanh nhất
Nhập hình ảnh GIS Định vị địa lý một cách thủ công Định vị địa lý một cách tự động
Nhập tệp hình ảnh lớn Kích thước họa tiết tối đa

Lớp siêu hình ảnh
Truy cập các lớp dữ liệu nhân khẩu học, lô đất & giao thông
Tạo các bộ phim chất lượng cao để xuất
Đo lường khu vực có hình đa giác hoặc hình tròn
Thực hiện mã hóa địa lý theo nhóm
Hỗ trợ qua email
Hỗ trợ qua email
Quảng cáo Tùy chọn
Trường hợp sử dụng Sử dụng cá nhân Nhà tư vấn và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, bao gồm lắp đặt toàn bộ địa điểm

Để biết thêm chi tiết về các tính năng Google Earth Pro được liệt kê phía trên, hãy truy cập Hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.