Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü

Google Earth Pro'ya başlama

Google Earth Pro nedir?

Google Earth Pro, Google Earth'ün şaşırtıcı işlevselliğinin üzerine eklenen daha da güçlü araçlarla oluşturulmuştur. Google Earth Pro'nun en çekici özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Gelişmiş Ölçümler: Poligon alan ölçümünü kullanarak park yerlerini veya arazi geliştirmelerini ölçün veya çember ölçümünü kullanarak etkilenen yarıçapı belirleyin.
  • Yüksek çözünürlükte yazdırma: Resimleri 4800x3200 piksel çözünürlüğe kadar bastırabilirsiniz.
  • Özel Pro veri katmanları: Demografi, parseller ve trafik sayısı.
  • E-tablo İçe Aktarma: Aynı anda 2500'e kadar adresi içeri alarak yer işaretlerini ve stil şablonlarını topluca atayabilirsiniz.
  • Coğrafi Bilgi Sistemi İçe Aktarma: ESRI shapefile (.shp) ve MapInfo (.tab) dosyalarını görselleştirin.
  • Movie-Maker: 1920x1080 çözünürlüğe kadar Windows Media ve Quicktime HD filmlerini dışa aktarın.
Google Earth Pro ile Google Earth karşılaştırması

Aşağıdaki grafikte Google Earth ve Google Earth Pro arasındaki temel farklılıklar gösterilmiştir.

Özellikler Google Earth Google Earth Pro
Yazdırma çözünürlüğü 1000 piksel 4800 piksel
İçe aktarılan Coğrafi Bilgi Sistemi verileri   ESRI .shp, MapInfo .tab
Adresleri toplu olarak içe aktarma Her bir adresin coğrafi konumu manuel olarak belirlenir Aynı anda 2500'e kadar adresin coğrafi konumu otomatik olarak belirlenir
Büyük görüntü dosyalarını içe aktarma Doku boyutuyla sınırlı Üst Görüntü Bindirmeler
Ek Katmanlar   Demografi, Parseller, Trafik Sayıları
Dışa aktarmak üzere birinci sınıf filmler oluşturma   HD 1920x1080
Ölçüm araçları Çizgi, Yol Çizgi, Yol, Poligon, Çember, 3D Yol, 3D Poligon
Google Earth Pro video

Sadece Google Earth Pro'da bulunan özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için şu videoya göz atın:

Google Earth Pro web sitesi

Google Earth Pro hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer Google Earth Pro özelliklerini Google Earth ile karşılaştırmak için Google Earth Pro web sitesini ziyaret edin.

Google Earth Pro'yu edinin

Earth Pro, ticari veya kişisel kullanım için ücretsizdir. Google Earth Pro'ya başlangıç için bkz. Google Earth Pro lisansı edinme.

Yararlı kaynaklar