Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Những hướng dẫn này dành cho các phiên bản cũ hơn của Google Earth. Nhận trợ giúp với Google Earth mới.

Nhập và thay đổi dữ liệu bản đồ

Các tính năng này chỉ có trong Google Earth Pro.

Nhập địa chỉ

Nếu muốn xem nhiều vị trí trên thế giới, bạn có thể nhập địa chỉ của những vị trí này vào Google Earth Pro. Mỗi địa chỉ mà bạn nhập sẽ được chuyển đổi thành một dấu vị trí trên trái đất.

Hướng dẫn nhập địa chỉ
 • Bạn chỉ có thể nhập các địa chỉ trong lãnh thổ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha.
 • Bạn không thể sử dụng địa chỉ có chứa Hòm thư bưu điện.
 • Trường địa chỉ duy nhất: Bạn có thể xác định đường phố, thành phố, tiểu bang, quốc gia và mã vùng trong một trường duy nhất.
 • Nhiều trường địa chỉ: Bạn cũng có thể xác định đường phố, thành phố, tiểu bang, quốc gia và mã vùng trong nhiều trường.
 • Giá trị mặc định cho một phần địa chỉ: Nếu trong số các vị trí của bạn, một số vị trí chỉ có một phần địa chỉ, bạn có thể sử dụng thuật sĩ nhập dữ liệu để xác định giá trị mặc định cho các trường bị thiếu như tiểu bang hoặc mã vùng.
Nhập dữ liệu địa chỉ từ tệp CSV

Nếu muốn thực hành nhập dữ liệu, bạn có thể tải xuống tệp CSV mẫu để sử dụng trong khi thực hiện các bước. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bước sau đây với tệp CSV của riêng mình.

 1. Mở Google Earth. Sau đó, hãy nhấp vào Tệp tiếp đến Nhập.
 2. Duyệt qua vị trí của tệp mẫu và chọn tệp. Sau đó nhấp vào Mở. Thuật sĩ nhập dữ liệu xuất hiện.
 3. Chọn các tùy chọn sau:
  • "Loại trường" Được phân cách
  • "Được phân cách" Dấu phẩy
 4. Sử dụng ngăn xem trước để đảm bảo dữ liệu của bạn được nhập đúng cách.
 5. Nhấp Tiếp theo. Chọn hộp kế bên "Tập dữ liệu này không chứa thông tin về vĩ độ/kinh độ".
 6. Nhấp Tiếp theo. Chọn "Địa chỉ được chia thành nhiều trường".
 7. Trong "Chọn trường địa chỉ", hãy xem lại tên được đặt cho từng trường.
 8. Nhấp Tiếp theo. Xem lại danh sách trường và loại dữ liệu được chọn cho mỗi trường. Sau đó nhấp Quay lại.
 9. Nhấp Hoàn tất. Google Earth bắt đầu mã hóa địa lý dữ liệu của bạn.
 10. Để sử dụng mẫu kiểu trong hộp thoại, hãy nhấp .
 11. Nhấp OK. Hộp thoại "Lưu mẫu" xuất hiện. Lưu mẫu dưới dạng tệp (.kst) để bạn có thể sử dụng khi nhập và định dạng dữ liệu sau này.

Google Earth hiển thị dữ liệu địa chỉ của bạn dưới dạng biểu tượng trong trình xem 3D. Bạn có thể chỉnh sửa thuộc tính của các dấu vị trí này như với bất kỳ dấu vị trí nào khác.

Sửa lỗi nhập
 • Trong ngăn xem trước, nếu dữ liệu thành phố và tiểu bang nằm sai cột, nghĩa là tệp của bạn có thể chứa một số địa chỉ có địa chỉ thứ hai ("Địa chỉ 2") và một số địa chỉ thì không có địa chỉ thứ 2 này. Để sửa lỗi này, hãy bỏ chọn "Coi các dấu phân cách liên tiếp là một dấu".
 • Nếu bạn gặp lỗi do Google Earth không thể mã hóa địa lý một trong các địa chỉ của bạn, hãy chỉnh sửa dữ liệu hoặc thay đổi cài đặt nhập của bạn trong Google Earth.
 • Dữ liệu được nhập nằm trong thư mục Địa điểm tạm thời trong Bảng điều khiển địa điểm. Nếu bạn muốn lưu dữ liệu đã nhập, hãy kéo dữ liệu này ra khỏi thư mục này và chọn Tệp tiếp đến Lưu tiếp đến Lưu Địa điểm của tôi trước khi thoát Google Earth.

Nhập hình ảnh

Bạn có thể mở tệp hình ảnh của Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để chiếu hình ảnh được nhúng cùng thông tin hiển thị qua các tọa độ bản đồ cụ thể trong trình xem 3D. Các tệp sử dụng phép chiếu NAD83 không được Google Earth hỗ trợ.

 • Các tệp TIFF (.tif), bao gồm tệp GeoTiff và tệp TIFF nén
 • Định dạng truyền hình ảnh quốc gia (.ntf)
 • Định dạng hình ảnh Erdas Imagine (.img)

Các tệp hình ảnh khác

Bạn cũng có thể nhập hình ảnh nếu chỉnh sửa tọa độ theo cách thủ công để định vị đúng. Tệp hình ảnh không có thông tin chính xác về phép chiếu sẽ không được chiếu lại chính xác.

 • Đồ họa mạng di động (.png)
 • Chuyên gia đồ họa kết hợp (.jpg)
 • Định dạng trường quét Atlantis MFF (.hdr)
 • Định dạng tệp cơ sở dữ liệu PCIDSK (.pix)
 • Định dạng Pixmap di động (.pnm)
 • Định dạng Bitmap độc lập với thiết bị (.bmp)
Mở hình ảnh GIS

Bạn có thể mở hình ảnh GIS trong Google Earth để xem những hình ảnh đó qua hình ảnh bản đồ.

 1. Mở Google Earth.
 2. Nhấp Tệp tiếp đến Mở. Sau đó, hãy chọn tệp bạn muốn nhập.Cửa sổ chỉnh sửa lớp phủ sẽ xuất hiện.
 3. Đặt vị trí của lớp phủ mới tại bất kỳ thư mục nào trong bảng điều khiển "Địa điểm".
 4. Chọn thuộc tính cho hình ảnh GIS:
 • Hình ảnh chiếu lại được lưu làm lớp phủ. Hình ảnh được lưu trong thư mục Google Earth trên ổ đĩa cứng của bạn. Tên của tệp PNG được đặt theo tên tệp nguồn và thông số chia tỷ lệ hoặc cắt xén đã chọn khi nhập lớp phủ. Xem thêm thông tin về chia tỷ lệ hoặc cắt xén hình ảnh dưới đây.
 • Đối với tệp hình ảnh lớn hơn, có thể mất chút thời gian để thực hiện phép chiếu lại. Nếu bạn đã cắt xén hoặc chia tỷ lệ hình ảnh nhập vào, hoặc nếu bạn đang chiếu lại hình ảnh tốn nhiều bộ nhớ họa tiết hơn, bạn sẽ thấy một đồng hồ đo tiến trình trong quá trình thực hiện phép chiếu lại. Bạn có thể hủy tác vụ này bất kỳ lúc nào.
 • Hình ảnh không chứa thông tin phép chiếu được xem như tệp lớp phủ thông thường. Bạn có thể định vị hình ảnh theo cách thủ công như với hình ảnh lớp phủ.
 • Hình ảnh chứa thông tin phép chiếu không được hỗ trợ hoặc không đúng sẽ không được nhập. Hộp thoại cho biết không thể thực hiện phép chiếu lại và hình ảnh sẽ không được nhập.
Lưu hình ảnh GIS

Khi đã nhập dữ liệu hình ảnh, bạn có thể lưu các nội dung đã thay đổi vào dữ liệu GIS đã nhập:

Di chuyển hình ảnh đã nhập để lưu trong thư mục 'Địa điểm của tôi. Nếu bạn đã đặt lớp phủ hình ảnh trong thư mục 'Địa điểm của tôi', bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho thư mục đó sẽ được tự động lưu lại và bạn có thể xem được các thay đổi này khi khởi động Google Earth.

Lưu lớp phủ hình ảnh dưới dạng tệp KMZ. Nếu bạn muốn xóa hình ảnh đã nhập khỏi thư mục "Địa điểm của tôi":

 1. Nhấp chuột phải vào hình ảnh đã nhập và chọn Lưu địa điểm thành từ menu cửa sổ bật lên.
 2. Sau đó, hãy lưu lớp phủ GIS dưới dạng tệp KMZ vào ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn hoặc vào một vị trí tệp khác có thể truy cập được.
 3. Xóa lớp phủ khỏi danh sách "Địa điểm của tôi" và mở lớp phủ khi cần.

Nhập dữ liệu vectơ

Bạn có thể nhập tệp cùng với các điểm, đường kẻ, đường dẫn và đa giác vào bản đồ của mình.

 1. Mở Google Earth Pro.
 2. Nhấp Tệp tiếp đến Mở.
 3. Chọn loại tệp bạn muốn nhập hoặc chọn Tất cả định dạng nhập dữ liệu.

Khi đã được nhập, phần tử vectơ sẽ xuất hiện trong trình xem 3D và tệp đã nhập sẽ được liệt kê trong thư mục "Địa điểm Tạm thời".

Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng mẫu kiểu và dữ liệu của bạn không chứa trường "Tên", thì trường có sẵn đầu tiên chứa văn bản sẽ được dùng làm nhãn cho dữ liệu.

Sử dụng dữ liệu vectơ của bên thứ ba

Phần lớn dữ liệu vectơ GIS của bên thứ ba xuất hiện dưới dạng bộ sưu tập các tệp hỗ trợ. Nếu dữ liệu bạn mong muốn không hiển thị trong trình xem 3D, có thể là do thiếu tệp hỗ trợ.

Tệp vectơ và các tệp hỗ trợ bắt buộc:

 • MapInfo (TAB)
  • MAP ID
  • DAT
 • ESRI Shape (SHP)
  • SHX Index
  • PRJ (bắt buộc nếu phép chiếu không phải là WGS84)
  • DBF (dữ liệu thuộc tính)
 • Tệp văn bản chung
Nhập tệp văn bản chung

Bạn có thể xác định dữ liệu điểm của riêng mình và nhập dữ liệu đó bằng tệp văn bản chung.

Tệp văn bản chung phải:

 • Có cột có tên và giá trị của cột được phân cách bằng dấu phẩy, dấu cách hoặc tab.
 • Được lưu ở định dạng CSV hoặc TXT.
 • Hiển thị tọa độ dưới dạng:
  • Độ, phút, giây (DMS)
  • Độ thập phân (DDD)
  • Độ, phút với giây thập phân (DMM)
 • Chứa một hoặc nhiều trường chỉ định vị trí của điểm trên trái đất.
 • Không sử dụng kết hợp tọa độ địa lý và trường địa chỉ trong một tệp duy nhất.

Bạn có thể sử dụng tọa độ vĩ độ và kinh độ để chỉ ra vị trí của dữ liệu điểm trong tệp văn bản của mình.

Trường tùy chọn và mô tả

Bạn có thể sử dụng số lượng trường bất kỳ trong tệp dữ liệu tùy chỉnh của mình để gắn nhãn và mô tả các điểm trong Google Earth Pro.

Bạn có thể xác định các trường tùy chọn là văn bản hoặc chuỗi:

 • Trường chuỗi có thể chứa cả số và ký tự bảng chữ cái.
 • Chuỗi phải được trích dẫn trong dấu nháy đơn hoặc chứa khoảng trắng để tránh bị diễn giải là số.

Với các mẫu kiểu, bạn có thể sử dụng các kiểu trường này để tạo hiệu ứng trực quan hữu ích trong trình xem 3D như đồ thị hoặc mã màu của dữ liệu dựa trên giá trị trong trường:

 • Số nguyên
 • Giá trị điểm động

Áp dụng mẫu kiểu

Bạn có thể áp dụng mẫu kiểu cho dữ liệu vectơ chứa các trường bạn muốn hiển thị trong trình xem 3D.

 • Chỉ có thể áp dụng mẫu kiểu cho những dấu vị trí chứa dữ liệu giản đồ mở rộng, chẳng hạn như các mẫu được nhập trong tệp dữ liệu vectơ.
 • Bạn có thể sử dụng cùng một mẫu kiểu cho các dữ liệu khác nhau có cùng trường nếu cài đặt mẫu được điều chỉnh để thể hiện dữ liệu chính xác.

Để áp dụng mẫu kiểu:

 1. Sau khi nhập dữ liệu vào bảng điều khiển "Địa điểm", hãy chọn thư mục chứa dữ liệu và nhấp Chỉnh sửa tiếp đến Áp dụng mẫu kiểu.
 2. Nhấp Sử dụng mẫu hiện có.
 3. Trong danh sách "Mẫu tương thích', hãy chọn mẫu kiểu bạn muốn áp dụng cho tập dữ liệu của mình.
 4. Để chỉnh sửa mẫu kiểu, hãy nhấp Chỉnh sửa mẫu đã chọn tiếp đến OK.
 5. Chọn trường từ dữ liệu mà bạn muốn sử dụng làm tên hoặc nhãn cho dữ liệu của mình. Lưu ý: Tên này xuất hiện trong trình xem 3D và trong bảng điều khiển Địa điểm liệt kê các điểm dữ liệu.
 6. Nhấp Màu để ánh xạ phần tử dữ liệu của bạn với kiểu màu.
 7. Nhấp vào Biểu tượng để ánh xạ phần tử dữ liệu của bạn với một hoặc nhiều biểu tượng.
 8. Nhấn Độ cao để ánh xạ giá trị độ cao với một phần tử dữ liệu.
 9. Nhấp OK.

Bạn sẽ thấy dữ liệu của mình và các giá trị được xác định trong trình xem 3D.

Ánh xạ trường dữ liệu với các đối tượng khác nhau

Ánh xạ kiểu màu

Bạn có thể áp dụng màu cho các trường được chọn trong dữ liệu đã nhập của mình. Trong trường hợp này, màu được áp dụng cho đối tượng tùy thuộc vào loại dữ liệu đã nhập:

 • Biểu tượng được tô màu bằng dữ liệu điểm
 • Đường kẻ được tô màu khi áp dụng cho đường kẻ hoặc đường dẫn.
 • Đa giác đặc được tô màu bằng dữ liệu hình dạng

Sử dụng kiểu màu để tô màu các phần tử này theo cách phù hợp tùy theo cả loại dữ liệu và dữ liệu trường trong toàn bộ tập dữ liệu.

Sử dụng một màu duy nhất cho tất cả đặc điểm

Nếu bạn muốn sử dụng một màu cho tất cả các điểm hoặc đường kẻ từ dữ liệu đã nhập, hãy chọn tùy chọn "Sử dụng một màu". Sau đó, hãy nhấp vào hình vuông màu bên cạnh tùy chọn đó. Từ trình chọn màu, hãy chọn màu hoặc xác định màu của riêng bạn để áp dụng cho dữ liệu.

Sử dụng màu ngẫu nhiên

Để sử dụng nhiều màu khác nhau được Google Earth Pro áp dụng ngẫu nhiên, hãy chọn tùy chọn "Sử dụng màu ngẫu nhiên". Nếu bạn cũng áp dụng biểu tượng cho dữ liệu điểm, màu được chọn ngẫu nhiên sẽ được thêm vào màu hiện có của biểu tượng.

Đặt màu dựa trên các giá trị của trường

Nếu bạn muốn so sánh các đặc điểm với một tập dữ liệu, hãy sử dụng màu sắc để xác định các giá trị trường khác nhau.

Ví dụ:

 • Đặt dải màu ngắn dựa trên diện tích sử dụng theo foot vuông của danh sách bất động sản.
 • Đặt dải màu cho các tệp hình dạng thể hiện thu nhập hộ gia đình trung bình.

Thực hiện theo các bước từ 1-6 trong Áp dụng mẫu kiểu.

 1. Chọn tùy chọn Đặt màu từ trường trong tab "Màu". Sau đó, chọn một màu từ menu thả xuống Đặt màu. Tại đây, bạn có thể chọn trường số hoặc trường văn bản từ dữ liệu của mình. 
 2. Để thay đổi dải màu, hãy nhấp vào từng khối màu và đặt màu bắt đầu và màu kết thúc. Google Earth Pro tính toán dải màu giữa hai giá trị màu.
 3. Để nhóm dải trường số, hãy chọn số lượng nhóm.
 4. Để hiển thị các phần tử dữ liệu cho các địa điểm dựa trên nhóm màu, hãy tạo thư mục con.Để hiển thị hoặc ẩn nhóm màu, hãy sử dụng hộp kiểm bên cạnh thư mục. Lưu ý: Chỉ có thể chỉ định một thư mục con để hiển thị màu hoặc biểu tượng.
 5. Để đảo ngược thứ tự dải màu và các phép gán phần tử, hãy nhấp vào Đảo ngược thứ tự.
 6. Nhấp vào OK để lưu mẫu kiểu của bạn.
Ánh xạ biểu tượng với dữ liệu điểm

Bạn có thể áp dụng biểu tượng cho các trường trong dữ liệu của mình. Không thể ánh xạ các biểu tượng với dữ liệu đường kẻ hoặc hình dạng.

Có hai cách để ánh xạ biểu tượng với các điểm:

 • Sử dụng cùng một biểu tượng cho tất cả các đặc điểm
 • Đặt biểu tượng từ một trường

Đặt biểu tượng cho các trường trong dữ liệu của bạn

Tùy chỉnh biểu tượng cho các dấu vị trí đã nhập theo trường dữ liệu.

Thực hiện theo các bước từ 1-6 trong Áp dụng mẫu kiểu.

 1. Chọn Đặt biểu tượng từ trường. Chọn trường mà bạn muốn áp dụng gắn nhãn biểu tượng.
 2. Để nhóm dải trường số, hãy chọn số lượng nhóm. Đối với mỗi nhóm được xác định, hãy chọn một biểu tượng từ danh sách.
 3. Tạo thư mục con để hiển thị các phần tử dữ liệu cho các địa điểm dựa trên nhóm màu.Để hiển thị hoặc ẩn nhóm màu, hãy sử dụng hộp kiểm bên cạnh thư mục. Lưu ý: Chỉ có thể chỉ định một thư mục con để hiển thị màu hoặc biểu tượng.
 4. Để sửa đổi phần tử biểu tượng nhóm riêng lẻ, hãy nhấp vào nhóm để điều chỉnh giá trị hoặc dải giá trị. Lưu ý: Để điều chỉnh sự dàn trải dữ liệu cho tùy chọn của bạn, hãy sửa đổi cài đặt cho các nhóm số.
 5. Nhấp OK để lưu mẫu kiểu.
Ánh xạ giá trị độ cao

Sau khi đặt giá trị độ cao, các điểm, đường kẻ hoặc hình dạng được di chuyển từ độ cao mặt đất tới độ cao được xác định cho mỗi phần tử dữ liệu.

 • Nếu bạn ánh xạ độ cao với đường hoặc hình dạng, các giá trị bạn xác định sẽ kết hợp với các màu được xác định.
 • Nếu bạn ánh xạ độ cao với dữ liệu điểm, những điểm đó sẽ được di chuyển bằng một đường kẻ có màu một pixel để nối biểu tượng từ vị trí được nâng lên với mặt đất. Bạn có thể sử dụng cài đặt kiểu để sửa đổi độ rộng và màu sắc của đường.

Giá trị độ cao cho trường văn bản

Nếu trường bạn chọn để ánh xạ chứa dữ liệu văn bản, mỗi trường trong 8 trường duy nhất đầu tiên sẽ được xác định trong nhóm của trường. Chỉ ánh xạ giá trị độ cao với một trường có tối đa 8 giá trị duy nhất.

Giá trị độ cao cho trường số

Khi bạn ánh xạ các giá trị độ cao với trường dữ liệu số, bạn có thể chọn trong hai phương pháp ánh xạ sau:

 • Ánh xạ liên tục: Sử dụng giá trị tối thiểu và tối đa của trường để xác định hiển thị độ cao tối thiểu và tối đa cho toàn bộ tập dữ liệu. Hãy sử dụng phương pháp này cho các tập dữ liệu nhỏ hơn, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy những điểm khác biệt riêng lẻ giữa các điểm hay các hình dạng.
 • Phân giá trị thành nhóm: Tạo tối đa 8 nhóm độ cao cho dữ liệu của bạn. Hãy sử dụng phương pháp này cho các tập dữ liệu lớn, nơi không dễ dàng nhìn thấy các độ cao được ánh xạ liên tục trong trình xem 3D.
Chỉnh sửa cài đặt kiểu của điểm ánh xạ

Để khiến các điểm dữ liệu và đường kẻ dễ xem hơn trong trình xem 3D, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt kiểu cho từng điểm để sửa đổi độ dày của đường.

 1. Di chuột qua điểm mà bạn muốn sửa đổi. Sau đó chọn Properties (Windows, Linux) hoặc Get Info (Mac).
 2. Trong phần "Kiểu, Màu", hãy sửa đổi giao diện của điểm khi cần.
 3. Nhấp OK.

Lưu ý: Đối với các tập dữ liệu lớn, hãy áp dụng thay đổi cho toàn bộ thư mục hoặc thư mục con.

Chọn loại trường

Khi sử dụng ánh xạ màu, biểu tượng hoặc độ cao cho các trường cụ thể trong tập dữ liệu của bạn, bạn có thể xác định số lượng nhóm để hiển thị các dải dữ liệu khác nhau. Bạn có thể chọn hai loại trường cơ bản từ dữ liệu của mình khi ánh xạ giá trị màu, biểu tượng hoặc độ cao.

Trường văn bản (chuỗi)

Nếu một loại trường chứa dữ liệu không có số, Google Earth Pro sẽ ánh xạ 8 trường văn bản duy nhất đầu tiên với kiểu. Nếu có ít hơn 8 giá trị trong dữ liệu của bạn, mỗi giá trị độc lập sẽ được ghép nối với một màu, biểu tượng hoặc độ cao khác nhau. Nếu có nhiều hơn 8 giá trị, 8 giá trị duy nhất đầu tiên được ánh xạ với một kiểu và các giá trị còn lại được nhóm chung với nhau và được ánh xạ với kiểu thứ chín. Vì lý do này, thông thường sẽ hữu ích nhất khi áp dụng kiểu cho các trường văn bản có chứa các tập nhỏ duy nhất.

Trường số

Trường dữ liệu số được tự động mở rộng theo số lượng nhóm bạn chọn và bao gồm số lượng mục trong mỗi nhóm. Nếu bạn tăng hoặc giảm số lượng nhóm, ứng dụng sẽ tự động phân bổ lại số phần tử cho mỗi nhóm.

Sửa lỗi định dạng trường

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng bảng tính để tạo dữ liệu, hãy chọn định dạng ô số. Nếu bạn có các trường số trong tệp CSV được lưu từ bảng tính nhưng trình hướng dẫn "Mẫu kiểu" không nhận ra đó là số, có thể là do định dạng không chính xác.

Để xác minh xem trường thực sự được đánh dấu là trường văn bản hay trường số:

 1. Mở tệp CSV trong trình chỉnh sửa văn bản đơn giản và nhìn vào trường đang được đề cập đến.
 2. Nếu trường được đặt trong dấu ngoặc kép thì trường đã được xác định là văn bản — ngay cả khi chỉ có số trong dấu ngoặc kép.
 3. Xóa dấu ngoặc kép khỏi tệp theo cách thủ công hoặc mở ứng dụng bảng tính và định dạng ô là số.
 4. Sau đó, hãy lưu lại dữ liệu CSV.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false