Importowanie i edytowanie danych mapy

Te funkcje są dostępne tylko w Google Earth Pro.

Importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych

Aby dodać do Google Earth dane o lokalizacji z arkusza kalkulacyjnego, zaimportuj informacje o długości i szerokości geograficznej. Potrzebujesz pliku tekstowego z danymi rozdzielanymi separatorami, w którym każdy wiersz jest osobnym segmentem współrzędnych. Każda lokalizacja zaimportowana z pliku tekstowego jest przekształcana w oznaczenie miejsca Google Earth i umieszczana na liście Twoich miejsc.

Dodawanie długości i szerokości geograficznej z pliku CSV

Jeśli chcesz poćwiczyć importowanie danych, pobierz przykładowy plik CSV i wykonaj poniższe instrukcje (możesz też użyć własnego pliku CSV).

 1. Otwórz Google Earth Pro na komputerze.
 2. Kliknij kolejno Plik a potem Importuj.
 3. Przejdź do lokalizacji pliku CSV i otwórz go.
 4. W wyświetlonym oknie obok pozycji Typ pola wybierz Rozdzielany.
 5. Obok pozycji Rozdzielany wybierz Przecinek.
 6. Sprawdź w oknie podglądu, czy dane zostały prawidłowo zaimportowane, i kliknij Dalej.
 7. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok pozycji „Ten zestaw danych nie zawiera informacji o długości/szerokości geograficznej, tylko adresy”.
 8. Wybierz w arkuszu kalkulacyjnym pola, które zawierają dane o długości i szerokości geograficznej, i kliknij Dalej.
  Opcjonalnie: określ typ poszczególnych pól występujących w zbiorze danych.
 9. Kliknij Zakończ. Google Earth rozpocznie przetwarzanie danych geograficznych.
 10. Aby użyć szablonu stylu, kliknij Tak.
 11. Kliknij OK.
 12. Utwórz nowy szablon stylu lub użyj poprzednio wygenerowanego.

Możesz zmienić nazwę, kolor, ikonę i wysokość oznaczenia miejsca. Jeśli chcesz, możesz zapisać wybrane ustawienia jako szablon do późniejszego użycia.

Importowanie adresów

Jeśli chcesz wyświetlać wiele lokalizacji, możesz zaimportować adresy do Google Earth Pro. Wszystkie zaimportowane adresy zmieniają się w oznaczenie miejsca.

Wskazówki związane z importowaniem adresów
 • Możesz importować tylko adresy znajdujące się na terenie Francji, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch.
 • Nie możesz używać adresów zawierających numer skrytki pocztowej.
 • Pole pojedynczego adresu – możesz wpisać ulicę, miasto, stan/region, kraj i kod pocztowy w jednym polu.
 • Pola wielu adresów – możesz też wpisać ulicę, miasto, stan/region, kraj i kod pocztowy w wielu polach.
 • Częściowe domyślne wartości adresowe – jeżeli wybrane przez Ciebie punkty mają tylko adresy częściowe, możesz użyć kreatora importu danych do określenia wartości domyślnych brakujących pól, takich jak kraj lub kod pocztowy.
Importowanie danych z pliku CSV

Jeśli chcesz poćwiczyć importowanie danych, pobierz przykładowy plik CSV i wykonaj poniższe instrukcje (możesz też użyć własnego pliku CSV).

 1. Otwórz Google Earth Pro na komputerze.
 2. Kliknij kolejno Plik a potem Importuj.
 3. Przejdź do lokalizacji pliku CSV i otwórz go. 
 4. W wyświetlonym oknie komunikatu obok pozycji Typ pola wybierz Rozdzielany.
 5. Obok pozycji Rozdzielany wybierz Przecinek.
 6. Sprawdź w oknie podglądu, czy dane zostały prawidłowo zaimportowane.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Zaznacz pole wyboru obok pozycji „Ten zestaw danych nie zawiera informacji o długości/szerokości geograficznej, tylko adresy” i kliknij Dalej.
 9. Wybierz „Adresy są podzielone na kilka pól”.
 10. Sprawdź, czy nazwy w obszarze „Wybierz pola adresu” są prawidłowe, i kliknij Dalej.
 11. Sprawdź listę pól oraz typ danych wybrany dla każdego z nich, a następnie kliknij Wstecz.
 12. Kliknij Zakończ. Google Earth rozpocznie przetwarzanie danych geograficznych.
 13. Aby użyć szablonu stylu, kliknij Tak.
 14. Kliknij OK.

Jeśli chcesz, zapisz szablon jako plik z rozszerzeniem .kst do późniejszego użycia.

W przeglądarce 3D w Google Earth Twoje dane adresowe są wyświetlane w postaci ikon. Możesz edytować właściwości tych oznaczeń miejsc tak samo jak w przypadku innych oznaczeń miejsc.

Naprawianie błędów importowania
 • Jeżeli w oknie podglądu dane o mieście i stanie są w niewłaściwych kolumnach, być może część pozycji w pliku zawiera pozycje z drugą linią adresu („Adres 2”), a część nie. Aby to zmienić, odznacz pole „Traktuj kolejne separatory jako jeden”.
 • Jeśli wyświetli się komunikat, że Google Earth nie mógł przetworzyć danych geograficznych jednego z adresów, popraw dane lub zmień ustawienia importowania w Google Earth.
 • Zaimportowane dane znajdują się w folderze Miejsca tymczasowe w panelu Miejsca. Aby zapisać zaimportowane dane, przed wyjściem z programu Google Earth przeciągnij je poza ten folder i wybierz kolejno Plik a potem Zapisz a potem Zapisz Moje miejsca.

Importowanie obrazów

Możesz otwierać pliki graficzne GIS, aby nakładać obrazy wraz z informacjami na odpowiednie współrzędne mapy w przeglądarce 3D. Google Earth nie obsługuje plików z odwzorowaniem NAD83.

 • TIFF (.tif), w tym GeoTiff i skompresowane pliki TIFF
 • National Imagery Transmission Format (.ntf)
 • Erdas Imagine Images (.img)

Inne pliki graficzne

Możesz też importować obrazy, ręcznie edytując ich współrzędne w celu prawidłowego umieszczenia na mapie. Pliki graficzne, które nie zawierają prawidłowych informacji o odwzorowaniu, nie znajdą się w odpowiedniej lokalizacji.

 • Portable Network Graphic (.png)
 • Joint Photographic Expert (.jpg)
 • Atlantis MFF Raster (.hdr)
 • PCIDSK Database File (.pix)
 • Portable Pixmap Format (.pnm)
 • Device Independent Bitmap (.bmp)
Jak otwierać obrazy w formacie GIS

W Google Earth możesz otwierać pliki graficzne GIS i wyświetlać je na obrazie mapy.

 1. Otwórz Google Earth Pro na komputerze.
 2. Kliknij kolejno Plik a potem Otwórz. Następnie wybierz plik, który chcesz zaimportować.Wyświetli się okno edytowania nakładki.
 3. Określ lokalizację nowej nakładki w dowolnym folderze w panelu „Miejsca”.
 4. Wybierz właściwości obrazu GIS:
 • Odwzorowany obraz jest zapisywany jako nakładka. Zdjęcie jest zapisywane na dysku twardym komputera w katalogu Google Earth. Nazwa pliku PNG zawiera nazwę pliku źródłowego oraz parametry skalowania lub przycinania wybrane podczas importowania nakładki (więcej informacji o skalowaniu i przycinaniu obrazu znajdziesz poniżej).
 • W przypadku większych plików z obrazami odwzorowanie może nieco potrwać. Jeśli obraz wejściowy został przycięty lub przeskalowany albo gdy ponownie odwzorowane obrazu zajmuje więcej pamięci tekstur, podczas ponownego odwzorowywania wyświetlany będzie pasek postępu. Operację możesz anulować w każdej chwili.
 • Obrazy bez informacji o odwzorowaniu są traktowane jako normalne pliki nakładek. Możesz ustawić obraz ręcznie, tak jak w przypadku nakładki.
 • Obrazy z nieprawidłowymi lub nieobsługiwanymi informacjami o odwzorowaniu nie będą importowane. Jeśli nie można przeprowadzić odwzorowania i zaimportować zdjęcia, wyświetli się odpowiednie okno dialogowe.
Zapisywanie obrazów w formacie GIS

Po zaimportowaniu danych plików graficznych możesz zapisać zmiany wprowadzone w zawartości zaimportowanych danych GIS:

Przenieś zaimportowane obrazy do folderu „Moje miejsca”. Gdy umieścisz nakładkę obrazu w folderze „Moje miejsca”, wszelkie wprowadzone zmiany są automatycznie zapisywane i widoczne przy każdym uruchomieniu Google Earth.

Zapisz nakładkę obrazu jako plik KMZ. Aby usunąć zaimportowany obraz z folderu „Moje miejsca”:

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Zapisz jako.
 2. Następnie zapisz nakładkę GIS jako plik KMZ na dysku twardym komputera lub w innej dostępnej lokalizacji.
 3. Usuń nakładkę z folderu „Moje miejsca” i otwieraj ją wtedy, gdy chcesz ją wyświetlić.

Importowanie danych wektorowych

Możesz importować na mapy pliki z punktami, liniami, ścieżkami i wielokątami.

 1. Otwórz Google Earth Pro.
 2. Kliknij kolejno Plik a potem Otwórz.
 3. Wybierz typ pliku, który chcesz zaimportować, lub wybierz Wszystkie formaty importu danych.

Po zaimportowaniu pliku elementy wektorowe są wyświetlane w przeglądarce 3D, a plik pojawia się na liście w folderze „Miejsca tymczasowe”.

Uwaga: jeśli nie używasz szablonu stylu, a dane nie zawierają pola „Nazwa”, jako etykieta danych zostanie użyte pierwsze dostępne pole, w którym znajduje się tekst.

Dane wektorowe firm zewnętrznych

Większość danych wektorowych GIS firm zewnętrznych ma postać zbioru plików pomocniczych. Jeśli w przeglądarce 3D nie wyświetlają się oczekiwane dane, może to być spowodowane brakiem plików pomocniczych.

Pliki wektorowe i wymagane pliki pomocnicze:

 • MapInfo (TAB)
  • MAP ID
  • DAT
 • ESRI Shape (SHP)
  • SHX Index
  • PRJ (wymagany, jeśli projekcja nie jest w systemie WGS84)
  • DBF (dane atrybutów)
 • Zwykłe pliki tekstowe
Importowanie zwykłych plików tekstowych

Możesz zdefiniować własne dane punktu i zaimportować je, używając zwykłych plików tekstowych.

Zwykłe pliki tekstowe:

 • Muszą zawierać nazwane kolumny z wartościami oddzielonymi przecinkami, spacjami lub tabulatorami.
 • Muszą być zapisane w formacie CSV lub TXT.
 • Muszą wyświetlać współrzędne w:
  • stopniach, minutach, sekundach;
  • stopniach w formacie dziesiętnym;
  • stopniach, minutach i sekundach w formacie dziesiętnym.
 • Muszą zawierać co najmniej jedno pole określające lokalizację punktu na Ziemi.
 • Nie mogą zawierać w tym samym pliku współrzędnych geograficznych i pól adresowych.

Możesz w pliku tekstowym użyć współrzędnych geograficznych, aby wskazać położenie danych punktowych.

Pola opcjonalne i opisowe

We własnym pliku danych możesz użyć dowolnej liczby pól do oznaczania i opisywania punktów w Google Earth Pro.

Pola opcjonalne możesz zdefiniować jako tekst lub ciągi znaków:

 • Pole ciągu znaków może zawierać zarówno cyfry, jak i litery.
 • Ciągi znaków muszą być w cudzysłowie lub zawierać spację, tak by nie można było ich zinterpretować jako liczby.

Jeśli używasz szablonów stylów, możesz wykorzystać te typy pól do utworzenia przydatnych efektów wizualnych w przeglądarce 3D, np. wykresów lub oznaczania danych kolorami na podstawie wartości podanych w tych polach:

 • Liczba całkowita
 • Wartość zmiennoprzecinkowa

Stosowanie szablonu stylu

Możesz zastosować szablon stylu do danych wektorowych zawierających pola, które chcesz wyświetlać w przeglądarce 3D.

 • Szablony stylu mogą być stosowane tylko do oznaczeń miejsc, które zawierają rozszerzone dane schematu, np. zaimportowanych w pliku danych wektorowych.
 • Możesz użyć tego samego szablonu stylu do różnych danych, które zawierają takie same pola, jeżeli ustawienia szablonu pozwalają odpowiednio przedstawić dane.

Aby zastosować szablon stylu:

 1. Po zaimportowaniu danych do panelu „Miejsca” wybierz folder z danymi i kliknij kolejno Edytuj a potem Zastosuj szablon stylu.
 2. Kliknij Użyj istniejącego szablonu.
 3. Na liście „Zgodne szablony” wybierz szablon stylu, który chcesz zastosować do zbioru danych.
 4. Aby edytować szablon stylu, kliknij kolejno Edytuj wybrany szablon a potem OK.
 5. Wybierz spośród danych pole, które ma posłużyć jako nazwa lub etykieta tych danych. Uwaga: nazwa wyświetla się w przeglądarce 3D oraz w panelu Miejsca zawierającym te punkty danych.
 6. Kliknij Kolor, by przyporządkować dowolny element danych do stylów kolorów.
 7. Kliknij Ikona, by przyporządkować dowolny element danych do jednej lub większej liczby ikon.
 8. Kliknij Wysokość, by przyporządkować do elementu danych odpowiednią wysokość.
 9. Kliknij OK.

Twoje dane i określone przez Ciebie wartości będą widoczne w przeglądarce 3D.

Przyporządkowanie pól danych do różnych funkcji

Przyporządkowanie stylów kolorów

Do wybranych pól w importowanych danych można zastosować kolor. W takim przypadku wybrany kolor jest stosowany do danej funkcji, zależnie od rodzaju importowanych danych:

 • Ikony są kolorowane danymi punktu.
 • Linie są kolorowane, gdy mamy do czynienia z liniami lub ścieżkami.
 • Bryły wielokątów są kolorowane danymi kształtu.

Styl koloru służy do kolorowania tych elementów w znaczący sposób, zarówno w zależności od rodzaju danych, jak i danych pól w całym zestawie.

Używanie jednego koloru do wszystkich funkcji

Jeśli chcesz użyć jednego koloru do wszystkich punktów lub linii z importowanych danych, wybierz opcję „Użyj pojedynczego koloru”. Następnie kliknij kolorowy kwadrat obok tej opcji. Korzystając z selektora koloru, wybierz kolor lub zdefiniuj własny kolor, który zostanie zastosowany do danych.

Używanie kolorów losowych

Aby użyć różnorodnych kolorów zastosowanych losowo przez Google Earth Pro, wybierz opcję „Użyj kolorów losowych”. Jeżeli do danych punktowych jest również przypisana ikona, kolor zostanie dodany do aktualnego koloru ikony.

Ustawianie kolorów w zależności od wartości pola

Jeśli chcesz porównać cechy z zestawem danych, użyj kolorów do zdefiniowania różnych wartości pól.

Przykłady:

 • Ustaw niewielką paletę kolorów w zależności od pola powierzchni nieruchomości.
 • Ustaw paletę kolorów dla plików kształtu przedstawiających średni dochód gospodarstwa domowego.

Wykonaj kroki 1–6 w sekcji Stosowanie szablonu stylu.

 1. Na karcie „Kolor” wybierz Ustaw kolor z pola. Następnie wybierz kolor z menu Wybierz pole koloru. Możesz wybrać zarówno pola liczbowe, jak i tekstowe. 
 2. Aby zmienić paletę kolorów, kliknij bloki kolorów i ustaw kolor początkowy i końcowy. Google Earth Pro opracuje paletę kolorów pomiędzy wybranymi wartościami.
 3. Aby pogrupować kilka pól numerycznych, wybierz liczbę grup.
 4. Aby wyświetlać elementy danych dla miejsc na podstawie grupy koloru, utwórz podfoldery.Aby wyświetlić lub ukryć wyświetlanie grup kolorów, użyj pola wyboru obok wybranego folderu. Uwaga: do koloru lub ikony możesz przypisać tylko jeden podfolder.
 5. Aby odwrócić kolejność zakresu kolorów i ich przypisania do elementów, kliknij Odwróć kolejność.
 6. Kliknij OK, by zapisać szablon stylu.
Przyporządkowanie ikon do danych punktowych

Możesz przypisać ikony do pól danych. Nie można przypisać ikon do danych kształtu lub linii.

Są dwie metody przyporządkowywania ikon do punktów:

 • zastosowanie tej samej ikony do wszystkich funkcji;
 • określanie ikony na podstawie pola.

Określanie ikon na podstawie pola

Możesz dostosować ikony zaimportowanych oznaczeń miejsc w oparciu o pola danych.

Wykonaj kroki 1–6 w sekcji Stosowanie szablonu stylu.

 1. Wybierz Określ ikonę na podstawie pola. Wybierz pole, do którego mają zostać zastosowane etykiety ikon.
 2. Aby pogrupować kilka pól numerycznych, wybierz liczbę grup. Wybierz z listy ikonę dla każdej zdefiniowanej grupy.
 3. Aby wyświetlać elementy danych dla miejsc na podstawie grupy kolorów, utwórz podfoldery. Aby wyświetlić lub ukryć wyświetlanie grup kolorów, użyj pola wyboru obok wybranego folderu. Uwaga: do koloru lub ikony możesz przypisać tylko jeden podfolder.
 4. Aby zmodyfikować pojedynczy element grupy oznaczonej daną ikoną, kliknij wybraną grupę i dostosuj wartość lub zakres wartości. Uwaga: aby dostosować rozkład danych do własnych potrzeb, zmodyfikuj ustawienia grup numerycznych.
 5. Kliknij OK, aby zapisać szablon stylu.
Przyporządkowanie wartości wysokości

Gdy ustawisz wartości wysokości, punkty, linie lub kształty zostają przeniesione z poziomu terenu do wysokości określonej dla każdego elementu danych.

 • Jeżeli wysokość zostanie przyporządkowana liniom lub kształtom, zdefiniowane wartości będą działały w połączeniu ze zdefiniowanymi kolorami.
 • Jeżeli wysokość zostanie przyporządkowana danym punktowym, punkty zostaną przesunięte za pomocą kolorowej jednopikselowej linii łączącej wyniesioną do góry ikonę z powierzchnią ziemi. Możesz użyć ustawień stylu do zmiany szerokości i koloru linii.

Wartości wysokości w polach tekstowych

Jeśli pole, które chcesz przyporządkować, zawiera dane tekstowe, pierwsze osiem unikalnych pól zostanie zdefiniowanych we własnej grupie. Pamiętaj, by przyporządkowywać wartości wysokości tylko w przypadku pól, które mają nie więcej niż osiem unikalnych wartości.

Wartości wysokości w polach liczbowych

Przyporządkowując wartości wysokości do pola danych liczbowych, możesz wybrać jedną z dwóch metod:

 • Przyporządkowanie ciągłe: wykorzystuje minimalne i maksymalne wartości pola, by określić minimalną i maksymalną wysokość wyświetlaną dla całego zestawu. Ta metoda jest użyteczna przy pracy z mniejszymi zestawami danych, w których można łatwo przedstawić poszczególne różnice pomiędzy punktami lub kształtami.
 • Podział na segmenty: tworzy maksymalnie osiem grup wysokości dla danych. Ta metoda jest użyteczna przy pracy z dużymi zestawami danych, w przypadku których nie można łatwo przedstawić ciągłego odwzorowania wysokości w przeglądarce 3D.
Edytowanie ustawień stylu punktów mapy

Aby poprawić widoczność punktów danych i linii w przeglądarce 3D, możesz edytować ustawienia stylu każdego punktu i zmienić grubość linii.

 1. Najedź kursorem myszy na punkt, który chcesz zmienić, i wybierz Właściwości (Windows, Linux) lub Informacje (Mac).
 2. W sekcji „Kolor i styl” zmień odpowiednio wygląd punktu.
 3. Kliknij OK.

Uwaga: w przypadku dużych zestawów danych zastosuj zmiany do całych folderów lub podfolderów.

Wybieranie typów pól

Podczas przyporządkowywania koloru, ikon lub wysokości do konkretnych pól w zestawie danych możesz określić liczbę grup do wyświetlania różnych zakresów danych. Możesz wybrać z danych jeden z dwóch podstawowych rodzajów pól.

Pola tekstowe (ciągi znaków)

Jeśli typ pola zawiera dane nieliczbowe, Google Earth Pro przyporządkuje do stylu pierwszych osiem unikalnych pól tekstowych. Jeżeli w danych jest mniej niż osiem wartości, każdej unikalnej wartości zostanie przyporządkowany inny kolor, inna ikona lub wysokość. Jeżeli wartości jest więcej niż osiem, pierwszym ośmiu unikatowym wartościom zostaną przyporządkowywane oddzielne style, a reszta wartości będzie zgrupowana razem i zostanie im przyporządkowany dziewiąty styl. Z tego powodu stosowanie stylu do pól tekstowych jest zwykle przydatne w przypadku małych zbiorów unikatowych.

Pola numeryczne

Pola zawierające dane numeryczne są automatycznie dzielone na wybrane przez Ciebie grupy zawierające określoną liczbę elementów. Jeżeli zmniejszysz lub zwiększysz liczbę grup, aplikacja automatycznie przydzieli odpowiednie elementy do poszczególnych grup.

Naprawianie błędów formatowania pól

Jeżeli do tworzenia danych używasz arkusza kalkulacyjnego, należy wybrać format komórek liczbowych. Jeżeli w pliku CSV zapisanym w arkuszu kalkulacyjnym znajdują się pola liczbowe, ale kreator „Szablonu stylu” nie rozpoznaje ich jako liczbowych, może to być spowodowane nieprawidłowym formatowaniem.

Aby sprawdzić, czy pole jest oznaczone jako tekstowe, czy jako liczbowe:

 1. Otwórz plik CSV w prostym edytorze tekstu i przyjrzyj się wybranemu polu.
 2. Jeśli pole jest w cudzysłowie, oznacz to, że zostało zdefiniowane jako tekst – nawet jeśli w cudzysłowie znajdują się tylko liczby.
 3. Usuń znaki cudzysłowu z pliku ręcznie lub otwórz aplikację arkusza kalkulacyjnego i sformatuj komórki jako liczbowe.
 4. Następnie ponownie zapisz dane w pliku CSV.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?