Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
true

Ezek az utasítások a Google Earth régebbi verzióira vonatkoznak. Információk a Google Earth új verziójával kapcsolatban.

A térképadatok importálása és módosítása

Ezek a funkciók csak a Google Earth Pro szoftverben állnak rendelkezésre.

Címek importálása

Ha több helyet is meg szeretne tekinteni a világban, importálhatja a címüket a Google Earth Pro alkalmazásba. Az Earth minden importált címet helyjelzővé alakít.

A címek importálásának irányelvei
 • Csak az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, Németország, Olaszország és Spanyolország területén található címek importálhatók.
 • A postafiókot tartalmazó címek nem használhatók.
 • Egy címmező: Ugyanabban a mezőben adhatja meg az utcát, a várost, az államot, az országot és az irányítószámot.
 • Több címmező: Az utcát, a várost, az államot, az országot és az irányítószámot több mezőben is megadhatja.
 • Részleges címek alapértelmezett értékei: Ha egyes megadott pontokhoz csak részleges címadatok állnak rendelkezésre, az adatimportáló varázsló segítségével alapértelmezett adatokat határozhat meg a hiányzó mezőkhöz, például az államhoz vagy az irányítószámhoz.
Címadatok importálása CSV-fájlból

Ha szeretné gyakorolni az adatimportálást, akkor az alábbi lépésekhez letölthet egy CSV formátumú mintafájlt is. A lépéseket természetesen a saját CSV-fájlja használatával is elvégezheti.

 1. Nyissa meg a Google Earth programot. Ezután kattintson a Fájl És még Importálás menüpontra.
 2. Keresse meg és válassza ki a mintafájlt. Ezután kattintson a Megnyitás parancsra. Ekkor megjelenik az Adatimportáló varázsló.
 3. Válassza ki a következő beállításokat:
  • Mezőtípus: Határolójel
  • Határolójel: Vessző
 4. Az előnézeti panelen győződjön meg róla, hogy az adatokat helyesen importálta-e a szoftver.
 5. Kattintson a Tovább gombra. Jelölje be az „Ez az adatkészlet nem tartalmaz szélességi/hosszúsági információkat” felirat melletti jelölőnégyzetet.
 6. Kattintson a Tovább gombra. Válassza A címek több mezőre lebontva szerepelnek lehetőséget.
 7. A „Címmező(k) kiválasztása” területen tekintse át az egyes mezőknek adott neveket.
 8. Kattintson a Tovább gombra. Tekintse át a mezők listáját, illetve az egyes mezők számára kiválasztott adattípusokat. Ezután kattintson Vissza gombra.
 9. Kattintson a Befejezés gombra. A Google Earth ekkor megkezdi az Ön által megadott adatok földrajzi adatokká történő kódolását.
 10. Stílussablon használatához a megnyíló párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.
 11. Kattintson az OK lehetőségre. Megjelenik a „Sablon mentése” párbeszédpanel. Mentse el a sablont fájlként (.kst). Ezt a fájlt a jövőben az adatok importálásakor és formázásakor használhatja majd.

A Google Earth ikonként jeleníti meg a címadatokat a 3D-s megtekintőben. E helyjelzők tulajdonságait az egyéb helyjelzők tulajdonságaival azonos módon lehet szerkeszteni.

Az importálási hibák javítása
 • Ha az előnézeti panelen a városra és az államra vonatkozó adatok nem a megfelelő oszlopban szerepelnek, akkor előfordulhat, hogy a fájlban keverednek a második címsorral („Cím 2. sora”) rendelkező és nem rendelkező címek. A probléma megoldásához törölje a jelet az Ismétlődő elválasztók egyként történő kezelése beállítás mellől.
 • Ha olyan hiba jelenik meg, amely szerint a Google Earth nem tudta valamelyik címet földrajzi kóddá alakítani, akkor szerkessze az adatokat, illetve módosítsa a Google Earth importálási beállításait.
 • Az importált adatok az Ideiglenes helyek mappába kerülnek a Helyek panelen belül. Ha szeretné menteni az importált adatokat a Google Earth programból való kilépés előtt, akkor húzza az adatokat a mappán kívülre, és kattintson a Fájl És még Mentés És még Saját helyek mentése menüpontra.

Képek importálása

A programban beágyazott megjelenítési információkat tartalmazó GIS-képfájlokat is megnyithat, és rávetítheti őket a megadott térképkoordinátákra a 3D-s megtekintőben. A Google Earth jelenleg nem támogatja a NAD83 rávetítést használó fájlokat.

 • TIFF (.tif), beleértve a GeoTiff és tömörített TIFF fájlokat is
 • National Imagery Transmission Format (.ntf)
 • Erdas Imagine-képek (.img)

Egyéb képfájlok

Képeket is importálhat, ha a koordinátáikat előzőleg kézzel szerkeszti a megfelelő pozicionáláshoz. A helyes vetítési információkat nem tartalmazó képfájlokat a program nem tudja megfelelően a térképre vetíteni.

 • Portable Network Graphic (.png)
 • Joint Photographic Expert (.jpg)
 • Atlantis MFF Raster (.hdr)
 • PCIDSK-adatbázisfájl (.pix)
 • Portable Pixmap Format (.pnm)
 • Eszközfüggetlen bittérkép (.bmp)
GIS-képek megnyitása

A GIS-képeket a Google Earth programban megnyitva megtekintheti őket a térkép képe felett.

 1. Nyissa meg a Google Earth programot.
 2. Kattintson a Fájl És még Megnyitás menüpontra. Ezután válassza ki az importálni kívánt fájlt. Megjelenik a fedvény szerkesztésére szolgáló ablak.
 3. Állítsa be az új fedvény helyét a Helyek panelen lévő bármelyik mappában.
 4. Adja meg a GIS-kép tulajdonságait:
 • Az újravetített képet a program fedvényként menti. A képet a program a merevlemez Google Earth könyvtárába menti. A PNG fájl neve a forrásfájl nevéből és a képlefedés importálásakor választott skálázási és vágási paraméterekből tevődik össze. (Alább további adatokat tekinthet meg a képek méretezéséről vagy vágásáról.
 • Nagyobb képfájlok esetén az újravetítés hosszabb időt vehet igénybe. Ha vágta vagy skálázta a bemeneti képet, vagy ha újravetít egy olyan képet, amely több textúramemóriát használ, az újravetítés során megjelenik egy folyamatjelző. Bármikor visszavonhatja a műveletet.
 • A vetületi információkat nem tartalmazó képeket közönséges fedvényfájlokként kezeli a program. A lefedő képekhez hasonlóan kézzel pozicionálhatja a képeket.
 • A hibás vagy nem támogatott vetületi információkat tartalmazó képeket a program nem importálja. Párbeszédablak tájékoztat arról, hogy az újravetítés nem végezhető el, és a program nem importálja a képet.
GIS-képek mentése

A képadatok importálása után mentheti az importált GIS-adatokon végzett tartalommódosításokat:

Az importált képek áthelyezése úgy, hogy a „Saját helyek” mappában maradjanak. Ha már elhelyezte a képfedvényeket a Saját helyek mappában, a program automatikusan menti a rajtuk végzett összes módosítást, és a módosításokat megjeleníti a Google Earth indításakor.

A képfedvény mentése KMZ-fájlként. Ha el szeretné távolítani az importált képeket a Saját helyek mappából:

 1. Kattintson a jobb gombbal az elemre, és válassza a Hely mentése másként lehetőséget az előugró menüből.
 2. Ezután mentse a GIS-fedvényt KMZ-fájlként a számítógép merevlemezére vagy más hozzáférhető tárolóhelyre.
 3. Ezután törölje a képfedvényt a Saját helyek mappa listájából. Ha szükséges, később megnyithatja a fájlból.

Vektoradatok importálása

A térképekre pontokat, vonalakat, útvonalakat és sokszögeket tartalmazó fájlokat importálhat.

 1. Nyissa meg a Google Earth Pro alkalmazást.
 2. Kattintson a Fájl És még Megnyitás menüpontra.
 3. Válassza ki az importálni kívánt fájltípust, vagy válassza a Minden adatimportálási formátum lehetőséget.

Importálás után a vektorelemek megjelennek a 3D-s megtekintőben, az importált fájl pedig megjelenik az Ideiglenes helyek mappa listájában.

Megjegyzés: Ha nem használ stílussablont, valamint az adatok sem tartalmaznak „Név” mezőt, akkor az első rendelkezésre álló, szöveget tartalmazó mező lesz az adatok címkéje.

Külső fél vektoradatainak használata

A legtöbb külső féltől származó GIS-vektoradatot több segédfájl tartalmazza. Ha a várt adatok nem jelennek meg a 3D-s megtekintőben, annak oka a segédfájlok hiánya is lehet.

Vektorfájlok és a hozzájuk tartozó segédfájlok:

 • MapInfo (TAB)
  • MAP ID
  • DAT
 • ESRI Shape (SHP)
  • SHX index
  • PRJ (akkor szükséges, ha a vetület nem WGS84)
  • DBF (attribútumadatok)
 • Általános szövegfájlok
Általános szövegfájlok importálása

Meghatározhatja saját pontadatait, és importálhatja őket általános szövegfájlok használatával.

Az általános szövegfájloknak:

 • névvel ellátott oszlopokból kell állniuk, amelyek értékei egymástól vesszővel, szóközzel vagy tabulátorral vannak elválasztva.
 • CSV vagy TXT formátumúnak kell lenniük.
 • A koordinátákat az alábbi módok egyikével kell ábrázolniuk:
  • Fok, perc, másodperc (DMS)
  • Decimális fok (DDD)
  • Fok, perc decimális másodperccel (DMM)
 • tartalmazniuk kell egy vagy több olyan mezőt, amely meghatározza a pont helyzetét a Földön.
 • nem tartalmazhatják a földrajzi koordinátákat a címmezőkkel vegyesen egyetlen fájlon belül.

A szélességi és hosszúsági koordináták használatával tüntetheti fel a pontadatok pozícióját a szövegfájlban.

Nem kötelező és leíró mezők

Az egyéni adatfájlban tetszőleges számú mezőt használhat a pontok Google Earth Pro alkalmazáson belüli címkézésére és leírására.

A nem kötelező mezőket szövegként vagy karakterláncként lehet definiálni:

 • A karakterlánc típusú mezők számokat és betűket is tartalmazhatnak.
 • A karakterláncokat idézőjelek között vagy térközkarakterekkel kell megadni, hogy a szoftver ne értelmezhesse őket számként.

A stílussablonok segítségével ezekkel a mezőtípusokkal hasznos vizuális hatásokat (például grafikonokat vagy színkódolásokat) hozhat létre a 3D-s megtekintőben a mezőkben szereplő, alábbi típusú adatok alapján:

 • Egész szám
 • Lebegőpontos érték

Stílussablon alkalmazása

A stílussablonokat olyan vektoradatokra alkalmazhatja, amelyek az Ön által a 3D-s megtekintőben megjeleníteni kívánt mezőket tartalmazzák.

 • A stílussablonok csak olyan helyjelölőkre alkalmazhatók, amelyek bővített sémainformációkkal rendelkeznek (ilyenek például a vektoradatfájlokba importált információk).
 • Ugyanazt a stílussablont használhatja az azonos mezőkkel rendelkező, eltérő adatokhoz, amennyiben a sablonbeállításokat az adatok megfelelő ábrázolása érdekében módosítania kell.

A stílussablonok alkalmazása:

 1. Miután importálta az adatokat a Helyek panelre, jelölje ki az adatmappát, és kattintson a Szerkesztés És még Stílussablon alkalmazása lehetőségre.
 2. Kattintson a Meglévő sablon használata lehetőségre.
 3. A Kompatibilis sablonok listából válassza ki azt a stílussablont, amelyet alkalmazni szeretne az adathalmazra.
 4. A stílussablon szerkesztéséhez kattintson a Kijelölt sablon szerkesztése És még OK lehetőségre.
 5. Válasszon ki egy mezőt az adatokból, amelyet névként vagy címkeként szeretne használni az adatokhoz. Megjegyzés: Ez a név jelenik meg a 3D-s megtekintőben, valamint az adatpontokat felsoroló Helyek panelen.
 6. Kattintson a Szín lehetőségre az adatok egy elemének színstílusokhoz való hozzárendeléséhez.
 7. Kattintson az Ikon lehetőségre az adatok egy elemének egy vagy több ikonhoz való hozzárendeléséhez.
 8. Kattintson a Magasság lehetőségre egy magassági érték adatelemhez való hozzárendeléséhez.
 9. Kattintson az OK gombra.

Az adatok és a definiált értékek megjelennek a 3D-s megtekintőben.

Az adatmezők hozzárendelése különböző tereptárgyakhoz

Színstílusok hozzárendelése

Az importált adatok kiválasztott mezőihez színeket rendelhet hozzá. Ebben az esetben a színt a program az adatok típusának függvényében rendeli hozzá a különböző tereptárgyakhoz:

 • Az Ikonok színezése pontadatokkal történik
 • A Vonalak színezése a vonalakra vagy útvonalakra való alkalmazáskor történik
 • A tömör sokszögek színezése alakadatokkal történik

A színstílussal úgy színezze ki ezeket az elemeket, hogy a színek jelentéssel bírjanak a teljes halmazon belül mind az adattípusok, mind a mezőadatok tekintetében.

Egyetlen szín használata az összes tereptárgyhoz

Ha az importált adatok összes pontjához vagy vonalához egyetlen színt szeretne használni, válassza az „Egyetlen szín használata” lehetőséget. Ezután kattintson beállítás melletti színes négyzetre. A színválasztó segítségével válasszon egy színt a lehetőségek közül, vagy definiáljon egy, az adatokra alkalmazni kívánt saját színt.

Véletlenszerű színek használata

Ha a Google Earth Pro alkalmazás által véletlenszerűen kiválasztott színeket szeretne használni, válassza a „Véletlenszerű színek használata” lehetőséget. Ha ikont is hozzárendel a pontadatokhoz, a program hozzáadja a színt az ikon aktuális színéhez.

Színek beállítása mezőértékek alapján

Ha a tereptárgyakat össze szeretné hasonlítani egy adathalmazzal, színek használatával definiálja a különböző mezőértékeket.

Példák:

 • Beállíthat egy rövid színskálát az ingatlanok alapterülete alapján.
 • Beállíthat egy színskálát a háztartások átlagos jövedelmét megjelenítő alakzatfájlokhoz.

Kövesse az Stílussablon alkalmazása fejezet 1–6. lépését.

 1. Jelölje be A szín beállítása mezőből lehetőséget a „Szín” lapfülön. Ezután válasszon egy színt a Szín beállítása legördülő listából. Itt számmezőket vagy szöveges mezőket is kiválaszthat az adatok közül. 
 2. A színskála módosításához kattintson az egyes színblokkokra, és állítsa be a kezdő és a befejező színt saját igényei szerint. A Google Earth Pro kiszámítja a két színérték közötti tartományt.
 3. A számmezők tartományának csoportosításához válassza ki a gyűjtőzónák számát.
 4. Hozzon létre almappákat, ha meg szeretné jeleníteni a helyek adatelemeit a színes gyűjtőzónák alapján.A színcsoportok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez használja a mappa melletti jelölőnégyzetet. Megjegyzés: Csak egy almappa rendelhető hozzá, vagy a szín, vagy az ikon megjelenítéséhez.
 5. Ha meg szeretné fordítani a színtartományt és az elemhozzárendelését, kattintson a Fordított sorrend lehetőségre.
 6. A stílussablon mentéséhez kattintson az OK gombra.
Ikonok hozzárendelése a pontadatokhoz

Az adatmezőkhöz hozzárendelhet ikonokat. A vonal- és alakzatadatokhoz nem rendelhetők hozzá ikonok.

Az ikonok kétféleképp rendelhetők hozzá a pontokhoz:

 • Ugyanazon ikon összes tereptárgyhoz való használatával
 • Egy ikon mezőből történő beállításával

Az ikonok beállítása az adatmezőkhöz

Az ikonokat egy adatmezővel az importált helyjelzőkre szabhatja.

Kövesse az Stílussablon alkalmazása fejezet 1–6. lépését.

 1. Válassza az Ikon beállítása a mezőből lehetőséget. Válassza ki azt a mezőt, amelyhez ikoncímkéket szeretne hozzárendelni.
 2. A számmezők tartományának csoportosításához válassza ki a gyűjtőzónák számát. Minden definiált gyűjtőzónához válasszon egy ikont a listából.
 3. Hozzon létre almappákat, ha meg szeretné jeleníteni a helyek adatelemeit a színes gyűjtőzónák alapján.A színcsoportok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez használja a mappa melletti jelölőnégyzetet. Megjegyzés: Csak egy almappa rendelhető hozzá, vagy a szín, vagy az ikon megjelenítéséhez.
 4. Egy egyedi gyűjtőzónaikon elem módosításához kattintson a gyűjtőzónára az érték vagy értéktartomány beállításához. Megjegyzés: Ha az adatok eloszlását saját igényeihez szeretné igazítani, módosítsa a numerikus gyűjtőzónák beállításait.
 5. Kattintson az OK gombra a stílussablon mentéséhez.
Magasságértékek hozzárendelése

A magasságértékek beállítása után a pontok, vonalak és alakzatok a talajszintről az egyes adatelemekben definiált magasságba kerülnek.

 • Ha a magasságot vonalakhoz vagy alakzatokhoz rendeli hozzá, a megadott értékek a megadott színekkel összhangban működnek.
 • Ha a magasságot pontadatokhoz rendeli hozzá, a pontok egyetlen képpont szélességű színes vonalként kötik össze a földet és a magassággal rendelkező ikont. A vonalak szélességét és színét stílusbeállításokkal módosíthatja.

Szövegmezőkhöz tartozó magasságértékek

Ha a hozzárendelni kívánt mező szöveges adatokat tartalmaz, az első 8 egyedi mező mindegyike saját gyűjtőzónájában kerül meghatározásra. Csak azokhoz a mezőkhöz rendeljen hozzá magasságértéket, amelyek 8 vagy kevesebb egyedi értékkel rendelkeznek.

Számmezőkhöz tartozó magasságértékek

Amikor egy számmezőhöz rendel hozzá magasságértékeket, két különböző hozzárendelési módszer közül választhat:

 • Folyamatos: A mezőhöz tartozó minimális és maximális értékeket használja fel a teljes halmaz minimális és maximális megjelenítési magasságának meghatározásához. Ezt a módszert a kisebb adathalmazokhoz használja, ahol a pontok vagy alakzatok közötti magasságkülönbség könnyen átlátható.
 • Gyűjtőzónákra osztás: Ezzel a módszerrel legfeljebb 8 magassági csoportba sorolhatja az adatokat. Ezt a módszert a nagy adathalmazokhoz használja, ahol a folyamatosan hozzárendelt magasságértékek nem láthatók át könnyedén a 3D-s megtekintőben.
A térkép pontjaihoz tartozó stílusbeállítások szerkesztése

Ha az adatpontokat és vonalakat egyszerűbben áttekinthetővé szeretné tenni a 3D-s megtekintőben, akkor minden egyes pont stílusbeállításait szerkesztheti a vonalvastagság módosításához.

 1. Vigye az egeret a módosítani kívánt pontra. Ezután kattintson a Tulajdonságok (Windows, Linux) vagy az Infó megjelenítése (Mac) lehetőségre.
 2. A Stílus, szín szakaszban módosítsa igény szerint a pont megjelenését.
 3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Nagy adathalmazok esetén a módosításokat egész mappákra vagy almappákra alkalmazza.

Mezőtípusok kiválasztása

Ha szín-, ikon-, vagy magasság-hozzárendelést végez az adathalmaz adott mezőinél, a különböző adattartományok megkülönböztetése érdekében meghatározhatja a gyűjtőzónák számát. A szín-, ikon-, vagy magasság-hozzárendelés esetén az adatokból származó két alapvető mezőtípus közül választhat.

Szöveges (karakterlánc típusú) mezők

Ha a mezőtípus nem numerikus adatokat tartalmaz, a Google Earth Pro hozzárendeli az első 8 egyedi szövegmezőt a stílushoz . Ha az adat 8-nál kevesebb értéket tartalmaz, a program minden egyedi értéket más színnel, ikonnal, vagy magassággal párosít. Ha 8-nál több érték van, a rendszer az első 8 egyedi értéket rendeli hozzá a stílushoz, a többi érték egy csoportba kerül és egy kilencedik stílushoz kerül hozzárendelésre. Ebből kifolyólag általában hasznos olyan stílust alkalmazni a szövegmezőkhöz, amely kisméretű egyedi halmazokat tartalmaz.

Számmezők

A számadatokat a program automatikusan elosztja a gyűjtőzónák megadott száma szerint, és minden gyűjtőzónához megjeleníti a benne szereplő elemek számát. Ha növeli vagy csökkenti a gyűjtőzónák számát, a szoftver automatikusan újra elosztja az elemszámot a gyűjtőzónák között.

A mezők formázási hibáinak kijavítása

Ha az adatokat valamilyen táblázatkezelő alkalmazással hozza létre, válasszon a numerikus cellaformátumot. Ha egy táblázatból mentett CSV-fájlban számokat tartalmazó mezők vannak, de a Stílussablon-varázsló nem ismeri fel őket számként, annak egyik lehetséges oka a helytelen formázás.

Annak ellenőrzése, hogy egy adott mező tartalmát számként vagy szövegként érzékeli a program:

 1. Nyissa meg a CSV-fájlt egy egyszerű szövegszerkesztővel és vizsgálja meg a kérdéses mezőt.
 2. Ha a mező dupla idézőjelek között áll, akkor a program szövegként érzékeli – még abban az esetben is, ha az idézőjelen belül csak számok vannak.
 3. Távolítsa el manuálisan az idézőjeleket a fájlból, vagy nyissa meg a fájlt egy táblázatkezelővel, és állítsa át a cellaformátumot.
 4. Végül mentse újra a CSV-adatokat.
Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?
false