Navigera på jordklotet

Navigera på jordklotet

Dessa självstudier ger dig grundläggande kunskaper i att navigera på jordklotet i Google Earth. Du får lära dig att vrida och rotera jordklotet och hur man zoomar in Grand Canyon i västra USA. Du kan också titta på den här videon (endast på engelska):

Obs! – Självstudierna här beskriver bara några av sätten du kan förflytta dig på i Google Earth. Om du vill veta mer läser du Navigera i Google Earth i användarhandboken för Google Earth.

Titta på jordklotet

Varje gång du startar Google Earth visas jordklotet i huvudfönstret. Området där jorden visas heter 3D-visning. 3D-visningen är alltid synlig i Google Earth. Den visar dig bilder, terräng och information om platser runt hela världen.

3D-visningen i Google Earth

Zooma in och ut

I övningarna här ska du zooma in och ut över Grand Canyon. Det finns några olika sätt du kan göra detta på. Prova alla tre så att du får vana att använda Google Earth:

 • Zooma in med hjälp av ett platsmärke
 • Zooma in och ut med musen
 • Zooma in och ut med navigeringsreglagen

Zooma in med hjälp av ett platsmärke

I Google Earth är ett platsmärke en visuell markering som markerar var en plats är. Platsmärkena visas som kartnålar med etiketter. Zooma till Grand Canyon med hjälp av ett befintligt platsmärke:

 1. Leta upp mappen Sightseeing i panelen Platser (se bilden nedan). Du kanske måste rulla nedåt för att se mappen.
 2. Öppna mappen Sightseeing genom att klicka på +.
 3. Dubbelklicka på Grand Canyons platspost. Google Earth zoomar till Grand Canyon.
  Zooma in med hjälp av ett platsmärke
  1. Panelen Platser
  2. Grand Canyons platspost

Zooma in och ut med musen

När du har zoomat in med hjälp av ett platsmärke är det dags att zooma in och ut med musen till datorn. Så här gör du:

 1. Zooma ut från Grand Canyon på något av följande sätt:
  • Rulla musens rullningshjul nedåt (mot dig) några gånger.
  • Håll den alternativa musknappen nedtryckt och dra musen uppåt. Upprepa detta några gånger.
 2. Zooma in Grand Canyon igen genom att göra tvärtemot. Med andra ord ska du göra på något av följande sätt:
  • Rulla musens rullningshjul uppåt (från dig) några gånger.
  • Håll den alternativa musknappen nedtryckt och dra musen nedåt. Upprepa detta några gånger.

Obs! – Om du zoomar in tillräckligt nära vrids din synvinkel.

Zooma in och ut med navigeringsreglagen

Navigeringsreglagen finns högst upp till höger i 3D-visningen. Navigeringsreglagen ger dig samma navigeringsmöjligheter som musnavigeringen plus några extra funktioner.

Navigeringsreglagen

Flytta markören till 3D-visningens övre högra hörn när du vill visa och använda navigeringsreglagen. Navigeringsreglagen visas automatiskt när du gör detta och försvinner när du flyttar markören någon annanstans.

Öva bara på att zooma in och ut med navigeringsreglagen först. Så här gör du:

 1. Om navigeringsreglagen inte syns till höger håller du markören på området. Navigeringsreglagen visas.
 2. Zooma ut genom att klicka på utzoomningsknappen Utzoomningsknappen.
 3. Zooma in genom att klicka på inzoomningsknappen Inzoomningsknappen.

Du kan även klicka och hålla ned musknappen för att zooma oavbrutet.

Obs! – Du kan även använda zoomreglaget för att zooma in eller ut (se bilden ovan).

Vrida vyn

Nu när du kan zooma in och ut är det dags att titta på jorden tredimensionellt. Du gör detta genom att vrida din synvinkel så att du kan se höjdändringar på jordens yta. Detta är en rolig funktion i Google Earth, och den är allra intressantast att använda i kuperad terräng .

Kuperad terräng i Grand Canyon
Brant terräng i Grand Canyon som den ser ut i Google Earth.

Precis som när du zoomar finns det flera olika sätt att vrida på synvinkeln. Prova båda:

 • Vrida med musen
 • Vrida med navigeringsreglagen

Vrida med musen

Vrida synvinkeln med musen:

 1. Kontrollera att kryssrutan Terräng är markerad i panelen Lager.
 2. Zooma in Grand Canyon. Övningen fungerar bäst om du zoomar till en synvinkel ungefär 11 000 meter över jorden (se talet som indikerar Visningshöjd i det nedre högra hörnet på skärmen).
 3. Om musen har en mittknapp eller ett nedtryckningsbart rullningshjul, kan du vrida vyn genom att trycka på knappen och flytta musen uppåt eller nedåt. Du ser nu Grand Canyons bergsväggar från sidan och Coloradofloden syns på botten av kanjonen.
 4. Om musen har ett rullningshjul kan du vrida vyn genom att trycka på SKIFT-tangenten och rulla NEDÅT. Jordklotet vrids då till visning uppifrån. Om du rullar UPPÅT vrids jorden till visning från sidan.

Obs! – Talet som indikerar Visningshöjd längst ned i 3D-visningen avser höjd över jorden (höjden för synvinkeln).

Vrida med navigeringsreglagen

Du kan vrida genom att bara zooma in. När du zoomar in tillräckligt nära, vrider Google Earth din synvinkel.

Förflytta dig och titta

Du kan se dig omkring och förflytta dig i Google Earth. Detta är två olika funktioner, och det är bra att veta skillnaden. När du ser dig omkring förflyttar du dig inte, det är som att vrida på huvudet. När du förflyttar dig rör du dig från en plats till en annan. Båda åtgärderna ändrar ditt perspektiv.

 
Rotera med navigeringsreglagen
 1. Joysticken Titta
 2. Joysticken Flytta

Titta med navigeringsreglagen

Se dig omkring:

 1. Flytta markören över 3D-visningens högra hörn. Navigeringsreglagen visas. Joysticken Titta är det översta reglaget. Den har en ögonikon i mitten.
 2. Om du klickar på en pil ändras din synvinkel så att du tittar åt det hållet.
 3. Om du snabbt vill ändra din synvinkel klickar du på en pil, håller musknappen nedtryckt och drar markören utanför joysticken.
 4. Klicka och dra den yttre ringen på joysticken Titta. Detta roterar synvinkeln. Om du vill återvända till perspektivet med nord uppåt klickar du på knappen Nord eller trycker på N på tangentbordet.

Förflytta dig med navigeringsreglagen

Förflytta dig:

 1. Flytta markören över 3D-visningens högra hörn. Navigeringsreglagen visas. Joysticken Flytta är det mellersta reglaget. Den har en handikon i mitten.
 2. Om du klickar på en pil förflyttar du dig åt det hållet.
 3. Om du vill förflytta dig snabbare klickar du på en pil, håller musknappen nedtryckt och drar markören.

Obs! – Du kan också förflytta dig med hjälp av pilknapparna på tangentbordet.

Om navigeringsreglagen

Om du vill lära dig mer om hur du använder navigeringsreglagens funktioner besöker du Använda navigeringsreglagen i Användarhandboken för Google Earth.

Uppdaterad 11 september 2009