Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tải xuống Earth Pro

Google Earth Pro có thêm nhiều tính năng cho người dùng nâng cao. Trong Earth Pro, bạn có thể:

  • Đo khoảng cách và độ cao dạng 3D
  • Xác định vị trí địa lý lên đến 2500 địa chỉ
  • Lập biểu đồ dữ liệu GIS
  • In ở độ phân giải cao

Tải xuống và cài đặt Earth Pro

Yêu cầu hệ thống

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10

Mac: iOS X 10.6.0 trở lên

  1. Từ máy tính, hãy tải xuống Google Earth Pro từ trang tải xuống của Google Earth Pro.
  2. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.
  3. Đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn và sử dụng khóa giấy phép: GEPFREE.

Nếu bạn không tải xuống được, hãy kiểm tra phần mềm tường lửa hoặc cài đặt proxy của bạn.