Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
La pàgina que heu sol·licitat no està disponible actualment en el vostre idioma. Podeu seleccionar un altre idioma a la part inferior de la pàgina o bé traduir a l'instant qualsevol pàgina web a l'idioma que vulgueu mitjançant la funció de traducció integrada de Google Chrome.

Download Earth Pro

Google Earth Pro has more features for advanced users. In Earth Pro, you can:

  • Measure distances and elevations in 3D
  • Geo-locate up to 2500 addresses
  • Map GIS data
  • Print in high resolution

Download & install Earth Pro

System requirements

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, or Windows 10

Mac: iOS X 10.6.0 or later

  1. From your computer, download Google Earth Pro from the Google Earth Pro download page.
  2. Follow the onscreen instructions to install.
  3. Sign in with your email address and use the license key: GEPFREE.

If your download isn't working, check your firewall software or proxy settings.