Преместване на запазените местоположения на нов компютър

Можете да преместите запазените в Google Earth местоположения на друг компютър. Те се наричат показалци и се запазват автоматично на компютъра ви.

Стъпка 1: Намиране на файла с местоположенията

Windows

 1. Натиснете Ctrl + Esc + r или клавиша за Windows + r.
 2. В полето „Отваряне“ въведете "C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Google\GoogleEarth".
  • Ако използвате Windows 7 или Windows Vista, въведете "C:\Users\%username%\AppData\Local". Ако този път не работи, въведете "C:\Users\%username%\AppData\LocalLow\Google\GoogleEarth".
 3. Изберете OK.
 4. В директорията ще видите файл с име „myplaces.kml“. В него се съдържат запазените ви местоположения.
  • Забележка: Ако искате да замените повреден файл myplaces.kml, използвайте „myplaces.backup.kml“.

За Macintosh

 1. Отворете Инструмента за търсене в картата.
 2. В горната част на екрана кликнете върху Напред. Задръжте върху клавиша Option или Alt, след което кликнете върху Библиотека и след това Поддръжка на приложения и след това Google Earth.
 3. Ще видите файл с име "myplaces.kml". В него се съдържат запазените ви местоположения.
  • Забележка: Ако искате да замените повреден файл myplaces.kml, използвайте „myplaces.backup.kml“.

Стъпка 2: Преместване на файла с местоположенията

Има няколко начина да прехвърлите файла със запазените си местоположения на друг компютър:

 • запазване на файла в Google Диск;
 • изпращането му по имейл до себе си;
 • запазването му на USB устройство.

Съвет: Създайте резервно копие на файла си myplaces.kml на преносимо устройство, като например USB такова.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?