Изследване на Земята от компютъра ви

Разглеждайте планини, хълмове, забележителности и подводни гледки с помощта на инструмента за триизмерен изглед. Можете да увеличавате или намалявате мащаба, както и да накланяте или завъртате изгледа, за да гледате наоколо.

Промяна на гледната ви точка

Използвайте мишката, за да променяте гледната си точка и да изследвате различен терен.

 • За да погледнете в която и да е посока: Кликнете с левия бутон на мишката и задръжте. След това преместете курсора, докато видите желания изглед.
 • За да се върнете към стандартния изглед: Кликнете върху картата и натиснете r.

Увеличаване и намаляване на мащаба

Можете да увеличавате и намалявате мащаба, за да виждате повече или по-малко от област на картата. Можете да правите това с помощта на колелцето за превъртане на мишката.

 • За да увеличите мащаба: Поставете курсора на мишката върху глобуса и кликнете двукратно с левия бутон, докато не постигнете желания мащаб.
 • За да намалите мащаба: Кликнете двукратно с десния бутон на мишката, докато не постигнете желания мащаб.

Накланяне за разглеждане на хълмове и планини

При първото стартиране на Google Earth ще виждате глобуса точно отгоре. Можете да наклоните картата в която и да е посока.

Mac

 • Натиснете и задръжте бутона за превъртане. След това преместете мишката напред или назад.
 • Натиснете Shift и превъртете напред или назад, за да наклоните нагоре или надолу.

Windows и Linux

Натиснете Shift и кликнете с левия бутон на мишката. След това я преместете в която и да е посока.

Коригиране на височината на терена

 1. Отворете Google Earth.
 2. Под Windows: Кликнете върху Инструменти Напред Опции Напред Триизмерен изглед. На Mac: Кликнете върху Google Earth Напред Предпочитания Напред Триизмерен изглед.
 3. Под „Терен“ въведете число между 0,01 и 3 за „Увеличаване на височината“ 1,5 отговаря на естествена височина.
 4. Кликнете върху Прилагане.

Изследване на океана

Разглеждайте морското дъно, дълбоководни падини и друг терен под водата.
За да покажете или скриете повърхността на океана: Кликнете върху Изглед Напред Водна повърхност. Гледната ви точка може да е над или под водната повърхност.

Ориентиране на изгледа на север

Кликнете върху стрелката нагоре на компаса в горния десен ъгъл. Компасът и глобусът ще се върнат в изглед, насочен на север.

Използване на контролите за навигация

Контролите за навигация са в горния десен ъгъл на картата и избледняват, когато не ги използвате.

 • За да се покажат контролите за навигация, задръжте курсора на мишката върху десния ъгъл на картата.
 • Ако не виждате контролите за навигация, в горното меню кликнете върху Изглед Напред Показване на навигацията Напред Автоматично.

Показване или скриване на компаса: В горното меню кликнете върху Изглед Напред Показване на навигацията.

Придвижване по глобуса

 1. Отворете Google Earth.
 2. Поставете курсора на мишката върху стрелка за посока в компаса.
 3. Кликнете с левия бутон и задръжте. Пуснете бутона, когато стигнете до частта от света, която искате да видите.

Задаване на стандартно начално местоположение

Можете да промените мястото, откъдето започвате при всяко стартиране на Google Earth.

 1. Отворете Google Earth.
 2. Преминете към мястото, което искате да зададете за начално местоположение.
 3. Завъртете, наклонете и увеличете мащаба, докато постигнете желания изглед.
 4. В горното меню кликнете върху Изглед Напред Задаване на това местоположение като начално.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?