Năm điều đơn giản và tuyệt vời bạn có thể làm trong Google Earth

Bạn có muốn tham gia và giải trí với Google Earth không? Thử mục bất kỳ dưới đây:

  1. Xem hình ảnh nhà, trường học của bạn hoặc bất kỳ địa điểm nào trên Earth - Nhấp vào Di chuyển đến. Nhập vị trí vào ô nhập và nhấp vào nút Tìm kiếm. Trong kết quả tìm kiếm (Bảng điều khiển vị trí), nhấp đúp vào vị trí. Google Earth sẽ đưa bạn đến vị trí đó.
    Nút Tìm kiếm Nút Tìm kiếm
  2. Tham quan thế giới - Trong bảng điều khiển vị trí, mở thư mục Tìm hiểu và Khám phá và nhấp đúp vào Khám phá.
  3. Tìm chỉ đường từ địa điểm này đến địa điểm khác và di chuyển (đi theo) tuyến đường - Xem Tìm chỉ đườngTham quan tuyến đường.
  4. Xem các vị trí và điểm nổi bật tuyệt vời khác do những người dùng Google Earth khác tạo ra - Trong bảng điều khiển Lớp, chọn Chế độ xem cộng đồng. Dấu vị trí ưa thích và điểm nổi bật khác xuất hiện trong trình xem 3D. Nhấp đúp vào những địa điểm ưa thích này để xem và khám phá. Xem Sử dụng địa điểm ưa thích (POI) để biết thêm thông tin.
  5. Xem bản đồ địa hình 3D của một địa điểm - Sẽ thú vị hơn khi xem bản đồ địa hình nhiều đồi hoặc núi như Grand Canyon. Đi tới một vị trí (xem bước). Khi khung cảnh hiển thị vị trí, sử dụng thanh trượt thu phóng để nghiêng bản đồ địa hình. Xem Sử dụng công cụ điều hướngNghiên và Xem bản đồ địa hình đồi núi để biết thêm thông tin.

Xem ví dụ về những tác vụ khác bạn có thể thấy hoặc làm trong Google Earth.