Powiadomienie

Te instrukcje odnoszą się do starszych wersji Google Earth. Pomoc dotycząca nowej wersji Google Earth.

Nagrywanie i odtwarzanie wycieczek

Korzystając z Google Earth w wersji 5 i kolejnych na komputerze, możesz nagrać wycieczkę po świecie i udostępnić ją innym osobom.

Jak wybrać ścieżkę lotu, szybkość i rozmiar pliku
 1. Otwórz Google Earth.
 2. W górnym pasku menu kliknij Narzędzia a potem Opcje (Windows) lub Google Earth a potem Preferencje (Mac).
 3. Kliknij Wycieczki.
 4. W obszarze „Podczas tworzenia wycieczki przy użyciu folderu” wybierz ustawienia dla następujących opcji:
  • Czas między obiektami: szybkość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami
  • Czekaj przy obiektach: czas postoju w każdej lokalizacji wycieczki
  • Poruszaj się po liniach: przebieg wycieczki po konkretnej ścieżce lotu
  • Pokaż dymek podczas oczekiwania na obiekty: umieszczanie dymku przy każdym postoju wycieczki
 5. W obszarze „Podczas tworzenia wycieczki przy użyciu linii” ustaw następujące opcje:
  • Kąt pochylenia kamery: perspektywa, z której widzowie będą oglądać lokalizację
  • Zasięg kamery: widoczna część danej lokalizacji lub wybranego miejsca
  • Szybkość: ogólna prędkość wycieczki
 6. W obszarze „Podczas tworzenia wycieczki na podstawie trasy” wybierz:
  • Szybkość: ogólna prędkość wycieczki
  • Liczba sekund między klatkami kluczowymi: czas zatrzymania się między poszczególnymi obrazami
 7. W obszarze „Podczas nagrywania wycieczki” przesuń suwak:
  • w lewo, aby utworzyć „Mniejszy plik”;
  • w prawo, aby utworzyć plik wyższej jakości, który zajmuje więcej miejsca.
 8. Kliknij Zastosuj a potem OK.

Nagrywanie wycieczki

 1. Otwórz Google Earth.
 2. Kliknij Dodaj a potem Nagranie wycieczki lub kliknij Nagraj Nagraj na pasku nad kulą ziemską.
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, w lewym dolnym rogu odtwarzacza kliknij przycisk Nagraj/Zatrzymaj Nagraj.
 4. Aby nagrać dźwięk, kliknij Mikrofon Mikrofon.
 5. Przejdź kolejno do wszystkich miejsc, które chcesz odwiedzić, lub otwórz panel po lewej stronie i w obszarze „Miejsca” kliknij oznaczenie miejsca, by przejść do danej lokalizacji.
 6. Gdy zakończysz nagrywanie, kliknij Nagraj/Zatrzymaj Nagraj.
 7. W prawym dolnym rogu pojawi się odtwarzacz i rozpocznie się odtwarzanie wycieczki.
 8. Aby zapisać wycieczkę, kliknij Zapisz Zapisz w odtwarzaczu.
 9. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę wycieczki w polu „Nazwa”.
 10. Aby dodać więcej informacji, użyj kart Opis i Widok.
 11. Kliknij OK.

Dowiedz się, jak nagrać komentarz do wycieczki lub utworzyć wycieczkę w formacie KML.

Aby odtworzyć wycieczkę: otwórz panel po lewej stronie, przejdź do obszaru „Miejsca” a potem „Moje miejsca” i kliknij wycieczkę, którą chcesz obejrzeć.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne