Vērtību diapazona pielāgošana skaitliskajiem datiem

Parasti vēlas pielāgot skaitliskās vērtības, lai noteiktu segmentus diapazonos, kas labāk atbilst jūsu datiem. Piemēram, varat mainīt iepriekšējā piemērā attēlotos diapazonus uz noapaļotiem skaitļiem, kurus parasti lieto māju kvadratūras aprakstīšanai. Lai to paveiktu, vienkārši ievadiet vērtības, kuras vēlaties lietot kā katra segmenta maksimālo vērtību. Pēc šīs darbības, lai attēlotu veiktās izmaiņas, tiek atjaunināts elementu skaits, kādu satur jaunais definējums.

Paturiet prātā informāciju, kā pielāgot skaitliska lauka vērtības:

  • Jūs nevarat pielāgot ne kopas minimālo, ne maksimālo vērtību. Tas nozīmē, ka pēdējā segmenta diapazons tiek noteikts, pamatojoties uz iepriekšējā segmenta maksimālo vērtību. Iepriekš minētajā piemērā, ja vēlaties mainīt pēdējo segmentu, lai tas saturētu 4 vērtības, ir jāsamazina zaļā segmenta vērtība laukā Skaits līdz 4. Jāpielāgo vērtības katram segmentam tā, lai tās nekonfliktētu ar citos segmentos noteiktajām vērtībām. Kārtojot datus segmentos, visvieglāk ir no sākuma segmentu vērtības uzskicēt, pirms censties tā pielāgot laukos Segmenta opcijas, vai sākt no viena datu kopas gala un darboties virzoties uz otru galu. Segmentā nevar ievadīt vērtību, kas ir lielāka par nākamā segmenta maksimālo vērtību vai mazāka par iepriekšējā segmenta maksimālo vērtību.

    Piemēram, iepriekš attēlotajā pirmajā krāsu segmenta piemērā, pieņemsim, ka vēlaties, lai pirmais segments attēlo visas mājas, kuru kvadratūra ir 5000 vai mazāka, un jūs vēlaties, lai otrais segments attēlo nelielu māju diapazonu no 5000 līdz 5500 kvadrātpēdām. Ja pie pirmā segmenta ievadīsiet skaitli 5000, saņemsiet brīdinājumu, kas aicinās izvēlēties skaitli intervālā no 2000 līdz 4822,67. Tā kā nākamā augstākā segmenta maksimālā vērtība ir 4822,67, jūs nevarat iepriekšējā segmentā ievadīt vērtību, kas to pārsniedz. Tādējādi, lai sasniegtu mērķi, vispirms jāpielāgo otrā segmenta maksimālā vērtība līdz 5500. Tagad varat pielāgot pirmā segmenta vērtību līdz 5000.
  • Lauku dati, kuru ieraksti pārsniedz noteiktu ciparu skaitu, var tikt attēloti zinātniskajā pierakstā. Atkarībā no ievades lodziņa izmēra ekrānā, daži lieli skaitļi (piemēram, tie, kuriem ir vairāk par 6 cipariem) tiks attēloti zinātniskajā pierakstā. Piemēram, varat redzēt skaitli 1 628 000, kas attēlots kā 1,628e+06. Ja pārvietosiet komatu par 6 zīmēm, iegūsiet skaitli parastajā pierakstā.