Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Áp dụng Mẫu Kiểu

Phần này bao gồm các bước cơ bản để áp dụng mẫu kiểu với dữ liệu vectơ chứa trường bạn muốn được hiển thị trong trình xem 3D. Bạn có thể áp dụng mẫu kiểu cho các dữ liệu mới được xử lý hoặc dữ liệu KML có sẵn. Hơn nữa, bạn có thể sửa đổi mẫu có sẵn bằng các bước dưới đây.

Lưu ý - Mẫu kiểu là cụ thể đối với dữ liệu bạn đang xử lý. Trong khi bạn có thể sử dụng cùng một mẫu kiểu cho các dữ liệu khác nhau có cùng trường, cài đặt mẫu thường phải điều chỉnh để thể hiện dữ liệu hợp lý. Vì bộ dữ liệu gốc của bạn sẽ thay đổi với dữ liệu mới, bạn có thể cũng cần phải điều chỉnh mẫu để phù hợp với thông tin mới.
 1. Chọn dữ liệu có mẫu kiểu được áp dụng cho dữ liệu đó. Nếu bạn nhập dữ liệu lần đầu tiên, chỉ cần nhấp vào nút khi được nhắc áp dụng mẫu kiểu.
 2. Nếu bạn đã có dữ liệu này trong bảng điều khiển Địa điểm của bạn, chọn thư mục chính và nhấp vào Chỉnh sửa > Áp dụng Mẫu Kiểu. (Sử dụng phương pháp này khi bạn muốn chỉnh sửa mẫu kiểu mới tạo gần đây.)
 3. Trong hộp thoại Cài đặt Mẫu Kiểu , hãy chỉ rõ bạn tạo mẫu mới hoặc sử dụng mẫu có sẵn.
 4. Nếu bạn có mẫu kiểu có sẵn cho dữ liệu của bạn, nó sẽ xuất hiện trong danh sách Mẫu tương thích cùng với bất kỳ mẫu kiểu nào khác phù hợp với dữ liệu bạn đã chọn. Nếu bạn chọn sử dụng mẫu kiểu có sẵn, chọn mẫu kiểu đúng trong danh sách. Nếu bạn chỉ muốn áp dụng mẫu cho dữ liệu của bạn mà không thay đổi mẫu đó, hãy bỏ trống hộp chọn chỉnh sửa mẫu đã chọn. Để chỉnh sửa mẫu kiểu, chọn hộp kiểm.
 5. Khi bạn tạo mẫu mới hoặc chỉnh sửa mẫu có sẵn, hộp thoại Cài đặt Mẫu Kiểu sẽ xuất hiện.
 6. Chọn trường từ dữ liệu của bạn mà bạn muốn sử dụng làm Tên, hoặc nhãn, cho dữ liệu của bạn. Tên này xuất hiện trong trình xem 3D cũng như bảng điều khiển Địa điểm liệt kê các điểm dữ liệu.
 7. Nhấp vào tab Màu và ánh xạ phần tử dữ liệu của bạn với kiểu màu. Xem Ánh xạ Kiểu Màu để biết chi tiết.
 8. Nhấp vào tab Biểu tượng và ánh xạ phần tử dữ liệu của bạn với một hoặc nhiều biểu tượng. Xem Ánh xạ Biểu tượng cho các Dữ liệu Điểm để biết thêm chi tiết.
 9. Nhấp vào tab Độ cao để ánh xạ giá trị độ cao với một phần tử dữ liệu. Xem Ánh xạ Giá trị Độ cao để biết thêm chi tiết.
 10. Nhấp OK khi bạn hoàn thành xác định kiểu của bạn. Các giá trị được xác định sẽ xuất hiện trong trình xem 3D.

Phần còn lại sẽ thảo luận chi tiết cách thức áp dụng giá trị kiểu cho dữ liệu. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng hướng dẫn trong Ví dụ về Mẫu Kiểu để xem qua quy trình xác định mẫu kiểu với dữ liệu điểm mẫu trong tệp văn bản.

Ánh xạ Kiểu Màu

Bạn có thể áp dụng màu cho trường đã chọn trong dữ liệu đã nhập của bạn. Trong trường hợp này, màu được sử dụng cho tính năng tuỳ thuộc vào loại dữ liệu đã nhập:

 • Biểu tượng được tô màu cùng với dữ liệu điểm
 • Đường kẻ được tô màu khi áp dụng cho đường hoặc đường dẫn
 • Đa giác khối được tô màu với dữ liệu hình

Sử dụng kiểu màu để tô màu các phần tử này theo cách đặc biệt tuỳ thuộc vào loại dữ liệu và dữ liệu trường trong bộ hoàn chỉnh. Bạn có thể sử dụng ba cơ cấu để tô màu dữ liệu:

 • Sử dụng màu đơn cho tất cả các tính năng
 • Sử dụng màu ngẫu nhiên
 • Đặt màu dựa trên giá trị trường

Phần còn lại sẽ mô tả cách thức sử dụng các phương pháp áp dụng màu.

Sử dụng Màu Đơn

Nếu bạn muốn sử dụng một màu cho tất cả các điểm hoặc đường trong dữ liệu đã nhập của bạn, chọn tuỳ chọn Sử dụng màu đơn và nhấp vào ô vuông màu bên cạnh tuỳ chọn đó. Từ bộ chọn màu, chọn màu hoặc xác định màu của riêng bạn để áp dụng cho dữ liệu.

Sử dụng Màu Ngẫu nhiên

Để sử dụng hàng loạt màu được áp dụng một cách ngẫu nhiên bởi Google Earth, chọn tuỳ chọn Sử dụng màu ngẫu nhiên.

Lưu ý - Dữ liệu đường hoặc điểm sẽ được tô màu dựa trên giá trị được Google Earth cung cấp. Nếu bạn cũng cung cấp một biểu tượng cho dữ liệu điểm, màu đó sẽ được thêm vào màu có sẵn của biểu tượng.

Đặt Màu Dựa trên Giá trị Trường

Khi sử dụng màu cho tính năng dữ liệu để hỗ trợ phân biệt các tính năng với nhau trong trình xem 3D, sử dụng màu dựa trên giá trị trường sẽ tạo cách thức hiển thị dữ liệu về bộ tính năng mà bạn không thể hiển thị dễ dàng. Ví dụ, bạn có thể muốn đặt dải màu ngắn dựa trên phút vuông danh sách bất động sản. Hoặc, bạn có thể muốn đặt dải màu cho các tệp hình thể hiện thu nhập trung bình của các hộ gia đình.

Sử dụng các bước sau để xác định giá trị màu theo trường dữ liệu.

 1. Chọn tuỳ chọn Đặt màu trong tuỳ chọn trường trong tab Màu.
 2. Chọn trường mà bạn muốn áp dụng dữ liệu màu cho trong danh sách thả xuống Đặt trường màu. Tại đây, bạn có thể chọn trường số hoặc trường văn bản trong dữ liệu của bạn. Xem Chọn Loại Trường để Ánh xạ Kiểu.
 3. Chọn màu bắt đầu và màu kết thúc (tuỳ chọn) để ánh xạ màu của bạn. Theo mặc định, mẫu kiểu "nhóm màu" được tạo ra từ màu lam và được ánh xạ từ phổ màu đó đến đỏ. Nếu bạn muốn thay đổi dải màu, bạn có thể nhấp vào mỗi khối màu và đặt màu bắt đầu và màu kết thúc như mong muốn. Google Earth sẽ tự động tính toán dải màu giữa hai giá trị được chọn đó.
 1. Sử dụng bộ chọn Số nhóm để chỉ ra cách thức nhóm các phạm vi giá trị trường. Tuỳ chọn này sẵn có cho các trường có dữ liệu số. Phạm vi cho mỗi nhóm được tự động tính toán, nhưng có thể được điều chỉnh một cách thủ công. Xem Tuỳ chỉnh Phạm vi Giá trị cho Dữ liệu Số để biết chi tiết. Để tìm hiểu cách thức hoạt động của nhóm cho chuỗi và trường số, xem Sử dụng Nhóm cho Dữ liệu Trường.
 2. Thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào khác.
  • Thư mục con - Bạn có thể tạo thư mục con cho mỗi nhóm màu sao cho danh sách Địa điểm hiển thị các phần tử dữ liệu được nhóm theo màu vào các thư mục tương ứng. Điều này giúp bạn dễ dàng hiển thị hoặc ẩn nhóm màu chỉ đơn giản bằng cách chọn hoặc xoá hộp chọn bên cạnh thư mục. Khi bạn đã chọn tuỳ chọn thư mục con, bạn phải cung cấp tên cho thư mục con để dữ liệu được nhóm hợp lý trong danh sách Địa điểm. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể xác định một tuỳ chọn thư mục con đơn để hiển thị màu hoặc biểu tượng.
   Phần tử dữ liệu được nhóm theo màu vào các thư mục tương ứng của chúng
  • Trình tự hiển thị màu - Bạn có thể nhấp vào nút Đảo ngược trình tự để đảo ngược trình tự hiển thị dải màu. Vì vậy, nếu bạn có dải màu bắt đầu bằng màu lam đối với phần tử thứ nhất và kết thúc bằng màu đỏ đối với phần tử cuối cùng, đảo ngược trình tự này sẽ sử dụng màu đỏ cho phần tử thứ nhất và màu lam cho phần tử cuối cùng.
  • Điều chỉnh màu cho nhóm đơn - Bạn có thể thay đổi mỗi phần tử màu riêng lẻ bằng cách nhấp vào phần tử đó và điều chỉnh màu đối với giá trị cụ thể đó hoặc phạm vi giá trị. Hơn nữa, bạn có thể sửa đổi cài đặt nhóm số để điều chỉnh khoảng rộng dữ liệu với tuỳ chọn của bạn. Xem Tuỳ chỉnh Phạm vi Giá trị cho Dữ liệu Số để tìm hiểu cách điều chỉnh phạm vi số khi bạn chọn nhiều nhóm cho phạm vi số.
 3. Nhấp OK để áp dụng và xem thay đổi của bạn. - Lưu mẫu kiểu. Bạn luôn có thể chỉnh sửa mẫu để áp dụng biểu tượng và kiểu chiều cao hoặc điều chỉnh màu bổ sung. Thực hiện tác vụ này bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Áp dụng một Mẫu Kiểu.

Ánh xạ Biểu tượng cho Dữ liệu Điểm

Đối với màu sắc, bạn có thể áp dụng các biểu tượng cho các trường trong dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, các biểu tượng chỉ có thể được ánh xạ vào dữ liệu điểm, vì vậy nếu bạn đang nhập dữ liệu đường thẳng hoặc hình, sẽ không có tab kiểu Biểu tượng. Bạn có thể sử dụng hai cơ chế để ánh xạ biểu tượng cho điểm:

 • Sử dụng cùng biểu tượng cho tất cả các tính năng - Để thực hiện tác vụ này, chỉ cần chọn tuỳ chọn Sử dụng cùng biểu tượng cho tất cả các tính năng và chọn một biểu tượng từ danh sách thả xuống.
  Sử dụng cùng biểu tượng cho tất cả các tính năng
 • Đặt biểu tượng từ một trường - Các thao tác để làm việc này tương tự với các thao tác được mô tả trong Ánh xạ Kiểu Màu, và được mô tả trong các phần sau đó.

Đặt Biểu tượng Dựa trên Trường

Các bước này mô tả quy trình cơ bản của ánh xạ biểu tượng cho các trường trong dữ liệu của bạn. Các bước sau mô tả quy trình cơ bản để xác định giá trị màu bằng một trường dữ liệu.

 1. Chọn tuỳ chọn Đặt biểu tượng từ trường trong tab Biểu tượng.
 2. Chọn trường mà bạn muốn áp dụng nhãn biểu tượng từ danh sách thả xuống Đặt biểu tượng từ trường. Tại đây, bạn có thể chọn trường số hoặc trường văn bản trong dữ liệu của bạn. Xem Chọn Loại Trường để Ánh xạ Kiểu.
 3. Sử dụng bộ chọn Số nhóm để chỉ ra cách thức nhóm các phạm vi giá trị trường. Tuỳ chọn này sẵn có cho các trường có dữ liệu số. Phạm vi của mỗi nhóm được tính tự động nhưng có thể điều chỉnh thủ công. Xem Tuỳ chỉnh Phạm vi Giá trị cho Dữ liệu Số để biết chi tiết. Để tìm hiểu cách thức hoạt động của nhóm cho chuỗi và trường số, xem Sử dụng Nhóm cho Dữ liệu Trường.
 4. Đối với mỗi nhóm được xác định, chọn một biểu tượng từ danh sách.
 5. Thực hiện bất kỳ điều chỉnh mong muốn khác:
  • Thư mục con - Bạn có thể tạo các thư mục con cho mỗi nhóm biểu tượng để danh sách Địa điểm hiển thị thành phần dữ liệu được nhóm theo nhãn thư mục vào các thư mục tương ứng. Điều này giúp bạn dễ dàng làm hiện hoặc ẩn hiển thị nhóm các biểu tượng chỉ bằng cách chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh thư mục. Khi bạn chọn tuỳ chọn thư mục con, bạn phải đặt tên cho thư mục con để dữ liệu được nhóm đúng vào danh sách Địa điểm.
   Thư mục con cho mỗi nhóm biểu tượng
  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xác định một tuỳ chọn thư mục con cho màu hoặc hiển thị biểu tượng.
  • Điều chỉnh biểu tượng cho các nhóm đơn - Bạn có thể sửa đổi riêng từng thành phần biểu tượng bằng cách nhấp vào nó và điều chỉnh biểu tượng cho giá trị cụ thể hoặc vùng giá trị đó.
  • Hơn nữa, bạn có thể sửa đổi cài đặt nhóm số để điều chỉnh khoảng rộng dữ liệu với tuỳ chọn của bạn. Xem Tuỳ chỉnh Phạm vi Giá trị cho Dữ liệu Số để tìm hiểu cách điều chỉnh phạm vi số khi bạn chọn nhiều nhóm cho phạm vi số.
 6. Nhấp OK để áp dụng và xem thay đổi của bạn.
 7. Lưu mẫu kiểu. Bạn luôn có thể chỉnh sửa mẫu để áp dụng biểu tượng và kiểu chiều cao hoặc điều chỉnh màu bổ sung. Thực hiện tác vụ này bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Áp dụng một Mẫu Kiểu.

Ánh xạ Các giá trị Độ cao

Theo mặc định, không có giá trị độ cao nào được xác định ban đầu trong tab Độ cao. Sử dụng tab Độ cao trong hộp thoại Cài đặt Mẫu Kiểu để đặt giá trị độ cao từ một trường được chọn. Khi giá trị độ cao được bật, các điểm, đường thẳng, hoặc hình được đẩy từ độ cao mặt đất tới độ cao được xác định cho mỗi thành phần dữ liệu. Nếu bạn ánh xạ độ cao cho các đường thẳng hoặc hình, giá trị bạn xác định sẽ kết hợp với màu sắc được xác định trong tab Màu.

Tuy nhiên, nếu bạn ánh xạ độ cao cho dữ liệu điểm, những điểm đó sẽ được đẩy lên bằng một đường có màu một điểm ảnh để nối biểu tượng từ vị trí được nâng của nó tới mặt đất. Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng cài đặt kiểu để sửa đổi độ rộng và màu sắc của các đường này.

Phần còn lại của phần này bao gồm chi tiết về sử dụng hiệu quả giá trị độ cao, bao gồm:

Giá trị Độ cao cho Trường Văn bản

Cài đặt ánh xạ độ cao cho trường văn bản khác với cài đặt ánh xạ độ cao cho trường số. Nếu trường bạn chọn để ánh xạ chứa dữ liệu văn bản, 8 trường duy nhất đầu tiên sẽ được xác định trong bộ chứa, hoặc nhóm của nó. Vì lý do này, chỉ nên ánh xạ giá trị độ cao cho một trường có 8 hoặc ít hơn 8 giá trị duy nhất. Xem Chọn Kiểu Trường cho Ánh xạ Kiểu để biết thêm chi tiết.

Khi bạn ánh xạ giá trị độ cao cho trường văn bản, có các cài đặt sau:

 • Giá trị độ cao riêng lẻ - Thuật sĩ ánh xạ độ cao tự động tính giá trị độ cao hợp lý cho dữ liệu của bạn đã được cung cấp phạm vi địa lý. Ví dụ, đối với các điểm được nhóm quanh một vùng nhỏ, 20 - 2000 mét có thể đủ để xem tất cả điểm khi được nâng khi nhìn toàn bộ nhóm bằng trình xem 3D. Tuy nhiên, nếu tập dữ liệu bao gồm toàn bộ một bang thì giá trị cao hơn sẽ được tính để độ cao rõ ràng khi xem xét toàn bộ khu vực bằng trình xem 3D.

  Bạn có thể sửa đổi thường xuyên giá trị độ cao bằng tay để điều chỉnh mỗi điểm theo tuỳ chọn của bạn. Nói chung, sự cách biệt giữa mỗi điểm càng lớn, càng dễ dàng nhìn thấy sự cách biệt đó bằng trình xem 3D từ một khoảng cách. Đơn vị độ cao - Theo mặc định, đơn vị độ cao được đặt tới mét, nhưng bạn có thể thay đổi chúng thành bộ nếu bạn muốn. Khi bạn thay đổi giá trị mặc định từ mét thành bộ, bạn có thể muốn điều chỉnh giá trị ở mỗi nhóm lên để để có thể nhìn thấy dữ liệu bằng trình xem 3D.
 • Hệ số tỷ lệ - Sử dụng thanh trượt Hệ số tỷ lệ để điều chỉnh đồng nhất các giá trị số trong tất cả các trường độ cao. Thanh trượt cung cấp hệ số tổng quát từ 1 lần giá trị tới 10 lần giá trị được xác định trong mỗi trường. Nếu bạn điều chỉnh thủ công các giá trị độ cao, bạn cũng có thể sử dụng thanh trượt Hệ số tỷ lệ để thực hiện điều chỉnh khác cho những số đó.

Giá trị Độ cao cho Trường Số

Nếu bạn ánh xạ giá trị độ cao cho trường số trong dữ liệu của bạn, bạn có thể chọn từ hai loại phương pháp ánh xạ: liên tục hoặc chia thành nhóm.

Sử dụng Ánh xạ Liên tục

Phương pháp ánh xạ liên tục sử dụng giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của trường được chọn để xác định hiển thị độ cao nhỏ nhất và lớn nhất cho toàn bộ nhóm. Sau đó, nó ánh xạ toàn bộ dữ liệu theo cách phù hợp với mỗi trường riêng lẻ. Trong ví dụ, trường Square_footage được sử dụng để ánh xạ giá trị độ cao, với giá trị nhỏ nhất là 2000 và giá trị lớn nhất là 6234. Mỗi thành phần trong 9 thành phần của nhóm được hiển thị ở giá trị độ cao khác một chút, giá trị độ cao này hiển thị chính xác nhất mối quan hệ của nó với các điểm khác. Phương pháp đặc biệt này hữu ích trong dữ liệu nhỏ hơn, trong đó sự khác biệt riêng lẻ giữa các điểm hoặc hình dễ dàng được nhìn thấy.

Với phương pháp ánh xạ liên tục, bạn có thể sử dụng thanh trượt Hệ số tỷ lệ và bộ chọn Đơn vị độ cao như mô tả ở trên trong Giá trị Cao độ cho Trường Văn bản. Ngoài ra, bạn có thể nhập độ cao mong muốn cho phạm vi đầu và cuối của dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể muốn nhà bắt đầu ở 200 bộ được hiển thị trong trình xem 3D ở độ cao 100 mét, và nhà ở phạm vi cuối được hiển thị ở độ cao 5000 mét.

Trong trình xem 3D, sự khác biệt trực quan giữa các thành phần riêng lẻ sử dụng phương pháp này bị ảnh hưởng bởi cả phạm vi độ cao và bởi số thành phần trong dữ liệu. Ví dụ, phạm vi trong khoảng 100 - 5000 mét cho một nhóm chỉ chứa 9 thành phần tạo ra độ cao khác biệt có thể thấy bằng mắt thường đối với mỗi điểm.

Nếu bạn giảm phạm vi hoặc tăng số thành phần trong nhóm, sự khác biệt giữa từng thành phần sẽ giảm bớt.

Chia Các giá trị thành Nhóm

Sử dụng phương pháp Chia thành nhóm để tạo tới 8 nhóm độ cao cho dữ liệu của bạn. Phương pháp này rất phù hợp đối với các nhóm dữ liệu lớn mà độ cao được ánh xạ liên tục không dễ dàng được nhin thấy trong trình xem 3D. Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn chứa hơn danh sách của 1000 ngôi nhà được nhóm quanh một khu vực nhỏ, có thể khó nhìn thấy sự khác biệt giữa các ngôi nhà trong các phân loại độ cao khác nhau. Bằng cách sử dụng tuỳ chọn Chia thành nhóm, bạn có thể tạo các phân loại ý nghĩa và xác định khoảng cách dễ phân biệt trong hiển thị của chúng. Ví dụ, bạn có thể có tất cả danh sách giữa 2000 - 3000 bộ vuông hiển thị ở độ cao 500 mét, tất cả danh sách giữa 3000 - 4000 bộ vuông hiển thị ở độ cao 1500 mét v.v... Tuy nhiên, phương pháp này sẽ không phân biệt được một ngôi nhà ở độ cao 3000 bộ vuông với một ngôi nhà ở 3200 bộ vuông, nó sẽ cho phép tầm nhìn trực tiếp hơn của phân loại bạn đã xác định.

Đối với các kiểu màu và biểu tượng, giá trị tối đa của mỗi nhóm được tính tự động, nhưng có thể được điều chỉnh thủ công. Sử dụng thanh trượt Hệ số tỷ lệ và bộ chọn Đơn vị độ cao cho phương pháp này như mô tả ở trên trong Giá trị Độ cao cho Trường Văn bản. Khi bạn đặc số nhóm và xác định giá trị lớn nhất của mỗi nhóm, thuât sĩ Mẫu Kiểu sẽ hiển thị số mục cho mỗi nhóm. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Sử dụng Nhóm cho Dữ liệu Trường.

Sử dụng Cài đặt Kiểu để Sửa đổi Hiển thị Điểm

Giá trị màu bạn đặt cho dữ liệu điểm được áp dụng cho biểu tượng mà bạn ánh xạ cho điểm cũng như cho đường thẳng được đẩy lên từ điểm trên mặt đất tới độ cao của đường thẳng, như được hiển thị trong ví dụ về danh sách bất động sản ở trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể không dễ hiển thị đường thẳng một điểm ảnh trong trình xem 3D trên hình ảnh trái đất.

Trong trường hợp đó, bạn có thể cài đặt kiểu cho mỗi điểm để sửa đổi độ dày của đường.

 1. Nhấp chuột phải (nhấp CTRL trên máy Mac) trên điểm bạn muốn sửa đổi và chọn Thuộc tính từ trình đơn bật lên.
 2. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Dấu vị trí, trong tab Kiểu, Màu, sửa đổi hình dạng của điểm sao cho phù hợp.
 3. Nhấp OK.

Vì quá trình này không hiệu quả với tập dữ liệu lớn, bạn có thể xem xét áp dụng thay đổi cho toàn bộ thư mục hoặc thư mục con. Xin lưu ý rằng nếu bạn thực hiện điều này, bất kỳ kiểu được xác định riêng lẻ nào sẽ bị mất. Trong trường hợp này, sử dụng tính năng thư mục con của thuật sĩ Mẫu Kiểu để nhóm dữ liệu có kiểu tương tự vào các thư mục con. Đảm bảo rằng mỗi thư mục đã tạo có dữ liệu màu và biểu tượng tương tự. Sau đó, áp dụng giá trị độ cao cho dữ liệu của bạn và lưu mẫu kiểu. Sau đó, sử dụng các bước ở trên để tạo kiểu được chia sẻ cho mỗi thư mục con bạn thiết lập. Chừng nào tất cả dữ liệu trong mỗi thư mục có cùng giá trị màu và giá trị biểu tượng, những thay đổi đối với độ dày của đường thẳng sẽ không ảnh hưởng những cài đặt đó.

Sử dụng Nhóm cho Dữ liệu Trường

Khi sử dụng ánh xạ màu, biểu tượng, hoặc độ cao cho trường cụ thể trong tập dữ liệu của bạn, bạn thường xác định số nhóm, hoặc bộ chứa, để phân biệt phạm vi khác nhau của dữ liệu. Phần này mô tả cách thức các mẫu kiểu dịch kiểu trường khác nhau, cũng như cách bạn có thể điều chỉnh khoảng giá trị khi ánh xạ dữ liệu số.

Chọn Kiểu Trường cho Ánh xạ Kiểu

Bạn có thể chọn hai kiểu trường cơ bản từ dữ liệu của bạn khi ánh xạ giá trị màu, biểu tượng, hoặc độ cao.

 • Trường văn bản (chuỗi) - Nếu trường bạn ánh xạ cho màu, hoặc kiểu khác chứa dữ liệu số (ví dụ, văn bản và ký tự khác), ứng dụng sẽ tìm 8 trường văn bản đầu tiên, và ánh xạ những trường đó cho kiểu. Nếu có ít hơn 8 giá trị trong dữ liệu của bạn, mỗi giá trị duy nhất sẽ được ghép với một màu, biểu tượng, hoặc độ cao khác nhau. Nếu có nhiều hơn 8 giá trị, 8 giá trị duy nhất đầu tiên được ánh xạ cho kiểu, và phần còn lại của giá trị được nhóm lại với nhau và được ánh xạ cho kiểu thứ chín. Do vậy, tốt nhất là áp dụng một kiểu cho các trường văn bản chứa tập nhỏ duy nhất.

  Ví dụ,, trong ví dụ bất động sản được mô tả trong Ví dụ về Mẫu Kiểu, có một trường trong dữ liệu được gọi là Khu vực_trường học. Trường này xác định phân loại khu vực trường học cho mỗi ngôi nhà được liệt kê. Vì chỉ có ba khu vực: AA, AAA, và AAAA, sử dụng một kiểu để phân biệt loại trường văn bản này là hợp lý. Ví dụ, bạn có thể quyết định ánh xạ độ cao cho trường này để người dùng xem dữ liệu của bạn thấy điểm cao nhất khi những điểm này thuộc những ngôi nhà trong khu vực được đánh giá cao nhất v.v...
 • Trường số - Nếu trường bạn chọn chứa dữ liệu số, ứng dụng sẽ tự động phân chia dữ liệu số vào số nhóm bạn chọn, và cung cấp số mục trong mỗi nhóm. Nếu bạn tăng hoặc giảm số nhóm, ứng dụng sẽ tự động phân chia lại số thành phần cho mỗi nhóm.
 
Lưu ý - Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng bảng tính như Microsoft Excel để tạo dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo rằng định dạng ô bạn chọn cho trường số đã được đặt thành số và không phải văn bản. Nếu bạn có trường số trong CSV được lưu từ một bảng tính, nhưng thuật sỹ Mẫu Kiểu sẽ không nhận ra nó là số, có thể do định dạng không đúng. Để xác minh xem trường thực sự đã được đánh dấu là văn bản hoặc số hay chưa, mở tệp CSV trong một trình chỉnh sửa văn bản đơn giản và xem trường bạn đang nói đến. Nếu nó được bao trong dấu ngoặc kép thì nó được xác định là văn bản – ngay cả khi chỉ có số trong trích dẫn. Bạn có thể xoá dấu ngoặc kép khỏi tệp theo cách thủ công, hoặc mở ứng dụng bảng tính và định dạng ô là só và lưu dữ liệu CSV lần nữa.