Xem Sao hoả

Để xem hình ảnh và bản đồ địa hình của Sao hoả, ở góc trên bên phải của thanh công cụ, chọn Sao hoả. Để quay về chế độ xem Trái đất, chọn Trái đất.