Chia sẻ Dữ liệu Qua Mạng

Cùng với việc lưu dấu vị trí hoặc thư mục vào máy tính nội bộ của bạn, bạn cũng có thể lưu dữ liệu địa điểm vào máy chủ web hoặc máy chủ mạng. Người dùng Google Earth khác có quyền truy cập máy chủ có thể sử dụng dữ liệu đó. Giống như với những tài liệu khác, bạn có thể tạo liên kết hoặc tham chiếu tới tệp KMZ để dễ truy cập. Lưu tệp dấu vị trí trên mạng hoặc trên máy chủ web mang lại những lợi thế sau:

 • Truy cập thuận tiện - Nếu dữ liệu địa điểm của bạn được lưu trữ trên mạng hoặc trên Web, bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ máy tính nào ở bất kỳ đâu, với điều kiện vị trí đó sẵn có công khai hoặc bạn có quyền đăng nhập.
 • Dễ Phân phối - Bạn có thể tạo một thư mục trình bày mở rộng của phần mềm Google Earth và cho phép phần trình bày đó sẵn có với bất kỳ ai có quyền truy cập vào vị trí lưu trữ trên mạng của bạn hoặc máy chủ web. Điều này thuận tiện hơn gửi dữ liệu qua email khi bạn muốn dữ liệu đó luôn sẵn có với nhiều người.
 • Tự động Cập nhật/Truy cập Liên kết Mạng - Bất kỳ thông tin mới hoặc thay đổi nào bạn thực hiện đối với thông tin KMZ trên mạng luôn tự động sẵn có đối với tất cả người dùng có quyền truy cập dữ liệu KML qua liên kết mạng.
 • Sao lưu - Nếu vì lý do nào đó, dữ liệu trên máy tính nội bộ của bạn bị hỏng hoặc mất, bạn có thể mở bất kỳ tệp KMZ nào bạn đã lưu vào vị trí trên mạng, và nếu muốn, lưu lại nó dưới dạng tệp nội bộ.
Lưu ý: Trước khi bạn có thể tạo liên kết mạng với một mục trong Google Earth, trước hết bạn phải lưu trữ dữ liệu địa điểm đó trên máy chủ.

Phần này bao gồm các chủ đề sau:

Lưu Dữ liệu vào Máy chủ

Để cho phép dấu vị trí hoặc thư mục của bạn sẵn có với những người khác qua máy chủ, trước hết bạn cần lưu tệp vào vị trí thích hợp.

 • Máy chủ Mạng - Để lưu thư mục hoặc dấu vị trí vào một vị trí trong mạng, chỉ cần làm theo các bước trong Lưu Dữ liệu Địa điểm và lưu tệp vào một vị trí trên mạng công ty chứ không nên lưu vào hệ thống tệp cục bộ của bạn.
 • Máy chủ Web - Để lưu dấu vị trí hoặc thư mục vào máy chủ web, trước hết lưu tệp vào máy tính cục bộ của bạn như được mô tả trong Lưu Dữ liệu Địa điểm Khi tệp được lưu vào máy tính cục bộ của bạn dưới dạng tệp KMZ riêng biệt, bạn có thể sử dụng FTP hoặc tiện ích tương tự để truyền tệp vào máy chủ web.

Nếu bạn muốn người dùng có thể mở các tệp KML và KMZ từ máy chủ web, bạn có thể cần thêm kiểu MIME cho máy chủ. Đó là:

 • application/vnd.google-earth.kml+xml kml
 • application/vnd.google-earth.kmz kmz

Mở Dữ liệu từ Máy chủ Mạng

Nếu bạn đang làm việc trong một tổ chức trong đó dữ liệu địa điểm được lưu vào mạng mà bạn có quyền truy cập, bạn có thể mở dữ liệu đó theo cùng cách thức mở tệp KMZ đã lưu trong máy tính cục bộ của bạn.

 • Từ trình đơn Tệp, chọn Mở (Ctrl + O trong Windows/Linux, Command/Open Apple Key + O trên máy Mac) - Điều hướng tới địa điểm mạng của bạn và xác định dữ liệu KMZ hoặc KML bạn muốn mở trong Google Earth. Chọn tệp và nhấp vào nút Mở. Thư mục hoặc dấu vị trí xuất hiện trong bảng điều khiển Địa điểm và trình xem 3D sẽ di chuyển đến chế độ xem được đặt cho thư mục hoặc dấu vị trí (nếu có).

  Các tệp mở theo cách này sẽ KHÔNG tự động được lưu lần sau khi bạn sử dụng Google Earth. Nếu bạn muốn dấu vị trí hoặc thư mục xuất hiện lần sau khi bạn sử dụng Google Earth, kéo mục đó vào thư mục Địa điểm của tôi để lưu nó cho phiên tiếp theo.
 • Xác định vị trí tệp bạn muốn mở - Khi bạn đã xác định vị trí tệp trên địa điểm mạng của bạn, bạn có thể chỉ cần kéo và thả tệp KMZ vào bảng điều khiển Địa điểm. Trình xem 3D sẽ di chuyển đến chế độ xem được đặt cho thư mục hoặc dấu vị trí (nếu có).

  Khi bạn sử dụng phương pháp kéo và thả để mở dấu vị trí hoặc thư mục, bạn có thể thả mục trên một thư mục cụ thể trong bảng điều khiển Địa điểm. Nếu thư mục Địa điểm của tôi đã đóng và bạn muốn thả nó ở đó, chỉ cần giữ mục đó trên thư mục Địa điểm của tôi đến khi thư mục đó mở ra và bạn có thể đặt mục đó trong thư mục con hoặc trong danh sách. Các mục được thả trong thư mục Địa điểm của tôi sẽ xuất hiện lần sau khi bạn khởi động Google Earth. Nếu không, bạn có thể thả mục đó vào khoảng trống bên dưới bảng điều khiển Địa điểm và nó sẽ xuất hiện trong thư mục Địa điểm Tạm thời. Các mục mở theo cách này sẽ chỉ xuất hiện trong phiên Google Earth hiện tại nếu bạn không lưu chúng.

Giới thiệu về Liên kết Mạng

Tính năng liên kết mạng trong Google Earth cung cấp cách thức xem chung dữ liệu KMZ trên mạng hoặc trên web cho nhiều máy khách và tự động xem các thay đổi về nội dung khi các thay đổi này được thực hiện. Liên kết mạng cho phép công bố nội dung theo cách thức tương tự như cách gửi nội dung trang web/trình duyệt web:

 • Liên kết mạng cung cấp cách thức truyền dữ liệu động tới nhiều người dùng Google Earth. Khi người dùng kết nối với tệp KMZ của bạn qua liên kết mạng, bạn hoặc người dùng đó có thể chỉ định tần suất làm mới dữ liệu trong tệp. Bằng cách này, cập nhật thường xuyên về nội dung do một người thực hiện sẽ tự động được phản ánh trong tất cả các máy khách được kết nối.
 • Liên kết mạng được dùng làm tham chiếu chỉ xem đối với nội dung được công bố. Giống như những trang web được nhiều người xem nhưng chỉ những người được cấp quyền có thể sửa đổi, nội dung dữ liệu địa điểm có thể được liên kết đến và được nhiều người dùng xem trong khi chỉ có một tác giả được phép sửa đổi. Giống như với những trang web, người dùng đang xem nội dung luôn có thể lưu nội dung đó vào ổ cứng của họ, nhưng họ chỉ có thể nhận nội dung động qua liên kết mạng.

Hình dưới đây minh hoạ những tương đồng giữa nội dung trên web và nội dung KMZ qua liên kết mạng sử dụng Google Earth.

Những tương đồng giữa nội dung trên web và nội dung KMZ qua liên kết mạng sử dụng Google Earth

Tạo Liên kết Mạng

Trước khi bạn có thể tạo liên kết mạng, nội dung bạn muốn liên kết đến phải tồn tại trên mạng hoặc trên máy chủ web mà bạn đang liên kết đến. Nếu bạn là tác giả của nội dung đó, hãy xem Lưu Dữ liệu vào Máy chủ để biết chi tiết về cách lưu tệp KMZ vào web hoặc máy chủ mạng. Nếu bạn chỉ đang liên kết đến nội dung, hãy chắc chắn rằng bạn biết vị trí mạng của tệp hoặc URL nếu nó nằm trên máy chủ mạng.

 1. Chọn một trong các cách sau để bắt đầu:
  • Chọn Liên kết Mạng Từ Trình đơn Thêm. Chọn Liên kết Mạng từ trình đơn bật lên.
  • Nhấp chuột phải (nhấp CTRL trên máy Mac) vào thư mục trong bảng điều khiển Địa điểm của tôi. Chọn Thêm >Liên kết Mạng từ trình đơn bật lên. Khi bạn thêm liên kết mạng bằng cách này, thư mục được chọn sẽ tự động được đặt là bộ chứa liên kết mạng.

  Hộp thoại Liên kết Mạng Mới sẽ xuất hiện. Nhập tên liên kết của bạn trong trường Tên. Nhập đường dẫn đầy đủ của tệp KMZ trong trường Liên kết, hoặc duyệt tới vị trí tệp nếu tệp được đặt trong mạng. Bạn có thể sử dụng URL để tham chiếu KMZ, như http://www.test.com/myKMZ.kmz. Trình xem 3D ngay lập tức di chuyển đến chế độ xem mặc định của dữ liệu được liên kết.
 2. Nhập văn bản mô tả hoặc HTML.Bạn có thể nhập dữ liệu này theo cách tương tự như bạn thực hiện đối với thư mục thông thường. Xem Chỉnh sửa Địa điểm và Thư mục để biết thêm thông tin.
 3. (Tuỳ chọn) Nhấp vào tab Chế độ xem để thay đổi chế độ xem mặc định mà liên kết mạng này trình bày với người dùng. Nhấp vào Chụp nhanh chế độ xem hiện tại để sử dụng chế độ xem hiện tại của bạn trong Google Earth. Nếu liên kết mạng của bạn có nhiều hơn một dấu vị trí, nhấp vào Đặt lại để hiển thị tất cả các dấu vị trí này tới người dùng.

Lưu ý - Văn bản bạn nhập trong mô tả này chỉ là mô tả liên kết của bạn và không hiển thị cho bất kỳ ai đang kết nối với tệp KMZ. Chỉ bạn mới có thể xem mô tả bạn nhập ở đây (nếu bạn không gửi thư mục liên kết của bạn qua email cho người khác). Điều này tương tự như tạo đánh dấu trang với trang web và sau đó thêm chú thích mô tả về đánh dấu trang đó.