שיתוף נתונים ברשת

בנוסף לשמירת סמנים או תיקיות במחשב המקומי שלך, באפשרותך לשמור נתוני מקום גם בשרת אינטרנט או בשרת רשת. לאחר מכן, משתמשים אחרים של Google Earth שבידם לגשת לשרת יוכלו להשתמש בנתונים. בדומה לאופן הפעולה עם מסמכים אחרים, באפשרותך ליצור קישורים או הפניות לקבצי KMZ לקבלת גישה נוחה. אחסון קובץ של סמן ברשת או בשרת אינטרנט מספק את היתרונות הבאים:

 • נגישות - אם נתוני המקום שלך מאוחסנים ברשת או באינטרנט, באפשרותך לגשת אליהם מכל מחשב בכל מקום, בתנאי שהמיקום זמין לציבור הרחב או שיש לך גישת כניסה.
 • קלות הפצה - באפשרותך לפתח תיקיית מצגת מקיפה עבור תוכנת Google Earth ולהפוך מצגת זו לזמינה עבור כל בעלי הגישה למיקום האחסון שלך ברשת או לשרת האינטרנט. פעולה זו נוחה יותר משליחת הנתונים באמצעות דוא”ל כאשר ברצונך להפוך אותם לזמינים באופן קבוע למספר רב של אנשים.
 • עדכונים אוטומטיים/גישה לקישורי רשת - מידע חדש או שינויים חדשים שתערוך במידע KMZ מבוסס רשת יהפכו לזמינים באופן אוטומטי עבור כל המשתמשים הניגשים לנתוני KML דרך קישור רשת.
 • גיבוי - אם מסיבה כלשהי הנתונים במחשב המקומי שלך נפגמו או אבדו, תוכל לפתוח כל אחד מקבצי ה-KMZ ששמרת במיקום ברשת, ובהתאם לרצונך, לשמור אותם שוב כקובץ מקומי.
הערה:כדי שתוכל ליצור קישור רשת לפריט ב-Google Earth, עליך לאחסן תחילה נתוני מקום אלה בשרת.

סעיף זה עוסק בנושאים הבאים:

שמירת נתונים בשרת

כדי להפוך את סימוני המקום או התיקיות שלך לזמינים לאנשים אחרים באמצעות שרת, עליך לשמור תחילה את הקובץ במיקום המתאים.

 • שרת רשת - כדי לשמור תיקיה או סמן במיקום ברשת שלך, בצע את השלבים המופיעים בתוך שמירת נתוני מקומות ושמור את הקובץ במיקום ברשת הארגונית, במקום במערכת הקבצים המקומית.
 • שרת אינטרנט - כדי לשמור סמן או תיקיה בשרת אינטרנט, שמור תחילה את הקובץ במחשב המקומי שלך, כפי שמתואר בתוך שמירת נתוני מקומות. לאחר שמירת הקובץ במחשב המקומי שלך כקובץ KMZ נפרד, תוכל להשתמש ב-FTP או בכלי שירות דומה כדי להעביר את הקובץ לשרתי האינטרנט.

אם ברצונך לאפשר למשתמשים לפתוח קבצי KML ו-KMZ משרת אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך להוסיף סוגי MIME עבור השרת. סוגים אלה הם:

 • application/vnd.google-earth.kml+xml kml
 • application/vnd.google-earth.kmz kmz

פתיחת נתונים משרת רשת

אם אתה עובד בארגון שבו נתוני מקום נשמרים ברשת שאליה יש לך גישה, באפשרותך לפתוח נתונים אלה בדומה לאופן פתיחת קובץ KMZ שנשמר במחשב המקומי שלך.

 • מתפריט 'קובץ', לחץ על 'פתיחה' (Ctrl + O ב-Windows/Linux, מקש Command/Open Apple + O ב-Mac) נווט אל מיקומי הרשת שלך ואתר את נתוני ה-KMZ או ה-KML שברצונך לפתוח ב-Google Earth. בחר את הקובץ ולחץ על לחצן פתח. התיקיה או סימון המקום יופיעו בלוח מקומות, ומציג התלת-ממד יטוס אל התצוגה המוגדרת עבור התיקיה או הסמן (אם קיימת).

  קבצים הנפתחים בצורה זו אינם נשמרים באופן אוטומטי עבור הפעם הבאה שבה תשתמש ב-Google Earth. אם ברצונך שהסמן או התיקיה יופיעו בפעם הבאה שבה תשתמש ב-Google Earth, גרור את הפריט לתיקיה המקומות שלי כדי לשמור אותו עבור ההפעלה הבאה.
 • אתר את הקובץ שברצונך לפתוח - לאחר איתור הקובץ במיקומי הרשת שלך, תוכל לגרור ולשחרר את קובץ ה-KMZ בלוח מקומות. מציג התלת-ממד יטוס אל התצוגה שהוגדרה עבור התיקיה או הסמן (אם קיימת).

  בעת שימוש בשיטת הגרירה והשחרור לשם פתיחת סמן או תיקיה, באפשרותך לשחרר את הפריט מעל תיקיה ספציפית בלוח מקומות. אם התיקיה המקומות שלי סגורה וברצונך לשחרר את הפריט במיקום זה, החזק את הפריט מעל התיקיה המקומות שלי עד לפתיחת התיקיה ולאחר מכן תוכל למקם את הפריט בתוך תיקיות המשנה או ברשימה. פריטים ששוחררו בתיקיה המקומות שלי יופיעו בפעם הבאה שבה תפעיל את Google Earth. אם תבחר שלא לעשות זאת, באפשרותך לשחרר את הפריט בשטח הלבן מתחת ללוח מקומות כך שיופיע בתיקיה מקומות זמניים. פריטים הנפתחים בדרך זו מופיעים עבור ההפעלה הנוכחית של Google Earth בלבד, אלא אם תשמור אותם.

אודות קישורי רשת

תכונת קישורי הרשת ב-Google Earth מספקת דרך שבאמצעותה לקוחות מרובים יכולים להציג את אותם נתוני KMZ מבוססי רשת או מבוססי אינטרנט ולראות באופן אוטומטי שינויים שבוצעו בתוכן, עם ביצוע שינויים אלה. קישור רשת מאפשר פרסום תוכן באופן הדומה להגשת תוכן של דף אינטרנט/דפדפן אינטרנט:

 • קישור רשת מספק דרך להעביר נתונים דינאמיים למשתמשים מרובים של Google Earth. כאשר משתמשים מתחברים לקובץ ה-KMZ שלך באמצעות קישור רשת, לך או להם יש אפשרות לציין את תדירות רענון הנתונים בקובץ. באופן זה, עדכונים קבועים המבוצעים בתוכן על ידי אדם אחד ישוקפו באופן אוטומטי בכל הלקוחות המחוברים.
 • קישור רשת נועד לשמש כהפניה לצפייה בלבד בתוכן שפורסם. ממש כפי שדפי אינטרנט מוצגים על ידי אנשים רבים אך ניתנים לשינוי רק על ידי משתמשים בעלי הרשאות מתאימות, תוכן של נתוני מקום ניתן לקישור ולצפייה על ידי משתמשים מרובים אך מוגדר כניתן לשינוי על ידי מחבר אחד בלבד. בדומה לאופן הפעולה עם דפי אינטרנט, משתמשים המציגים את התוכן יכולים לשמור את התוכן בכונן הקשיח שלהם בכל עת, אך באפשרותם לקבל תוכן דינאמי דרך קישור רשת בלבד.

האיור הבא מדגים את קווי הדמיון בין תוכן מבוסס אינטרנט לתוכן KMZ דרך קישור רשת באמצעות Google Earth.

קווי דמיון בין תוכן מבוסס אינטרנט לתוכן KMZ דרך קישור רשת באמצעות Google Earth

יצירת קישור רשת

כדי שתוכל ליצור קישור רשת, התוכן שאליו ברצונך לקשר חייב להימצא ברשת או בשרת האינטרנט שאליהם אתה מקשר. אם אתה הוא יוצר התוכן, ראה שמירת נתונים בשרת לקבלת פרטים אודות שמירת קבצי KMZ בשרת אינטרנט או בשרת רשת. אם הנך יוצר הקישור לתוכן בלבד, ודא שידוע לך מיקום הרשת של הקובץ או כתובת ה-URL, אם הקובץ ממוקם בשרת אינטרנט.

 1. בחר אחת מהדרכים הבאות כדי להתחיל:
  • בחר באפשרות קישור רשת מתוך תפריט הוספה. בחר באפשרות קישור רשת מהתפריט המוקפץ.
  • לחץ לחיצה ימנית (CTRL + לחיצה ב-Mac) על תיקיה בלוח המקומות שלי. בחר באפשרות הוסף > קישור רשת מהתפריט המוקפץ. בעת הוספת קישור רשת בדרך זו, התיקיה הנבחרת מוגדרת באופן אוטומטי כגורם המכיל עבור קישור הרשת.

  תיבת הדו-שיח קישור רשת חדש תופיע. הזן את שם הקישור שלך בשדה שם. הזן את הנתיב המלא של קובץ ה-KMZ בשדה קישור או עבור אל מיקום הקובץ אם הקובץ ממוקם ברשת. באפשרותך להשתמש בכתובת URL כדי להפנות לקובץ ה-KMZ; לדוגמה http://www.test.com/myKMZ.kmz. מציג התלת-ממד יטוס באופן מיידי לתצוגת ברירת המחדל עבור הנתונים המקושרים.
 2. הזן טקסט תיאורי או HTML. באפשרותך להזין נתונים אלה באופן דומה להזנת נתונים עבור תיקיה רגילה. לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף עריכת מקומות ותיקיות.
 3. (אופציונלי) לחץ על הכרטיסיה 'תצוגה' כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל שקישור רשת זה מציג בפני המשתמשים. לחץ על צלם תצוגה נוכחית כדי להשתמש בתצוגה הנוכחית שלך ב-Google Earth. אם קישור הרשת שלך כולל יותר מסמן אחד, לחץ על איפוס כדי להציג את כלל הסמנים למשתמשים.

הערה - הטקסט שתזין בתיאור זה הוא התיאור שלך עבור הקישור בלבד, והוא אינו ניתן לצפייה על ידי אף אדם אחר המקשר לקובץ ה-KMZ. רק לך תהיה אפשרות לראות את התיאור שתזין כאן (אלא אם תשלח את תיקיית הקישורים שלך בדוא”ל לאנשים אחרים). פעולה זו דומה ליצירת סימניה עבור דף אינטרנט ולאחר מכן הוספת הערה תיאורית אודות הסימניה.