การส่งอีเมลข้อมูลสถานที่

หมายเหตุ - บนเครื่อง Mac คุณสามารถส่งอีเมลได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Mail, Eudora และ Entourage เท่านั้น

นอกจากการส่งอีเมล มุมมอง เป็นไฟล์ KMZ ให้กับผู้ใช้ Google Earth คนอื่นๆ คุณยังสามารถส่งอีเมลข้อมูลสถานที่ได้อีกสองวิธีดังนี้:

 • แนบไฟล์ KMZ หรือโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับอีเมล หากคุณทำตามคำแนะนำที่แสดงไว้ใน การบันทึกข้อมูลสถานที่ แล้ว ให้ค้นหาไฟล์ KMZ ที่คุณบันทึกไว้ และแนบไปกับอีเมลขาออกเช่นเดียวกับที่คุณทำกับไฟล์แนบทั่วไป
 • ส่งอีเมลเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางมุมมองภาพ 3 มิติ โดยตรงจาก Google Earth (ดูด้านล่าง)

วิธีการส่งอีเมลข้อมูลสถานที่:

 1. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิก ไฟล์ > อีเมล > ส่งอีเมลสถานที่
 • กดปุ่ม Ctrl + E (Command/Open Apple Key + E สำหรับเครื่อง Mac)
 • คลิกที่ไอคอนอีเมล ไอคอนอีเมลบนแถบเครื่องมือ และเลือก ส่งอีเมลสถานที่
 • คลิกขวา (กดปุ่ม CTRL แล้วคลิก สำหรับเครื่อง Mac) ที่เครื่องหมายบอกตำแหน่งที่เหมาะสมในแผง สถานที่ และเลือก อีเมล
 1. ในหน้าต่าง เลือกบริการอีเมล ให้เลือกโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น หรือบัญชี Gmail ของคุณ หากคุณใช้บัญชี Gmail ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ลงชื่อเข้าใช้งาน ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ

  ก่อนเลือกบริการอีเมล ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง จำการตั้งค่านี้ไว้... หากคุณต้องการใช้บริการอีเมลเดิมทุกครั้งที่คุณส่งอีเมลภาพมุมมอง คุณสามารถเปลี่ยนค่ากำหนดอีเมลของคุณในภายหลังได้เสมอ โดยการเลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป (Windows/Linux) หรือ Google Earth > ค่ากำหนด (Mac) และคลิกที่แท็บ ทั่วไป รอให้ซอฟต์แวร์ Google Earth ส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันอีเมลของคุณ หน้าต่างอีเมลใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมไฟล์ KMZ (อาจต้องรอสองสามวินาที)
 2. ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับและข้อมูลอื่นๆ ในส่วนของเนื้อหาและส่งอีเมล

สิ่งที่จะต้องพิจารณา:

 • เมื่อคุณส่งอีเมลไฟล์ KMZ ที่อ้างอิงถึงไอคอนกำหนดเอง หรือภาพซ้อนทับจากระบบไฟล์ในเครื่องของคุณ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกรวมเข้าไว้ในข้อมูลเครื่องหมายบอกตำแหน่งด้วย ด้วยเหตุนี้ ไฟล์ KMZ ที่มีภาพซ้อนทับอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ที่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งธรรมดา