Skicka bilder med e-post

För närvarande går det bara att skicka bilder från Google Earth på Mac via programmen Mail, Entourage och Eudora. Du kan skicka den aktuella vy av jorden som visas i 3D-visningen i Google Earth som:

 • En bildfil till mottagare som inte har Google Earth
 • En fil i KMZ-format till andra Google Earth-användare

När du skickar en bild med e-post bifogas automatiskt en JPEG-fil till ett utgående e-postmeddelande. Om du skickar en vy med e-post som en KMZ-fil, bifogas automatiskt en KMZ-fil till ett utgående e-postmeddelande. Så här skickar du en bild med e-post:

 1. Gör något av följande:
 • Klicka på Fil > E-post > E-posta bild.
 • Tryck på Ctrl+Alt+E (endast Windows och Linux)
 • Klicka på e-postikonen E-postikon i verktygsfältet och välj E-posta bild.
 1. I dialogrutan Välj e-posttjänst väljer du ditt standardprogram för e-post eller ditt Gmail-konto. Om du använder ditt Gmail-konto uppmanas du att logga in om du inte redan har gjort det.

  Innan du väljer e-posttjänst markerar du kryssrutan Kom ihåg den här inställningen om du vill använda samma e-posttjänst varje gång du skickar en vy med e-post. Du kan alltid ändra e-postinställningar senare genom att välja Verktyg > Alternativ > Allmänt (Windows/Linux) eller Google Earth > Inställningar (Mac) och klicka på fliken Allmänt.
 2. Vänta medan data skickas från Google Earth till e-postprogrammet. Ett nytt e-postfönster öppnas, där bildfilen visas. (Det kan ta några sekunder.) Bilden är en JPG-fil med den aktuella vyn i 3D-visningen.
 3. Fyll i mottagarens e-postadress, ange övrig information i textområdet och skicka sedan e-postmeddelandet.

När du skickar en bild med e-post får den samma bildkvalitet som den som finns tillgänglig för funktionen Spara bild i Google Earth.