Powiadomienie

Te instrukcje odnoszą się do starszych wersji Google Earth. Pomoc dotycząca nowej wersji Google Earth.

Zapisywanie i udostępnianie informacji o miejscu

Zapisz miejsca zaznaczone na kuli ziemskiej, utworzone kształty i opracowane przez siebie wycieczki. Możesz je potem udostępnić innym osobom.

Zapisywanie informacji o miejscu na komputerze

Oznaczenia miejsc, wycieczki i inne informacje możesz zapisać na dysku twardym komputera.

Windows i Linux
 1. Otwórz Google Earth.
 2. Kliknij kolejno Plik a potem Zapisz a potem Zapisz miejsce jako.
 3. W wyświetlonym oknie przejdź do lewego panelu i wybierz folder.
 4. W polu „Nazwa pliku” wpisz nazwę pliku.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Google Earth zapisze ten plik w formacie .kmz, który zawiera plik KML.
Mac
 1. Otwórz Google Earth.
 2. Naciśnij Ctrl i kliknij lewym przyciskiem myszy w lewym panelu w sekcji „Miejsca” a potem „Moje miejsca”.
 3. Kliknij Zapisz miejsce jako.
 4. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę pliku w polu „Nazwa pliku”.
 5. W polu „Gdzie” wybierz z listy miejsce, w którym chcesz zapisać plik.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Google Earth zapisze ten plik w formacie .kmz, który zawiera plik KML.

Uwaga: jeśli chcesz oszczędzić pamięć i umożliwić szybsze działanie aplikacji, zapisz pliki na komputerze, a następnie usuń je z Google Earth.

Udostępnianie informacji

Odwiedzone miejsca i zebrane przez siebie informacje możesz udostępnić znajomym, rodzinie i współpracownikom w Google Earth.

Wysyłanie plików Google Earth
 1. Otwórz Google Earth.
 2. W lewym panelu w sekcji „Miejsca” a potem „Moje miejsca” kliknij oznaczenie miejsca, wycieczkę lub inny element, który chcesz wysłać e-mailem.
 3. Na górze kliknij kolejno Plik a potem E-mail a potem i wybierz jedną z opcji.
 4. W wyświetlonym oknie wybierz swoje domyślne konto e-mail lub konto Gmail.
 5. Wpisz treść wiadomości. Uwaga: możesz edytować wstępnie uzupełnioną treść wiadomości.
 6. Kliknij Wyślij.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5855902111791794772