Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Lưu Hình ảnh

Sử dụng Tệp > Lưu > Lưu Hình ảnh để lưu chế độ xem hiện tại dưới dạng tệp hình ảnh vào ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn lưu hình, hộp thoại Lưu xuất hiện và bạn có thể đặt thư mục vào máy tính của mình để lưu hình ảnh đó, giống như bạn lưu bất kỳ tài liệu nào có thể lưu. Hình này được lưu với tất cả các dấu vị trí, biên giới hiển thị hoặc thông tin Lớp khác hiển thị trong trình xem 3D.

Bạn có thể lưu hình ảnh dưới các độ phân giải sau:

  • Màn hình
  • 1000 pixel

Người dùng Google Earth PRO/EC có thể lưu hình dưới các độ phân giải sau:

  • 1400 pixel
  • 2400 pixel
  • 4800 pixel