Lưu hình ảnh bản đồ yêu thích của bạn

Điều hướng tới địa điểm yêu thích của bạn bằng cách sử dụng Google Earth và thiết lập chế độ xem mà bạn muốn, sau đó lưu hình ảnh của mỗi địa điểm.

Lưu bản đồ vào Google Earth

Tất cả biên giới, nhãn, biểu tượng và thông tin mà bạn nhìn thấy trên màn hình sẽ hiển thị trong hình ảnh bản đồ bạn lưu vào Google Earth.

Windows và Linux
 1. Mở Google Earth.
 2. Điều hướng đến một địa điểm trên hình ảnh địa cầu hoặc chuyển đến bảng điều khiển bên trái trong "Địa điểm" tiếp đến "Địa điểm của tôi" và nhấp đúp vào dấu vị trí hoặc mục bạn muốn thấy.
 3. Trong menu trên cùng, hãy nhấp vào Tệp tiếp đến Lưu tiếp đến Lưu hình ảnh hoặc đi đến thanh công cụ ở trên bản đồ rồi nhấp vào Lưu hình ảnh Lưu hình ảnh.
 4. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp đúp chuột vào thư mục mà bạn muốn lưu tệp.
 5. Trong hộp mở ra, trong trường "Tên tệp", hãy nhập một tên cho bản đồ.
 6. Nhấp vào Lưu.
Máy Mac
 1. Mở Google Earth.
 2. Điều hướng đến một địa điểm trên hình ảnh địa cầu hoặc chuyển đến bảng điều khiển bên trái trong "Địa điểm" tiếp đến "Địa điểm của tôi" và nhấp đúp vào dấu vị trí hoặc mục bạn muốn thấy.
 3. Trong menu trên cùng, hãy nhấp vào Tệp tiếp đến Lưu tiếp đến Lưu hình ảnh hoặc đi đến thanh công cụ ở trên bản đồ rồi nhấp vào Lưu hình ảnh Lưu hình ảnh.
 4. Trong trường "Lưu dưới dạng", hãy nhập tên cho bản đồ.
 5. Tùy chọn: Trong trường "Vị trí" phía bên phải, nhấp vào mũi tên lên và xuống rồi chọn một thư mục.
 6. Nhấp vào Lưu.

Lưu bản đồ trong Google Earth Pro

Tất cả biên giới, nhãn, biểu tượng và thông tin mà bạn nhìn thấy trên màn hình sẽ hiển thị trong hình ảnh bản đồ bạn lưu trong Google Earth Pro.

Bạn cũng có thể đặt độ phân giải hình ảnh, thêm chú giải và chọn kích thước của văn bản trên bản đồ.

 1. Mở Google Earth.
 2. Điều hướng đến một địa điểm trên hình ảnh địa cầu hoặc chuyển đến bảng điều khiển bên trái trong "Địa điểm" tiếp đến "Địa điểm của tôi" và nhấp đúp vào dấu vị trí hoặc mục bạn muốn thấy.
 3. Trong thanh menu trên cùng, hãy nhấp vào Tệp tiếp đến Lưu tiếp đến Lưu hình ảnh hoặc đi tới thanh biểu tượng ở trên bản đồ rồi nhấp vào Lưu hình ảnh Lưu hình ảnh.
 4. Trong thanh menu phía trên bên dưới dải biểu tượng, nhấp vào Tùy chọn bản đồ.
 5. Nếu bạn đã có tùy chọn bản đồ được lưu trên máy tính của mình, hãy nhấp vào Tải.
 6. Để chọn tùy chọn bản đồ mới, bạn có thể thiết lập các tùy chọn mới.
 7. Kiểm tra những nội dung bạn muốn lưu.
 8. Để chọn kích thước của tiêu đề, mô tả và chú giải, nhấp vào mũi tên lên và xuống bên cạnh Chia tỷ lệ.
 9. Trong "Tạo kiểu", nhấp vào hộp có màu bạn thích.
 10. Nhấp vào Lưu.
 11. Ở góc trên cùng bên trái của bản đồ, hãy di chuột qua "Bản đồ không có tiêu đề".
 12. Nhấp vào Chỉnh sửa Chỉnh sửa. Bây giờ bạn có thể nhập một tiêu đề và mô tả cũng như quyết định cách thiết lập chú giải của bản đồ.
 13. Khi bạn đã hoàn thành chỉnh sửa thông tin của bản đồ, hãy nhấp vào Lưu hình ảnh.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?