Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

De här anvisningarna gäller äldre versioner av Google Earth. Få hjälp med nya Google Earth.

Spara din favoritkartbild

Navigera till dina favoritplatser med Google Earth och konfigurera de vyer du vill använda. Spara sedan en bild av varje plats.

Spara en karta i Google Earth

Alla gränser, etiketter, ikoner och all information på skärmen finns också med på kartbilden du sparar i Google Earth.

Windows och Linux
 1. Öppna Google Earth.
 2. Navigera till en plats på globen eller klicka i panelen till vänster under Platser och sedan Mina platser och dubbelklicka på platsmärket eller det objekt du vill visa.
 3. I den översta menyn klickar du på Arkiv och sedan Spara och sedan Spara bild eller så öppnar du verktygsfältet ovanför kartan och klickar på Spara kartan Save map.
 4. I panelen till vänster dubbelklickar du på mappen där du vill spara filen.
 5. I rutan som öppnas, i fältet Filnamn, anger du ett namn för kartan.
 6. Klicka på Spara.
Mac
 1. Öppna Google Earth.
 2. Navigera till en plats på globen eller klicka i panelen till vänster under Platser och sedan Mina platser och dubbelklicka sedan på platsmärket eller det objekt du vill visa.
 3. I den översta menyn klickar du på Arkiv och sedan Spara och sedan Spara bild eller så öppnar du verktygsfältet ovanför kartan och klickar på Spara kartan Save map.
 4. I fältet Spara som anger du ett namn för kartan.
 5. Valfritt: I fältet Var klickar du på uppåt- och nedåtpilen och väljer en mapp.
 6. Klicka på Spara.

Spara en karta i Google Earth Pro

Alla gränser, etiketter, ikoner och all information på skärmen finns också med på kartbilden du sparar i Google Earth Pro.

Du kan också ställa in bildupplösningen, lägga till en teckenförklaring och välja textstorlek på kartan.

Windows och Linux
 1. Öppna Google Earth.
 2. Navigera till en plats på globen eller klicka i panelen till vänster under Platser och sedan Mina platser och dubbelklicka sedan på platsmärket eller ett objekt du vill visa.
 3. I menyfältet längst upp klickar du på Arkiv och sedan Spara och sedan Spara bild eller så öppnar du verktygsfältet ovanför kartan och klickar på Spara kartan Save map.
 4. Klicka på Kartalternativ i menyfältet längst upp under raden med ikoner.
 5. Om du redan har sparat kartalternativ på datorn klickar du på Läs in.
 6. Om du vill välja nya kartalternativ kan du konfigurera nya alternativ.
 7. Kontrollera det du vill spara.
 8. Klicka på uppåt- och nedåtpilarna bredvid Skalning om du vill välja storlek på titeln, beskrivning och teckenförklaring.
 9. Under Format klickar du på rutan med den färg du vill använda.
 10. Klicka på Spara.
 11. I det övre vänstra hörnet på kartan håller du musen över Namnlös karta.
 12. Klicka på Redigera Edit. Nu kan du ange en titel och beskrivning och bestämma hur du ska konfigurera kartans teckenförklaring.
 13. När du har redigerat informationen om kartan klickar du på Spara.
Mac
 1. Öppna Google Earth.
 2. Navigera till en plats på globen eller klicka i panelen till vänster under Platser och sedan Mina platser och dubbelklicka på platsmärket eller objektet du vill visa.
 3. I menyfältet längst upp klickar du på Arkiv och sedan Spara och sedan Spara bild. Alternativt kan du klicka på raden med ikoner och sedan klicka på Spara kartan Save map .
 4. Klicka på Kartalternativ i menyfältet längst upp under raden med ikoner.
 5. Om du redan har sparat kartalternativ på datorn klickar du på Läs in.
 6. Om du vill välja nya inställningar klickar du på det du vill spara.
 7. Klicka på uppåt- och nedåtpilarna bredvid Skalning om du vill välja storlek på titeln, beskrivning och teckenförklaring.
 8. Under Format klickar du på rutan med den färg du vill använda.
 9. Klicka på Spara.
 10. Längst upp till vänster på kartan pekar du på Namnlös karta.
 11. Klicka på Redigera Edit. Nu kan du ange en titel och beskrivning och bestämma hur du ska konfigurera kartans teckenförklaring.
 12. När du har redigerat informationen om kartan klickar du på Spara.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?