Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true

De här anvisningarna gäller äldre versioner av Google Earth. Få hjälp med nya Google Earth.

Skapa och hantera platsmärken

Hitta dina favoritställen över hela jorden och spara dem som platsmärken.

Markera platser på kartan med platsmärken

 1. Öppna Google Earth på datorn.
 2. Navigera till platsen du vill spara.
 3. Klicka på Lägg till platsmärke Add Placemark ovanför kartan.
 4. Ge platsmärket ett namn vid Namn i det nya fönstret.
 5. Om du vill välja en annan ikon för platsmärket klickar du på knappen till höger om Namn.
 6. Om du vill spara den aktuella vyn klickar du på Vy och sedan Använd aktuell vy som bokmärke och sedan OK.

Ändra ett platsmärke

Du kan flytta platsmärken, lägga till information och ändra ikoner.

Flytta ett platsmärke

Dra eller redigera platsmärket

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på platsmärket du vill flytta under Mina platser i panelen till vänster.
  • Windows: Klicka på Egenskaper. En gul blinkande platsmärkesruta visas.
  • Mac: Klicka på Redigera och sedan Visa info på menyn högst upp eller tryck på ⌘ + i. En platsmärkesruta visas.
 3. Dra platsmärket till en ny plats.
  • Valfritt: I dialogrutan Redigera platsmärken kan du redigera annan information om platsmärken, som beskrivning, format och färg.
 4. Klicka på OK.

Använda koordinater

Om du känner till latituden och longituden som du vill flytta platsmärket till kan du ange koordinaterna.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på platsmärket du vill flytta under Mina platser i panelen till vänster.
 3. Klicka på Egenskaper (Windows, Linux) eller Visa info (Mac).
 4. Ange koordinaterna.

Platsmärket flyttas till de angivna koordinaterna.

Ange latitud och longitud

Du kan använda olika beteckningar:

 • Decimalgrader (DDD): Koordinaten anges med decimalgrader.
  Exempel: 49.11675953666N
 • Grader, minuter och sekunder (DMS): Koordinaten anges med decimalsekunder.
  Exempel: 49 7’20.06”N
 • Grader, minuter med decimalsekunder (DMM): Koordinaten anges med decimalminuter. Exempel: 49 7.0055722”N. (Här är 20,06 sekunder från ovan dividerat med 3 600 vilket ger decimalminutvärdet för 20,06 sekunder.)

Avgränsa koordinaterna med blanksteg:

 • Exempel med DMS: 37 24 23.3
 • Exempel med DMM: 49 7.0055722

Använd enkelt citattecken för minuter och dubbelt för sekunder:

Exempel: 49 7’20.06”

Riktningsangivelse (nordlig/sydlig, östlig/västlig):

Använd N, S, O eller V för riktningsangivelse.

Exempel: N 37 24 23.3 eller 37 24 23.3 N

Använd minustecken (-) för västliga och sydliga positioner: Ange ingen bokstav när du använder denna beteckning.

Exempel: 37 25 19.07, -122 05 08.40
Obs! Använd inget plustecken (+) för nordliga/östliga riktningar.

Först latitud, sedan longitud: Om du inte använder en riktningsangivelse (N, S, O eller V) ska du ange latitud före longitud.

Exempel: 122 05 08.40 V 37 25 19.07 N eller 37 25 19.07, 122 05 08.40

Avgränsa par med blanksteg, kommatecken eller snedstreck:

 • 37.7 N 122.2 V
 • 37.7 N,122.2 W
 • 37.7 N/122.2 V

Ändra 3D-vyn för ett platsmärke

Du kan ändra vyns vinkel eller riktning över platsmärket. Ändra 3D-vyn för en mapp för att skapa en enhetlig synvinkel för alla platsmärken i mappen.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Justera 3D-visningen till önskad vinkel.
 3. Högerklicka på platsmärket eller mappen under Mina platser i panelen till vänster och klicka på Aktuell vy.

Den aktuella vyn anges som vy för det valda platsmärket eller den valda mappen.

Återställa vyn för ett platsmärke

Så här återställer du vyn för ett platsmärke:

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på mappen eller ikonen under Mina platser i den vänstra panelen och välj Visa info (Mac) eller Egenskaper (Windows).
 3. Klicka på Visa och sedan   Återställ.

Vyn uppdateras till standardriktningen för det markerade objektet.

Ändra ikoner för platser och mappar

Du kan ordna mappar genom att ändra ikonen för platsmärken och mappar. Du kan inte ange en ikon för mappar som innehåller olika objekt, som platsmärken och överlagringar.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på platsmärket du vill ändra under Mina platser i panelen till vänster. Klicka på Egenskaper (Windows) eller Visa info (Mac).
 3. Klicka på platsmärkesknappen till höger om Namn.
 4. Välj en ny ikon.

Använda en egen ikon

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på platsmärket du vill anpassa. Klicka på Egenskaper (Windows, Linux) eller Visa info (Mac).
 3. Klicka på ikonen högst upp till höger i fönstret Redigera platsmärke eller Redigera mapp.
 4. Välj Lägg till egen ikon.
 5. Lägg till en ikon i fältet vid Ikonens plats:
  • Klistra in sökvägen till filen eller webbadressen till bilden.
  • Klicka på Bläddra om du vill välja en bild på datorn.

Skapa och radera mappar

DDu kan strukturera resor och andra projekt med hjälp av mappar.

Skapa en mapp

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka under Mina platser i panelen till vänster.
  Obs! Om du vill lägga till en undermapp högerklickar du på en befintlig mapp.
 3. Välj Lägg till och sedan Mapp. Fönstret Ny mapp öppnas.
 4. Lägg till information som gäller alla platsmärken och mappar i mappen.

Ordna platsmärken och mappar

 1. Öppna Google Earth.
 2. Under Mina platser i panelen till vänster kan du dra ett platsmärke eller en mapp vart som helst på listan, också till andra mappar.

Om du flyttar platsmärken eller undermappar till en mapp med anpassade inställningar gäller dessa inställningar allt i mappen.

Radera ett platsmärke eller en mapp

Viktigt! Om du raderar en mapp raderas allt i mappen, inklusive undermappar och ikoner.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Välj platsmärket eller mappen du vill radera under Mina platser i panelen till vänster.
 3. Högerklicka på platsmärket eller mappen och klicka på Radera.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false