Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

De här anvisningarna gäller äldre versioner av Google Earth. Få hjälp med nya Google Earth.

Skapa och hantera platsmärken

Hitta dina favoritställen över hela jorden och spara dem som platsmärken.

Markera platser på kartan med platsmärken

 1. Öppna Google Earth på datorn.
 2. Navigera till platsen som du vill spara.
 3. Klicka på Lägg till platsmärke Add Placemark ovanför kartan.
 4. Ge platsmärket ett namn bredvid Namn i det nya fönstret.
 5. Om du vill välja en annan platsmärkesikon klickar du på Platsmärke Add Placemark till höger om fältet Namn.
 6. Om du vill spara den aktuella vyn klickar du på Vy och sedan Använd aktuell vy som bokmärke och sedan OK.

Ändra ett platsmärke

Du kan flytta dem, lägga till detaljer och byta ikoner.

Flytta ett platsmärke

Dra platsmärket

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på platsmärket som du vill flytta i panelen till vänster, under Mina platser.
  • Windows: Klicka på Egenskaper. En gul, blinkande platsmärkesruta visas.
  • Mac: I den översta menyn klickar du på Redigera och sedan Visa info. Alternativt trycker du på ⌘ + i. En platsmärkesruta visas.
 3. Dra platsmärket till en ny plats.
 4. Du kan ändra informationen under Redigera platsmärke. Klicka på OK.

Dra kartan

Om du vill flytta ett platsmärke utanför den aktuella kartvyn kan du dra kartan för att flytta platsmärket.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Klicka på platsmärket som du vill flytta i panelen till vänster, under Mina platser.
 3. I den översta menyn klickar du på Vy och sedan Centrera i vyn.
 4. Dra kartan under platsmärket tills platsmärket befinner sig på önskad plats.

Obs! Det går inte att dra ett platsmärke när alternativet Centrera i vyn används.

Använda koordinater

Om du känner till latituden och longituden som du vill flytta platsmärket till kan du använda koordinaterna.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Klicka på platsmärket som du vill flytta i panelen till vänster, under Mina platser.
 3. Klicka på Vy i den översta menyn.
 4. Ange koordinaterna.

Platsmärket flyttas till koordinaterna du har angett.

Så anger du latitud och longitud

Du kan använda olika angivelser:

 • Decimalgrader (DDD): Koordinaten anges med decimalgrader.
  Exempel: 49.11675953666N
 • Grader, minuter och sekunder (DMS): Koordinaten anges med decimalsekunder.
  Exempel: 49 7’20.06”N
 • Grader, minuter med decimalsekunder (DMM): Koordinaten anges med decimalminuter. Exempel: 49 7.0055722”N. (Här är 20,06 sekunder från ovan dividerat med 3 600 vilket ger decimalminutvärdet för 20,06 sekunder.)

Separera koordinaterna med ett mellanrum:

 • DMS exempel: 37 24 23.3
 • DMM exempel: 49 7.0055722

Använd ett enkelt citattecken för minuter och ett dubbelt citattecken för sekunder:

Exempel: 49 7’20.06”

Riktningsangivelse (nordlig/sydlig, östlig/västlig):

Använd N, S, O eller V för riktningsangivelse.

Exempel: N 37 24 23.3 eller 37 24 23.3 N

Använd minustecknet (-) för västliga och sydliga positioner: Ange ingen bokstav när du använder detta.

Exempel: 37 25 19.07, -122 05 08.40
Obs! Använd inget plustecken (+) för nordliga/östliga riktningar.

Först latitud, sedan longitud: Om du inte använder en riktningsangivelse (N, S, O eller V) anger du latitud före longitud.

Exempel: 122 05 08.40 V 37 25 19.07 N eller 37 25 19.07, 122 05 08.40

Separera par med mellanrum, komma eller snedstreck:

 • 37.7 N 122.2 V
 • 37.7 N,122.2 W
 • 37.7 N/122.2 V

Ändra ett platsmärkes 3D-vy

Du kan ändra vinkel eller riktning på vyn över ett platsmärke. Ändra 3D-vyn för en mapp om du vill skapa en konsekvent synvinkel för alla platsmärken i mappen.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Flytta 3D-visningen till den vinkel du vill ha.
 3. Högerklicka på platsmärket eller mappen i panelen till vänster, under Mina platser, och klicka sedan på Aktuell vy.

Den aktuella vyn ställs då in som vyn för det valda platsmärket eller den valda mappen.

Återställa vyn för ett platsmärke

Återställa vyn för ett platsmärke

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på mappen eller ikonen i panelen till vänster, under Mina platser, och välj Redigera.
 3. Klicka på Vy och sedan Återställ vyn.

Vyn uppdateras till standardorienteringen för det markerade objektet.

Redigera linjerna mellan platsmärken

Som standard är linjerna vita och har en bredd på 1,0 och en opacitet på 100 %. Du kan ändra färgen, bredden och opaciteten på linjen.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Klicka på mappen för ikonen som du vill ändra i panelen till vänster, under Mina platser.
 3. Öppna mappen. Klicka sedan på Stil, färg.
  • Byta färg: Klicka inuti rutan bredvid Färg. Välj sedan en färg.
  • Byta bredd: Ange ett nummer mellan 0 och 4 pixlar bredvid Bredd.
  • Byta opacitet: Ange en procentandel bredvid Opacitet.

Byta ikoner för platser och mappar

Du kan organisera mappar genom att byta ikon för platsmärken och mappar. Det går inte att ange en ikon för en mapp som innehåller olika saker, som platsmärken och överlagringar.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka på platsmärket som du vill ändra i panelen till vänster, under Mina platser. Klicka sedan på Egenskaper (Windows och Linux) eller Visa info.
 3. Klicka på platsmärkets ikon till höger om fältet Namn.
 4. Välj en ny ikon.

Använda en egen ikon

 1. Öppna Google Earth.
 2. Leta reda på platsmärket som du vill anpassa.
 3. Klicka på ikonen längst upp till höger i fönstret Redigera platsmärke eller Redigera mapp.
 4. Välj Lägg till egen ikon.
 5. Ange bildens plats under Ikonfil/URL:
  • Klistra in en sökväg till filen eller bildens webbadress.
  • Klicka på Bläddra för att välja en bild på datorn.

Skapa och radera mappar

Du kan använda mappar om du vill organisera resor och andra projekt.

Skapa en mapp

 1. Öppna Google Earth.
 2. Högerklicka i panelen till vänster, under Mina platser.
  Obs! Om du vill lägga till en undermapp högerklickar du på en befintlig mapp.
 3. Välj Lägg till och sedan Mapp. Fönstret Ny mapp öppnas.
 4. Lägg till information om mappen som gäller alla platsmärken och mappar i mappen.

Organisera platsmärken och mappar

 1. Öppna Google Earth.
 2. I panelen till vänster, under Mina platser, kan du dra ett platsmärke eller en mapp var som helst i listan, även till andra mappar.

Om du flyttar platsmärken eller undermappar till en mapp med anpassade inställningar gäller dessa inställningar allt i den mappen.

Radera ett platsmärke eller en mapp

Viktigt: Om du raderar en mapp raderas även allt i mappen, inklusive undermappar och ikoner.

 1. Öppna Google Earth.
 2. Välj ett platsmärke eller en mapp som du vill radera i panelen till vänster, under Mina platser.
 3. Högerklicka på platsmärket eller mappen och klicka på Ta bort.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?