Powiadomienie

Te instrukcje odnoszą się do starszych wersji Google Earth. Pomoc dotycząca nowej wersji Google Earth.

Tworzenie oznaczeń miejsc i zarządzanie nimi

Znajdź swoje ulubione miejsca z całego świata i zapisz je jako oznaczenia miejsc.

Zaznaczanie miejsca na mapie za pomocą oznaczeń miejsc

 1. Otwórz Google Earth na komputerze.
 2. Przejdź do miejsca, które chcesz zapisać.
 3. Nad mapą kliknij ikonę „Dodaj oznaczenie miejsca” Add Placemark.
 4. W nowym oknie, w polu „Nazwa”, wpisz nazwę oznaczenia miejsca.
 5. Aby wybrać inną ikonę oznaczenia miejsca, kliknij przycisk po prawej stronie pola „Nazwa”.
 6. Aby zapisać bieżący widok, kliknij Widok a potem Uchwyć bieżący widok a potem OK.

Zmiana oznaczenia miejsca

Możesz przenosić oznaczenia miejsc, dodawać szczegóły i zmieniać ikony.

Przenoszenie oznaczenia miejsca

Przeciąganie lub edytowanie oznaczenia miejsca

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w obszarze „Moje miejsca” kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie miejsca, które chcesz przenieść.
  • Windows: kliknij Właściwości. Pojawi się migające żółte pole oznaczenia miejsca.
  • Mac: w menu na górze kliknij Edytuj a potem Uzyskaj informacje lub naciśnij klawisze ⌘ + i. Pojawi się pole oznaczenia miejsca.
 3. Przeciągnij oznaczenie miejsca do nowej lokalizacji.
  • Opcjonalnie: w oknie dialogowym „Edytuj oznaczenie miejsca”, możesz edytować inne informacje na temat oznaczenia miejsca, takie jak opis, styl i kolor.
 4. Kliknij OK.

Używanie współrzędnych

Jeśli znasz szerokość i długość geograficzną punktu, w który chcesz przenieść oznaczenie miejsca, możesz ich użyć.

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w obszarze „Moje miejsca” kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie miejsca, które chcesz przenieść.
 3. Kliknij Właściwości (Windows, Linux) lub Uzyskaj informacje (Mac).
 4. Wpisz współrzędne.

Oznaczenie miejsca przesunie się do lokalizacji o podanych współrzędnych.

Jak wpisać szerokość i długość geograficzną

Masz do wyboru następujące formaty:

 • Stopnie dziesiętne (DDD): ustawiane we współrzędnej „stopień”.
  Przykład: 49,11675953666N
 • Stopnie, minuty i sekundy (DMS): dokładność dziesiętna jest ustawiana we współrzędnej „sekundy”.
  Przykład: 49 7'20,06"N
 • Stopnie, minuty z sekundami dziesiętnymi (DMM): dokładność dziesiętna jest ustawiana we współrzędnej „minuty”. Przykład: 49 7,0055722"N (wartość 20,06 sekundy z przykładu powyżej została podzielona przez 3600, by uzyskać dziesiętną wartość minut).

Oddzielaj współrzędne spacją:

 • Przykład DMS: 37 24 23.3
 • Przykład DMM: 49 7.0055722

Oznacz minuty apostrofem, a sekundy – cudzysłowem:

Przykład: 49 7'20.06"

Zapis kierunków (północ/południe, wschód/zachód)

Oznacz kierunki za pomocą liter: N (północ), S (południe), E (wschód) i W (zachód).

Przykład: N 37 24 23.3 lub 37 24 23.3 N

Użyj znaku minusa (-) dla oznaczenia pozycji zachodniej lub południowej: w tym przypadku nie musisz podawać litery.

Przykład: 37 25 19,07, -122 05 08,40
Uwaga: nie używaj znaku plusa (+) do oznaczenia kierunków północnego i wschodniego.

Najpierw szerokość geograficzna, potem długość: o ile nie korzystasz z zapisu kierunków (N, S, E lub W), podawaj szerokość przed długością geograficzną.

Przykład: 122 05 08.40 W 37 25 19.07 N lub 37 25 19.07, 122 05 08.40

Rozdzielaj pary współrzędnych spacją, przecinkiem lub ukośnikiem:

 • 37.7 N 122.2 W
 • 37.7 N,122.2 W
 • 37,7 N/122,2 W

Zmiana widoku 3D oznaczenia miejsca

Możesz zmienić kąt lub kierunek wyświetlania oznaczenia miejsca. Aby zapisać stały kąt, pod jakim będą wyświetlane wszystkie oznaczenia miejsc w folderze, zmień widok 3D tego folderu.

 1. Otwórz Google Earth.
 2. Ustaw przeglądarkę 3D pod wybranym kątem.
 3. W panelu po lewej stronie, w sekcji „Moje miejsca”, kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie miejsca lub folder i kliknij Widok migawki.

Bieżący widok zostanie ustawiony jako widok wybranego oznaczenia miejsca lub folderu.

Resetowanie widoku oznaczenia miejsca

Resetowanie widoku oznaczenia miejsca

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w sekcji „Moje miejsca”, kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub ikonę i wybierz Uzyskaj informacje (Mac) lub Właściwości (Windows).
 3. Kliknij Widok a potem Resetuj.

Widok zostanie zaktualizowany do domyślnej orientacji dla wybranego elementu.

Zmiana ikon miejsc i folderów

Aby uporządkować foldery, zmień ikony oznaczeń miejsc i folderów. Nie możesz przypisać ikony do folderu, który zawiera różne elementy, takie jak oznaczenia miejsc i nakładki.

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w obszarze „Moje miejsca”, kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie miejsca, które chcesz zmienić. Następnie kliknij Właściwości (Windows, Linux) lub Uzyskaj informacje (Mac).
 3. Po prawej stronie pola „Nazwa” kliknij przycisk oznaczenia miejsc.
 4. Wybierz nową ikonę.

Używanie ikon niestandardowych

 1. Otwórz Google Earth.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie miejsca, które chcesz dostosować. Kliknij Właściwości (Windows, Linux) lub Uzyskaj informacje (Mac).
 3. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu okna „Edytuj oznaczenie miejsca” lub okna „Edytuj folder”.
 4. Wybierz Dodaj ikonę niestandardową.
 5. W polu obok opcji „Lokalizacja ikony” dodaj ikonę:
  • Wklej ścieżkę pliku lub URL obrazu.
  • Kliknij Przeglądaj, by wybrać obraz zapisany na komputerze.

Tworzenie i usuwanie folderów

Możesz użyć folderów do uporządkowania podróży i innych projektów.

Tworzenie folderu

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w sekcji „Moje miejsca”, kliknij prawym przyciskiem myszy.
  Uwaga: aby dodać podfolder, kliknij prawym przyciskiem myszy w istniejącym folderze.
 3. Wybierz Dodaj a potem Folder. Pojawi się okno „Nowy folder”.
 4. Dodaj informacje o folderze, które będą dotyczyć wszystkich oznaczeń miejsc i folderów w tym folderze.

Porządkowanie oznaczeń miejsc i folderów

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w sekcji „Moje miejsca”, możesz przeciągnąć oznaczenie miejsca lub folder na dowolną pozycję na liście, również do innych folderów.

Jeśli przeniesiesz oznaczenia miejsc lub podfoldery do folderu z niestandardowymi ustawieniami, te ustawienia zostaną zastosowane do całej zawartości tego folderu.

Usuwanie oznaczenia miejsca lub folderu

Ważne: usuwając folder, usuwasz również całą jego zawartość, w tym podfoldery i ikony.

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w sekcji „Moje miejsca”, wybierz oznaczenie miejsca lub folder, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie miejsca lub folder i kliknij Usuń.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne