Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

Deze instructies hebben betrekking op oudere versies van Google Earth. Klik hier voor hulp voor de nieuwe versie van Google Earth.

Plaatsmarkeringen maken en beheren

Vind uw favoriete locaties over de hele wereld en sla ze op als plaatsmarkeringen.

Locaties op de kaart markeren met plaatsmarkeringen

 1. Open Google Earth op uw computer.
 2. Ga naar de plaats die u wilt opslaan.
 3. Klik boven de kaart op 'Plaatsmarkering toevoegen' Add Placemark.
 4. Geef naast Naam in het nieuwe venster een naam op voor de plaatsmarkering.
 5. Als u een ander pictogram voor plaatsmarkering wilt kiezen, klikt u op de knop rechts van het veld Naam.
 6. Klik op Weergave en vervolgens Momentopname huidige weergave en vervolgens OK om de huidige weergave op te slaan.

Een plaatsmarkering wijzigen

U kunt plaatsmarkeringen verplaatsen, details toevoegen en pictogrammen wijzigen.

Een plaatsmarkering verplaatsen

De plaatsmarkering slepen of bewerken

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering die u wilt verplaatsen.
  • Windows: Klik op Eigenschappen. Er wordt een geel, knipperend plaatsmarkeringsvak weergegeven.
  • Mac: Klik in het menu bovenaan op Bewerken   en vervolgens Toon info of druk op ⌘ + i. Er wordt een plaatsmarkeringsvak weergegeven.
 3. Sleep de plaatsmarkering naar een nieuwe locatie.
  • Optioneel: In het dialoogvenster 'Plaatsmarkering bewerken' kunt u andere plaatsmarkeringsgegevens bewerken, zoals beschrijving, stijl en kleur.
 4. Klik op OK.

Coördinaten gebruiken

Als u de breedte- en lengtegraad kent van de locatie waarnaar u de plaatsmarkering wilt verplaatsen, kunt u de coördinaten gebruiken.

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering die u wilt verplaatsen.
 3. Klik op Eigenschappen (Windows, Linux) of Toon info (Mac).
 4. Geef de coördinaten op.

De plaatsmarkering wordt naar de opgegeven coördinaten verplaatst.

Een breedte- en lengtegraad opgeven

U kunt de volgende notaties gebruiken:

 • Decimale graden: Ingesteld met de coördinaat 'graden'.
  Voorbeeld: 49.11675953666N
 • Graden, minuten en seconden: De decimale nauwkeurigheid wordt ingesteld met de coördinaat 'seconden'.
  Voorbeeld: 49 7'20.06"N
 • Graden, minuten en decimale seconden: De decimale nauwkeurigheid wordt ingesteld met de coördinaat 'minuten'. Voorbeeld: 49 7.0055722"N. (Hierbij worden 20.06 seconden gedeeld door 3600 om de waarde voor decimale minuut te berekenen voor 20.06 seconden.)

Scheid de coördinaten door een spatie:

 • Voorbeeld voor graden, minuten en seconden: 37 24 23.3
 • Voorbeeld voor graden, minuten en decimale seconden: 49 7.0055722

Gebruik enkele aanhalingstekens voor minuten en dubbele aanhalingstekens voor seconden:

Voorbeeld: 49 7'20.06"

Notatie van richting (Noord/Zuid, Oost/West):

Gebruik N, Z, O of W om de richting aan te geven.

Voorbeeld: N 37 24 23.3 of 37 24 23.3 N

Gebruik het minteken (-) voor posities in het westen of zuiden. Als u dit doet, geef dan geen letter op.

Voorbeeld: 37 25 19.07, -122 05 08.40
Opmerking: Gebruik geen plusteken (+) voor noordelijke/oostelijke richtingen.

Eerst breedte, dan lengte: Als u geen richtingsnotatie gebruikt (N, Z, O of W), geeft u eerst de breedtegraad en dan de lengtegraad op.

Voorbeeld: 122 05 08.40 W 37 25 19.07 N of 37 25 19.07, 122 05 08.40

Scheid combinaties door een spatie, komma of schuine streep:

 • 37.7 N 122.2 W
 • 37.7 N,122.2 W
 • 37.7 N/122.2 W

De 3D-weergave van een plaatsmarkering wijzigen

U kunt de hoek of richting van de weergave van de plaatsmarkering wijzigen. Als u een vaste weergavehoek wilt maken voor alle plaatsmarkeringen in een bepaalde map, wijzig dan de 3D-weergave voor de betreffende map.

 1. Open Google Earth.
 2. Stel de 3D-viewer in op de gewenste hoek.
 3. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering of map. Klik vervolgens op Huidige weergave opslaan.

De huidige weergave wordt vervolgens ingesteld als weergave voor de geselecteerde plaatsmarkering of map.

De weergave van een plaatsmarkering resetten

De weergave van een plaatsmarkering resetten

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de betreffende map of het betreffende pictogram en selecteer Toon info (Mac) of Eigenschappen (Windows).
 3. Klik op Bekijken en vervolgens   Resetten.

De standaardweergave voor het geselecteerde item wordt weergegeven.

Pictogrammen voor plaatsen en mappen wijzigen

Als u mappen wilt ordenen, kunt u de pictogrammen van plaatsmarkeringen en mappen wijzigen. U kunt echter geen pictogram toewijzen aan een map die verschillende items bevat, zoals plaatsmarkeringen en overlays.

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering die u wilt wijzigen. Klik vervolgens op Eigenschappen (Windows) of Toon info (Mac).
 3. Klik rechts van het veld Naam op de knop Plaatsmarkeringen.
 4. Kies een nieuw pictogram.

Een aangepast pictogram gebruiken

 1. Open Google Earth.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering die u wilt aanpassen. Klik op Eigenschappen (Windows, Linux) of Toon info (Mac).
 3. Klik rechtsboven in het venster 'Plaatsmarkering bewerken' of 'Map bewerken' op het pictogram.
 4. Kies Aangepast pictogram toevoegen.
 5. Voeg in het veld naast Pictogramlocatie een pictogram toe:
  • Plak hier het bestandspad of de internet-URL van een afbeelding.
  • Klik op Bladeren om een afbeelding op uw computer te kiezen.

Mappen maken en verwijderen

U kunt mappen gebruiken om reizen en andere projecten te ordenen.

Een map maken

 1. Open Google Earth.
 2. Klik met de rechtermuisknop in het linkerdeelvenster onder 'Mijn plaatsen'.
  Opmerking: Klik met de rechtermuisknop op een bestaande map om een submap toe te voegen.
 3. Selecteer Toevoegen en vervolgens Map. Het venster 'Nieuwe map' wordt geopend.
 4. Voeg mapgegevens toe die van toepassing zijn op alle plaatsmarkeringen en mappen in de map.

Plaatsmarkeringen en mappen ordenen

 1. Open Google Earth.
 2. Onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) kunt u een plaatsmarkering of map naar elke plaats op de lijst slepen, ook naar andere mappen.

Als u plaatsmarkeringen of submappen naar een map met aangepaste instellingen verplaatst, zijn de instellingen van toepassing op alle items in die map.

Een plaatsmarkering of map verwijderen

Belangrijk: Als u een map verwijdert, wordt ook de volledige inhoud ervan verwijderd, inclusief submappen en pictogrammen.

 1. Open Google Earth.
 2. Kies onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) de plaatsmarkering of map die u wilt verwijderen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering of map. Klik vervolgens op Verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false