Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Deze instructies hebben betrekking op oudere versies van Google Earth. Klik hier voor hulp voor de nieuwe versie van Google Earth.

Plaatsmarkeringen maken en beheren

Vind uw favoriete locaties over de hele wereld en sla ze op als plaatsmarkeringen.

Locaties op de kaart markeren met plaatsmarkeringen

 1. Open Google Earth op uw computer.
 2. Ga naar de plaats die u wilt opslaan.
 3. Klik boven de kaart op 'Plaatsmarkering toevoegen' Add Placemark.
 4. Geef naast Naam in het nieuwe venster een naam op voor de plaatsmarkering.
 5. Als u een ander pictogram voor de plaatsmarkering wilt kiezen, klikt u rechts van het veld Naam op Plaatsmarkering Add Placemark.
 6. Als u de huidige weergave wilt opslaan, klikt u op Weergave en vervolgens Huidige weergave vastleggen en vervolgens OK.

Een plaatsmarkering wijzigen

U kunt plaatsmarkeringen verplaatsen, details toevoegen en pictogrammen wijzigen.

Een plaatsmarkering verplaatsen

De plaatsmarkering slepen

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering die u wilt verplaatsen.
  • Windows: Klik op Eigenschappen. Er wordt een geel, knipperend plaatsmarkeringsvak weergegeven.
  • Mac: Klik in de menubalk bovenaan op Bewerken en vervolgens Informatie ophalen of druk op ⌘ + i. Er wordt een plaatsmarkeringsvak weergegeven.
 3. Sleep de plaatsmarkering naar een nieuwe locatie.
 4. Onder 'Plaatsmarkering bewerken' kunt u de informatie bewerken. Klik op OK.

De kaart slepen

Als u een plaatsmarkering naar een locatie buiten de huidige kaartweergave wilt verplaatsen, kunt u de kaart slepen om de positie van uw plaatsmarkering te wijzigen.

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) op de plaatsmarkering die u wilt verplaatsen.
 3. Klik in het menu bovenaan op Weergave en vervolgens Centreren in weergave.
 4. Sleep de kaart onder de plaatsmarkering totdat de markering op de juiste locatie staat.

Opmerking: U kunt een plaatsmarkering niet slepen als u de optie 'Centreren in weergave' gebruikt.

Coördinaten gebruiken

Als u de breedte- en lengtegraad kent van de locatie waarnaar u de plaatsmarkering wilt verplaatsen, kunt u de coördinaten gebruiken.

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) op de plaatsmarkering die u wilt verplaatsen.
 3. Klik in het menu bovenaan op Weergave.
 4. Geef de coördinaten op.

De plaatsmarkering wordt naar de opgegeven coördinaten verplaatst.

Een breedte- en lengtegraad opgeven

U kunt de volgende notaties gebruiken:

 • Decimale graden: Ingesteld met de coördinaat 'graden'.
  Voorbeeld: 49.11675953666N
 • Graden, minuten en seconden: De decimale nauwkeurigheid wordt ingesteld met de coördinaat 'seconden'.
  Voorbeeld: 49 7'20.06"N
 • Graden, minuten en decimale seconden: De decimale nauwkeurigheid wordt ingesteld met de coördinaat 'minuten'. Voorbeeld: 49 7.0055722"N. (Hierbij worden 20.06 seconden gedeeld door 3600 om de waarde voor decimale minuut te berekenen voor 20.06 seconden.)

Scheid coördinaten door een spatie:

 • Voorbeeld voor graden, minuten en seconden: 37 24 23.3
 • Voorbeeld voor graden, minuten en decimale seconden: 49 7.0055722

Gebruik enkele aanhalingstekens voor minuten en dubbele aanhalingstekens voor seconden:

Voorbeeld: 49 7'20.06"

Notatie van richting (Noord/Zuid, Oost/West):

Gebruik N, S, E of W om de richting aan te geven.

Voorbeeld: N 37 24 23.3 of 37 24 23.3 N

Gebruik het minteken (-) voor posities in het westen of zuiden. Als u dit doet, geef dan geen letter op.

Voorbeeld: 37 25 19.07, -122 05 08.40
Opmerking: Gebruik geen plusteken (+) voor noordelijke/oostelijke richtingen.

Eerst breedte, dan lengte: Als u geen richtingsnotatie gebruikt (N, S, E of W), geeft u eerst de breedtegraad en dan de lengtegraad op.

Voorbeeld: 122 05 08.40 W 37 25 19.07 N of 37 25 19.07, 122 05 08.40

Scheid combinaties door een spatie, komma of schuine streep:

 • 37.7 N 122.2 W
 • 37.7 N,122.2 W
 • 37.7 N/122.2 W

De 3D-weergave van een plaatsmarkering wijzigen

U kunt de hoek of richting van de weergave van de plaatsmarkering wijzigen. Als u een consistente weergavehoek wilt maken voor alle plaatsmarkeringen in een bepaalde map, wijzigt u de 3D-weergave voor de betreffende map.

 1. Open Google Earth.
 2. Stel de 3D-viewer in op de gewenste hoek.
 3. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering of map. Klik vervolgens op Huidige weergave opslaan.

De huidige weergave wordt vervolgens ingesteld als weergave voor de geselecteerde plaatsmarkering of map.

De weergave van een plaatsmarkering resetten

De weergave van een plaatsmarkering resetten

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de map of het pictogram. Selecteer vervolgens Bewerken.
 3. Klik op Weergave en vervolgens Weergave resetten.

De standaardweergave voor het geselecteerde item wordt weergegeven.

Lijnen tussen plaatsmarkeringen bewerken

Lijnen zijn standaard wit van kleur en hebben een breedte van 1,0 pixels en een transparantie van 100%. U kunt de kleur, breedte en transparantie van een lijn wijzigen.

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) op de map van het pictogram dat u wilt wijzigen.
 3. Open de map. Klik vervolgens op Stijl, kleur.
  • Kleur wijzigen: Klik naast Kleur in het vak. Kies vervolgens een kleur.
  • Breedte wijzigen: Geef naast Breedte een getal tussen 0 en 4 op voor het aantal pixels.
  • Transparantie wijzigen: Geef naast Transparantie een percentage op.

Pictogrammen voor plaatsen en mappen wijzigen

Als u mappen wilt ordenen, kunt u de pictogrammen van plaatsmarkeringen en mappen wijzigen. U kunt echter geen pictogram toewijzen aan een map die verschillende items bevat, zoals plaatsmarkeringen en overlays.

 1. Open Google Earth.
 2. Klik onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering die u wilt wijzigen. Klik vervolgens op Eigenschappen (Windows en Linux) of op Informatie ophalen (Mac).
 3. Klik rechts van het veld Naam op het pictogram van de plaatsmarkering.
 4. Kies een nieuw pictogram.

Een aangepast pictogram gebruiken

 1. Open Google Earth.
 2. Zoek de plaatsmarkering die u wilt aanpassen.
 3. Klik rechtsboven in het venster 'Plaatsmarkering bewerken' of 'Map bewerken' op het pictogram.
 4. Kies Aangepast pictogram toevoegen.
 5. Geef onder Pictogrambestand/URL een afbeeldingslocatie op:
  • Plak hier het bestandspad of de web-URL van een afbeelding.
  • Klik op Bladeren om een afbeelding op uw computer te kiezen.

Mappen maken en verwijderen

U kunt mappen gebruiken om reizen en andere projecten te ordenen.

Een map maken

 1. Open Google Earth.
 2. Klik met de rechtermuisknop in het linkerdeelvenster onder 'Mijn plaatsen'.
  Opmerking: Klik met de rechtermuisknop op een bestaande map om een submap toe te voegen.
 3. Selecteer Toevoegen en vervolgens Map. Het venster 'Nieuwe map' wordt geopend.
 4. Voeg mapgegevens toe die van toepassing zijn op alle plaatsmarkeringen en mappen in de map.

Plaatsmarkeringen en mappen ordenen

 1. Open Google Earth.
 2. Onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) kunt u een plaatsmarkering of map naar elke plaats op de lijst slepen, ook naar andere mappen.

Als u plaatsmarkeringen of submappen naar een map met aangepaste instellingen verplaatst, zijn de instellingen van toepassing op alle items in die map.

Een plaatsmarkering of map verwijderen

Belangrijk: Als u een map verwijdert, wordt ook de volledige inhoud ervan verwijderd, inclusief submappen en pictogrammen.

 1. Open Google Earth.
 2. Kies onder 'Mijn plaatsen' (in het linkerdeelvenster) de plaatsmarkering of map die u wilt verwijderen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering of map. Klik vervolgens op Verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?