Ölçüm aracı özellikleri ve seçenekleri

Aşağıdaki tabloda, tüm ölçüm araçları için kullanılabilecek seçenekler ve her bir araca özgü özellikler açıklanmıştır.


Özellik ya da İşlev Açıklama
Şekli değiştirme ya da yeniden konumlandırma 3D görüntüleyicide bir çizgi, yol ya da başka bir şekil tanımladığınızda, istediğiniz bir noktayı tıklayarak ve yeni bir konuma sürükleyerek şeklin boyutlarını değiştirebilirsiniz. Öncelikle değiştirmek istediğiniz şekil türünün Cetvel iletişim kutusunda seçili olduğundan emin olun.

İmleci mevcut bir noktanın üzerine yerleştirdiğinizde, vurgulanan noktanın konumunu değiştirmek istiyorsanız, noktanın tıklanabileceğini göstermek için, imleç bir çizim kutusundan parmakla işaret eden bir ele dönüşür.

Çemberler için, yarıçap noktasını tıklayabilir ve çemberi dünya üzerinde yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Alan şekilleri için, 3D görüntüleyicinin içini tıklayarak başka noktalar ekleyebilirsiniz. Noktalar bir alan şekli içine, 3B görüntüleyicinin içini tıklayıp tıklamamanıza bakılmaksızın, birinciden sonuncuya doğru belirli bir sıraya göre eklenir.
Seçilen şekli kaldırma Görüntüleyiciden bir şekli kaldırmak isterseniz, Yerler bölmesinden şekli sağ tıklayın, ardından Sil'i tıklayın.
Seçilen noktayı kaldırma Bir yol ya da bir alan şeklinde yer alan bir noktayı kaldırmak isterseniz, noktayı seçin ve Geri tuşuna basın.
Tüm şekilleri kaldırma Hangi sekme etki olursa olsun Cetvel iletişim kutusundan Tümünü Temizle düğmesini tıklayarak görüntüleyiciden tüm ölçüm şekillerini silebilirsiniz.
Görüntüleyiciyi yeniden konumlandırma Ölçüm modunu kullandığınızda, varsayılan olarak fareyle gezinme devre dışı bırakılır, ancak Fareyle Gezinme'yi işaretleyerek etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, fareyle gezinme ölçümle bağlantılı olarak çalışır: yeni bir nokta eklemek için tıklayın ve tutun; dünyayı hareket ettirmek için tıklayın ve sürükleyin.
Çizgi Tüm Google Earth sürümleri çizgiyle ölçüm yapılmasını destekler. Bir çizgi, düz bir çizgiyle birbirine bağlanan iki noktadan oluşur ve ölçüm bu çizginin uzunluğu boyunca yapılır.
Yol Tüm Google Earth sürümleri yolla ölçüm yapılmasını destekler. Ölçüm modunda bir yol, düz bir çizgiyle birbirine bağlanan iki ya da daha fazla sayıda noktadan oluşur. Ölçüm, yolun tüm uzunluğu boyunca yapılır. Bir doğal sınırı ya da yolu daha yakından izlemek için, o özelliği yakınlaştırmayı ve daha fazla nokta eklemeyi deneyin.
Çokgen Google Earth Pro, çokgen aracıyla ölçüm yapılmasını destekler. Bir çokgen üç ya da daha fazla sayıda noktadan oluşur. Bir çokgen aracının ölçümü, hem çevresi hem de alanı için yapılır.
Çember Google Earth Pro, çember aracıyla ölçüm yapılmasını destekler. Bir çemberin ölçümünde çemberin yarıçapı, alanı ve çevresi (uygun ölçü birimi kullanılarak) hesaplanır.