Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đo khoảng cách và diện tích trong Google Earth

Sử dụng các đường kẻ và hình dạng để kiểm tra khoảng cách và ước tính kích thước của các đối tượng địa lý khác nhau trên Earth.

Tìm hiểu xem những gì bạn có thể đo

Trong các phiên bản trên máy tính của Google Earth và Earth Pro, bạn có thể đo chiều dài của mặt đất bằng đường kẻ hoặc đường dẫn.

Trong Earth Pro, bạn cũng có thể đo:

 • Chu vi bằng cách sử dụng các đường tròn
 • Các diện tích khác bằng cách sử dụng các đa giác
 • Tòa nhà 3D

Cách đo

 1. Mở Google Earth.
 2. Điều hướng đến một vị trí nào trên hình ảnh địa cầu.
 3. Trong thanh menu, hãy nhấp vào Công cụ > Thước đo. Một hộp sẽ xuất hiện.
 4. Ở góc dưới cùng bên trái của hộp Thước, hãy đảm bảo Điều hướng chuột được chọn.
 5. Nhấp vào tab cho những gì bạn muốn đo:
  • Trong Google Earth, bạn có thể đo:
   • Đường thẳng: khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ
   • Đường: khoảng cách giữa nhiều điểm trên mặt đất
  • Trong Google Earth Pro, bạn cũng có thể đo:
   • Đa giác: khoảng cách hoặc diện tích của một hình dạng hình học trên mặt đất
   • Vòng tròn: đo chu vi của một vòng tròn trên mặt đất
   • Đường dẫn 3D: khoảng cách giữa một tòa nhà và các địa điểm khác nhau trên mặt đất
   • Đa giác 3D: chiều cao, chiều rộng và diện tích của tòa nhà 3D
 6. Trên bản đồ, hãy nhấp vào điểm bắt đầu cho phép đo của bạn.
 7. Nhấp vào điểm kết thúc.
 8. Bạn sẽ thấy một đường kẻ hoặc hình dạng trên hình ảnh địa cầu cho thấy những gì bạn đang đo. Số đo sẽ hiển thị trong hộp "Thước".

Lưu phép đo của bạn

Sau khi đo xong, bạn có thể lưu phép đo:

 1. Trong hộp "Thước", hãy nhấp vào Lưu.
 2. Trong trường "Tên", hãy nhập tên cho những gì bạn đã đo.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào OK. Google Earth sẽ thêm phép đo của bạn dưới "Địa điểm" trong bảng điều khiển bên trái.

Thêm chi tiết khác vào phép đo của bạn

 1. Trong hộp "Thước", hãy nhấp vào Lưu.
 2. Trong trường "Tên", bạn có thể thay đổi tên từ tên mặc định.
 3. Nhấp vào các tab khác nhau để nhập bất kỳ thông tin chi tiết bổ sung nào bạn muốn thêm, chẳng hạn như mô tả hoặc độ cao. Bạn cũng có thể thay đổi màu và kiểu.
 4. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào OK. Google Earth sẽ thêm phép đo của bạn dưới "Địa điểm" trong bảng điều khiển bên trái.

Xem phép đo trước đây

Để xem phép đo bạn đã đo trước đây:

 1. Mở Google Earth.
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, bên dưới "Địa điểm", bạn sẽ thấy danh sách các phép đo trước đây.
 3. Chọn hộp cạnh phép đo bạn muốn xem.
 4. Nhấp đúp vào tên của phép đo. Earth sẽ điều hướng đến phép đo đó và hiển thị hình dạng trên bản đồ.
 5. Để xem chi tiết phép đo, hãy di chuyển con trỏ lên trên hình dạng và nhấp chuột phải.
 6. Nhấp vào Thuộc tính. Hộp phép đo sẽ mở ra.