Đo khoảng cách và độ cao

Sử dụng các đường kẻ và hình dạng để kiểm tra khoảng cách và ước tính kích thước của các đối tượng địa lý khác nhau trên Earth.

Những thứ bạn có thể đo lường trong Google Earth:

 • Đường kẻ: Khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ.
 • Đường dẫn: Khoảng cách giữa nhiều điểm trên mặt đất.

Những thứ bạn có thể đo lường trong Google Earth Pro:

 • Đa giác: Khoảng cách hoặc diện tích của một hình dạng trên mặt đất.
 • Vòng tròn: Chu vi của một vòng tròn trên mặt đất.
 • Đường dẫn 3D: Khoảng cách giữa một tòa nhà và các địa điểm khác nhau trên mặt đất.
 • Đa giác 3D: Chiều cao, chiều rộng và diện tích của tòa nhà 3D.

Đo và lưu số đo

 1. Mở Google Earth.
 2. Chuyển đến một vị trí trên hình ảnh địa cầu.
 3. Trong thanh menu, nhấp vào Công cụ tiếp đến Thước kẻ. Một cửa sổ "Thước kẻ" mới có các tùy chọn sẽ xuất hiện.
 4. Ở góc dưới cùng bên trái, chọn Điều hướng chuột.
 5. Nhấp vào tab cho những mục bạn muốn đo.
 6. Trên bản đồ, di chuột qua một vị trí và nhấp vào điểm bắt đầu đo.
 7. Sau đó, di chuột qua một vị trí khác và nhấp vào một điểm kết thúc.
 8. Số đo sẽ hiển thị trong cửa sổ "Thước kẻ". Để lưu số đo của bạn, nhấp vào Lưu.
 9. Trong trường "Tên", nhập tên cho số đo của bạn.
 10. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào OK. Google Earth sẽ thêm số đo của bạn trong "Địa điểm" trên bảng điều khiển bên trái.

Thêm chi tiết khác khi bạn lưu số đo

Trong cửa sổ "Thước kẻ", thay đổi các trường như độ cao, màu sắc hoặc kiểu.

Mở số đo đã lưu

 1. Mở Google Earth.
 2. Ở bên trái, trong "Địa điểm", bạn sẽ thấy một danh sách các số đo đã lưu. Kiểm tra số đo bạn muốn mở.
 3. Nhấp đúp vào tên của số đo. Earth sẽ hiển thị số đo của bạn trên bản đồ.
 4. Để xem chi tiết số đo, hãy di chuột qua hình dạng và nhấp chuột phải. Sau đó, nhấp vào Properties (Windows) hoặc Get Info (máy Mac). Cửa sổ "Chỉnh sửa đường dẫn" sẽ mở ra.

Xem cấu hình độ cao của một đường dẫn

Khám phá độ dốc, độ cao và khoảng cách dọc theo một đường dẫn.

 1. Mở Google Earth.
 2. Vẽ đường dẫn hoặc mở đường dẫn hiện có.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa tiếp đến Hiển thị cấu hình độ cao.
 4. Cấu hình độ cao sẽ xuất hiện trong nửa dưới của Trình xem 3D. Nếu số đo độ cao của bạn là "0", hãy đảm bảo bật lớp địa hình.
  • Trục Y của biểu đồ hiển thị độ cao còn trục X của biểu đồ hiển thị khoảng cách.
  • Để xem độ cao và khoảng cách tại các điểm khác nhau dọc theo đường dẫn, hãy di chuột qua đường dẫn.
  • Để xem dữ liệu cho một phần của đường dẫn, hãy nhấp và giữ chuột trái. Sau đó, di chuyển con trỏ dọc theo đường dẫn mà bạn muốn xem.
  • Để thay đổi hệ thống đo lường, hãy chọn Công cụ tiếp đến Tùy chọn. Sau đó, trong "Hiển thị độ cao", chọn bộ hoặc mét.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?