Đo Khoảng cách và Diện tích

Google Earth cung cấp một số công cụ mà bạn có thể sử dụng để đo khoảng cách và ước tính kích thước. Tuỳ thuộc vào phiên bản Google Earth bạn đang sử dụng, bạn có quyền truy cập vào các công cụ đo dưới đây:

  • Đo đường hoặc đường đi (tất cả các phiên bản Google Earth)
  • Đo bán kính đường tròn hoặc đa giác (Google Earth PRO)

Sử dụng cửa sổ Thước (trình đơn Công cụ) để đo chiều dài, diện tích, và chu vi như sau:

  1. Định vị hình ảnh bạn muốn đo trong trình xem 3D và đảm bảo rằng bạn đang xem trái đất từ trên xuống dưới (kiểu U) và tắt bản đồ địa hình để có độ chính xác cao nhất. Phép đo được tính toán bằng cách sử dụng toạ độ vĩ độ/kinh độ từ điểm tới điểm và không quan tâm đến độ cao.
  2. Từ trình đơn Công cụ, chọn Thước. Hộp thoại Thước xuất hiện. Di chuyển hộp thoại đến vùng màn hình không che khuất trình xem 3D của bạn.
  3. Chọn loại hình dạng bạn muốn đo. Tất cả các phiên bản của Google Earth có thể đo Đường hoặc Đường đi. Người dùng Google Earth PRO cũng có thể đo bằng cách sử dụng đa giác hoặc vòng tròn.
  4. Chọn đơn vị đo chiều dài, chu vi, diện tích, bán kính hoặc đường tròn, nếu áp dụng. Xem bảng dưới đây về danh sách các đơn vị đo được hỗ trợ.
  5. Nhấp vào trình xem 3D để thiết đặt điểm bắt đầu cho hình dạng của bạn và tiếp tục nhấp cho đến khi đường, đường đi hoặc hình dạng đo vùng mong muốn. (Đối với đường tròn, nhấp vào tâm và kéo ra ngoài để xác định đường tròn.)

    Điểm màu đỏ hiển thị điểm bắt đầu của hình dạng và đường màu vàng nối với điểm màu đỏ khi bạn di chuyển chuột. Mỗi cú nhấp bổ sung sẽ thêm đường mới vào hình dạng, tuỳ thuộc vào công cụ bạn chọn. Đơn vị tổng cho hình dạng được xác định trong hộp thoại Thước, và bạn có thể chọn đơn vị đo khác cho hình dạng hiện có.

Để biết thêm chi tiết về cách chỉnh sửa hình dạng, định vị lại trình xem trong khi đang đo, và sử dụng các tính năng hình dạng khác, hãy xem bảng tính năng.