วัดระยะทางและระดับความสูง

ใช้เส้นและรูปร่างเพื่อตรวจสอบระยะทางและขนาดโดยประมาณของสถานที่ต่างๆ บน Earth

สิ่งที่คุณสามารถวัดได้ใน Google Earth มีดังนี้

 • เส้น: ระยะทางระหว่าง 2 จุดบนแผนที่
 • เส้นทาง: ระยะทางระหว่างหลายจุดบนพื้น

สิ่งที่คุณสามารถวัดได้ใน Google Earth Pro มีดังนี้

 • รูปหลายเหลี่ยม: ระยะทางหรือพื้นที่ของรูปร่างบนพื้น
 • วงกลม: เส้นรอบวงของวงกลมบนพื้น
 • เส้นทาง 3 มิติ: ระยะทางระหว่างสิ่งปลูกสร้างกับสถานที่บนพื้น
 • รูปหลายเหลี่ยม 3 มิติ: ความสูง ความกว้าง และพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ

วัดและบันทึกค่าที่วัดได้

 1. เปิด Google Earth
 2. ไปที่ตำแหน่งหนึ่งบนโลก
 3. ในแถบเมนู คลิกเครื่องมือ จากนั้น ไม้บรรทัด หน้าต่าง "ไม้บรรทัด" ใหม่พร้อมตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
 4. ที่มุมซ้ายล่าง เลือกการควบคุมด้วยเมาส์
 5. คลิกแท็บของสิ่งที่คุณต้องการวัด
 6. บนแผนที่ ให้วางเมาส์เหนือจุดหนึ่งและคลิกจุดเริ่มต้นของการวัด
 7. จากนั้น วางเมาส์เหนืออีกจุดหนึ่งและคลิกจุดสิ้นสุด
 8. ค่าที่วัดได้จะแสดงในหน้าต่าง "ไม้บรรทัด" หากต้องการบันทึกการวัด ให้คลิกบันทึก
 9. ในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อให้กับการวัดของคุณ
 10. ที่มุมขวาล่าง คลิกตกลง Google Earth จะเพิ่มการวัดของคุณไว้ใน "สถานที่" ในแผงควบคุมด้านซ้ายมือ

เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อคุณบันทึกการวัด

ในหน้าต่าง "ไม้บรรทัด" ให้เปลี่ยนช่อง เช่น ระดับความสูง สี หรือรูปแบบ

เปิดการวัดที่บันทึกไว้

 1. เปิด Google Earth
 2. ทางด้านซ้าย ภายใต้ "สถานที่" คุณจะเห็นรายการการวัดที่บันทึกไว้ ทำเครื่องหมายที่การวัดที่คุณต้องการเปิด
 3. ดับเบิลคลิกชื่อการวัด Earth จะแสดงการวัดของคุณบนแผนที่
 4. หากต้องการดูรายละเอียดการวัด ให้วางเมาส์เหนือรูปร่างแล้วคลิกขวาจากนั้นคลิกคุณสมบัติ (Windows) หรือ รับข้อมูล (Mac) หน้าต่าง "แก้ไขเส้นทาง" จะเปิดขึ้น

ดูโปรไฟล์ระดับความสูงของเส้นทาง

สำรวจความลาดเอียง ระดับความสูง และระยะทางของเส้นทาง

 1. เปิด Google Earth
 2. วาดเส้นทาง หรือเปิดเส้นทางที่มีอยู่
 3. คลิกแก้ไข จากนั้น แสดงโปรไฟล์ระดับความสูง
 4. โปรไฟล์ระดับความสูงจะปรากฏขึ้นที่ส่วนครึ่งล่างของมุมมอง 3 มิติ หากการวัดระดับความสูงอ่านค่าเป็น "0" ให้ตรวจสอบว่าเปิดเลเยอร์ภูมิประเทศอยู่
  • แกน Y ของแผนภูมิจะแสดงระดับความสูง และแกน X ของแผนภูมิจะแสดงระยะทาง
  • หากต้องการดูระดับความสูงและระยะทางที่จุดต่างๆ ของเส้นทาง ให้วางเมาส์เหนือเส้นทางนั้นๆ
  • หากต้องการดูข้อมูลบางส่วนของเส้นทาง ให้คลิกซ้ายค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตามเส้นทางที่คุณต้องการดู
  • หากต้องการเปลี่ยนระบบการวัด เลือกเครื่องมือ จากนั้น ตัวเลือก จากนั้นเลือกฟุตหรือเมตรภายใน "แสดงระดับความสูง"
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร