การวัดระยะทางและพื้นที่

Google Earth มีเครื่องมือหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ในการวัดระยะทางและประเมินขนาดพื้นที่ได้ คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือวัดดังต่อไปนี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Google Earth ที่คุณใช้งานอยู่:

  • การวัดด้วยเส้นตรงหรือเส้นทาง (Google Earth ทุกเวอร์ชัน)
  • การวัดด้วยรัศมีของวงกลมหรือรูปหลายเหลี่ยม (Google Earth PRO)

ใช้หน้าต่าง ไม้บรรทัด (เมนูเครื่องมือ) ในการวัดความยาว พื้นที่ และเส้นรอบวง ดังต่อไปนี้:

  1. วางตำแหน่งภาพถ่ายที่คุณต้องการวัดให้อยู่ในมุมมองภาพ 3 มิติ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูภาพถ่ายของโลกมุมมองจากด้านบน (ประเภท U) และให้ปิดการใช้งานภูมิประเทศเพื่อให้เกิดความแม่นยำดีที่สุด การวัดค่าจะคำนวณโดยใช้พิกัดละติจูด/ลองจิจูดจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงระดับความสูง
  2. จากเมนูเครื่องมือ ให้เลือกไม้บรรทัด กล่องโต้ตอบ ไม้บรรทัด จะปรากฏขึ้น ควรย้ายกล่องโต้ตอบไปยังพื้นที่ของหน้าจอที่ไม่กีดขวางมุมมองภาพ 3 มิติ
  3. เลือกประเภทของรูปร่างที่คุณต้องการวัด Google Earth ทุกเวอร์ชันสามารถวัดโดยใช้เส้นตรงหรือเส้นทางได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ Google Earth PRO ยังสามารถวัดได้โดยใช้รูปหลายเหลี่ยมหรือวงกลม
  4. เลือกหน่วยวัดสำหรับความยาว เส้นรอบรูป พื้นที่ รัศมี หรือเส้นรอบวงที่ใช้ได้ ดูตารางด้านล่างนี้สำหรับรายการหน่วยวัดที่สนับสนุน
  5. คลิกในมุมมองภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นสำหรับรูปร่างที่คุณต้องการ จากนั้น คลิกจุดต่อไปจนกว่าเส้นตรง เส้นทาง หรือรูปร่างนั้นจะทำการวัดพื้นที่ที่ต้องการ (สำหรับวงกลม คลิกที่ตำแหน่งศูนย์กลางและลากออกมาเพื่อกำหนดขอบเขตของวงกลม)

    จุดสีแดง แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรูปร่างที่คุณเลือก และจะปรากฏเส้นสีเหลืองเชื่อมต่อไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่ตำแหน่งอื่น การคลิกแต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่มเส้นตรงเส้นใหม่ลงบนรูปร่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณเลือกใช้ ในกล่องโต้ตอบไม้บรรทัด ได้กำหนดหน่วยวัดทั้งหมดสำหรับแต่ละรูปร่างไว้ คุณจึงสามารถเลือกหน่วยวัดอื่นสำหรับรูปร่างปัจจุบันได้ด้วย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดัดแปลงรูปร่าง การเลื่อนตำแหน่งมุมมองใหม่ในขณะทำการวัด และการใช้คุณลักษณะอื่นๆ ของรูปร่างโปรดดูตารางคุณลักษณะ