ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

วัดระยะทางและพื้นที่ใน Google Earth

ใช้เส้นและรูปร่างเพื่อตรวจสอบระยะทางและขนาดโดยประมาณของสถานที่ต่างๆ บน Earth

ดูว่าคุณสามารถวัดอะไรได้บ้าง

ใน Google Earth และ Earth Pro เวอร์ชันคอมพิวเตอร์ คุณสามารถวัดความยาวบนพื้นด้วยเส้นหรือเส้นทาง

ใน Earth Pro คุณยังสามารถวัดสิ่งต่อไปนี้

 • เส้นรอบวงโดยใช้วงกลม
 • พื้นที่อื่นๆ โดยใช้รูปหลายเหลี่ยม
 • สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ

วิธีวัด

 1. เปิด Google Earth
 2. ไปที่ตำแหน่งหนึ่งบนโลก
 3. ในแถบเมนู คลิกเครื่องมือ>ไม้บรรทัด กล่องจะแสดงขึ้น
 4. ที่มุมซ้ายล่างของกล่องไม้บรรทัด ดูให้แน่ใจว่าการควบคุมด้วยเมาส์ทำเครื่องหมายอยู่
 5. คลิกแท็บของสิ่งที่คุณต้องการวัด
  • ใน Google Earth คุณสามารถวัดสิ่งต่อไปนี้
   • เส้น: ระยะทางระหว่าง 2 จุดบนแผนที่
   • เส้นทาง: ระยะทางระหว่างหลายจุดบนพื้น
  • ใน Google Earth Pro คุณยังสามารถวัดสิ่งต่อไปนี้ด้วย
   • รูปหลายเหลี่ยม: ระยะทางหรือพื้นที่ของรูปร่างเรขาคณิตบนพื้น
   • วงกลม: วัดเส้นรอบวงของวงกลมบนพื้น
   • เส้นทาง 3 มิติ: ระยะทางระหว่างสิ่งปลูกสร้างกับสถานที่ต่างๆ บนพื้น
   • รูปหลายเหลี่ยม 3 มิติ: ความสูง ความกว้าง และพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ
 6. บนแผนที่ คลิกจุดเริ่มต้นของการวัด
 7. คลิกจุดสิ้นสุด
 8. คุณจะเห็นเส้นหรือรูปร่างบนโลกที่แสดงสิ่งที่คุณกำลังวัด ค่าที่วัดได้จะแสดงในกล่อง "ไม้บรรทัด"

บันทึกการวัด

เมื่อทำการวัดแล้ว คุณสามารถบันทึกการวัดดังกล่าวได้ ดังนี้

 1. ในกล่อง "ไม้บรรทัด" คลิกบันทึก
 2. ในช่อง "ชื่อ" พิมพ์ชื่อของสิ่งที่คุณวัด
 3. ที่มุมขวาล่าง คลิกตกลง Google Earth จะเพิ่มการวัดของคุณไว้ใน "สถานที่" ในแผงด้านซ้ายมือ

ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงในการวัดของคุณ

 1. ในกล่อง "ไม้บรรทัด" คลิกบันทึก
 2. ในช่อง "ชื่อ" คุณสามารถเปลี่ยนชื่อจากค่าเริ่มต้นได้
 3. คลิกแท็บต่างๆ เพื่อกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการรวม เช่น คำอธิบาย หรือระดับความสูง คุณสามารถเปลี่ยนสีและรูปแบบได้ด้วย
 4. ที่มุมขวาล่าง คลิกตกลง Google Earth จะเพิ่มการวัดของคุณไว้ใน "สถานที่" ในแผงด้านซ้ายมือ

ดูการวัดก่อนหน้านี้

วิธีดูการวัดที่คุณเคยทำไว้

 1. เปิด Google Earth
 2. ในแผงด้านซ้ายมือ ใต้ "สถานที่" คุณจะเห็นรายการการวัดก่อนหน้านี้
 3. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากการวัดที่ต้องการดู
 4. ดับเบิลคลิกชื่อการวัด Earth จะไปที่การวัดนั้นและแสดงรูปร่างบนแผนที่
 5. หากต้องการดูรายละเอียดการวัด ให้วางเคอร์เซอร์เหนือรูปทรงแล้วคลิกขวา
 6. คลิกคุณสมบัติ กล่องการวัดจะเปิดขึ้น