Søk
Slett søket
Lukk søket
Google Apper
Hovedmenyen

Måle avstander og områder

Google Earth inneholder en rekke verktøy du kan bruke til å måle avstander og beregne størrelser med. Avhengig av hvilken versjon av Google Earth du bruker, har du tilgang til følgende måleverktøy:

  • måle med en linje eller bane (alle Google Earth-versjoner)
  • måle med en sirkelradius eller polygon (Google Earth PRO)

Bruk vinduet Linjal (Verktøy-menyen) til å måle lengde, område og omkrets på følgende måte:

  1. Posisjoner bildet du vil måle i 3D-visningen, og kontroller at du viser jorden ovenfra og ned (U-typen), og at terreng er slått av for best mulig nøyaktighet. Måling beregnes ved hjelp av bredde-/lengdegradskoordinatene fra punkt til punkt, og tar ikke hensyn til elevasjon.
  2. Velg Linjal på Verktøy-menyen. Dialogboksen Linjal vises. Du bør flytte dialogboksen til et område på skjermen som ikke hindrer 3D-visningen.
  3. Velg formtypen du vil måle med. Alle Google Earth-versjoner kan måle med Linje eller Bane. Google Earth PRO-brukere kan også måle ved hjelp av en polygon eller sirkel.
  4. Velg passende måleenhet for lengde, perimeter, område, radius eller omkrets. Se tabellen nedenfor hvis du vil ha en oversikt over måleenhetene som støttes.
  5. Klikk i 3D-visningen for å angi startpunktet for formen, og fortsett med å klikke helt til linjen, banen eller formen måler ønsket område. (Hvis du vil ha en sirkel, må du klikke i midten og dra utover for å angi sirkelen.)

    En rød prikk angir startpunktet for formen, og en gul linje fester seg til den etter hvert som du beveger musen. Hvert ekstra klikk legger til en ny linje i formen, avhengig av verktøyet du velger. Samlet antall enheter for formen vises i dialogboksen Linjal, og du kan velge andre måleenheter for den eksisterende formen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer formen og reposisjonerer visningen mens du måler og bruker andre formfunksjoner, kan du se funksjonstabellen.