Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
„Google“ programos
Pagrindinis meniu

Atstumų ir plotų matavimas

„Google Earth“ siūlo keletą priemonių, kuriomis naudodamiesi galėsite išmatuoti atstumus ir įvertinti dydžius. Nelygu programos „Google Earth“ versija, galėsite naudotis šiomis matavimo priemonėmis:

  • Matavimas linija arba keliu (visos „Google Earth“ versijos)
  • Matavimas apskritimo spinduliu arba daugiakampiu („Google Earth PRO“)

Ilgiui, plotui ir periferijai matuoti naudokitės langu Liniuotė (meniu Priemonės):

  1. Trimatėje vaizduoklėje nustatykite vaizdą, kurį norite išmatuoti ir, kad būtų tikslesni rezultatai, patikrinkite, ar į žemę žiūrite iš viršaus į apačią (U tipas) ir ar išjungta vietovių rodymo funkcija. Matmenys skaičiuojami pagal ilgumos/platumos koordinates nuo taško iki taško nevertinant aukščio skirtumų.
  2. Meniu „Priemonės“ pasirinkite liniuotę. Atveriamas liniuotės dialogo langas. Atminkite, kad dialogo langą galite pastumti į kitą ekrano vietą, kad jis neužstotų trimatės vaizduoklės.
  3. Pasirinkite formos, kurią norite išmatuoti, tipą. Visos programos „Google Earth“ versijos leidžia matuoti priemonėmis „Linija“ arba „Kelias“. „Google Earth PRO“ naudotojai gali matuoti ir naudodami daugiakampį arba apskritimą.
  4. Pasirinkite atitinkamą ilgio, perimetro, ploto, spindulio arba periferijos matavimo vienetą. Toliau pateiktoje lentelėje rasite programoje naudojamų matavimo vienetų sąrašą.
  5. Spustelėję trimatėje vaizduoklėje nustatykite formos pradžios tašką ir spauskite toliau, kol linija, keliu arba forma išmatuosite visą norimą sritį. (Apskritimui matuoti spustelėkite jo centrą ir tempkite į išorę, kol nustatysite apskritimo ribas.)

    Raudonas taškas rodys formos pradžios tašką, o geltona linija sujungs su juo, kai pajudinsite pelę. Kiekvienas papildomas spustelėjimas (priklauso nuo pasirinktos priemonės) papildys formą nauja linija. Visi formos vienetai aprašyti liniuotės dialogo lange, o esamai formai matuoti galėsite pasirinkti ir kitus matavimo vienetus.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti formą, vaizduoklės padėtį matavimo metu ir kaip naudoti kitas formos savybes, rasite ypatybių lentelėje.