Välimatkojen ja pinta-alojen mittaaminen

Google Earth -sovelluksessa on useita työkaluja, joiden avulla voit mitata välimatkoja ja arvioida pinta-aloja. Riippuen käytössäsi olevasta Google Earthin versiosta sinulla on käytössäsi seuraavanlaisia mittaustyökaluja:

  • Viivan tai polun avulla mittaaminen (kaikki Google Earthin versiot)
  • Ympyrän säteen tai polygonin avulla mittaaminen (Google Earth PRO)

Voit mitata pituutta, pinta-alaa tai ympärysmittaa Viivain -ikkunan avulla (Työkalut-valikossa) seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Aseta mitattavaksi tarkoitettu kuva 3D-esitykseen, ja varmista, että katsot maata ylhäältä päin ja että maanpinta-taso ei ole käytössä parhaan tarkkuuden varmistamiseksi. Mitat lasketaan pituus- ja leveyskoordinaattien mukaisesti pisteestä pisteeseen, eikä niissä oteta huomioon maanpinnan korkeuseroja.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Viivain. Viivain-ikkuna aukeaa. Voit siirtää ikkunan sellaiseen kohtaan näytölläsi, että se ei ole 3D-esityksen tiellä.
  3. Valitse minkälaisen muodon avulla haluat suorittaa mittauksen. Voit mitata etäisyyksiä viivan tai polun avulla kaikissa Google Earthin versioissa. Google Earth PRO -version käyttäjät voivat mitata myös polygonin tai ympyrän avulla.
  4. Valitse sopiva pituuden, kehän, pinta-alan, säteen tai ympärysmitan mittayksikkö. Alla olevassa taulukossa on lueteltuna kaikki tuetut mittayksiköt.
  5. Määritä valitsemasi muodon lähtöpiste ja muut tarvittavat pisteet napsauttamalla kohtaa 3D-esityksessä, kunnes viiva, polku tai muu muoto mittaa halutun alueen. (Mikäli mittaat ympyrän avulla, napsauta sen keskustaa ja määritä ympyrän koko hiirellä vetämällä.)

    Piirtämäsi muodon alkupiste näkyy punaisena pisteenä, ja kun liikutat hiirtä, keltainen viiva on yhteydessä alkupisteeseen. Jokainen napsautus lisää uuden viivan kuvioon, riippuen valitsemastasi työkalusta. Piirtämäsi muodon kokonaismitta määritellään Viivain-ikkunassa, ja voit valita valmiille muodolle myös muita mittayksiköitä.

Ominaisuustaulukosta voit lukea lisätietoja muodon muokkaamisesta, esityksen uudelleenasettamisesta mittauksen aikana sekä muista muoto-ominaisuuksista.