Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xem các tòa nhà ở dạng 3D trong Google Earth

Xem tòa nhà 3D ở dạng đồ họa hoặc ở dạng hình ảnh. Bạn có thể xem chúng ở hình dạng bình thường.

Thiết lập xem 3D

Windows, Mac và Linux
 1. Mở Google Earth.
 2. Trong bảng bên trái dưới "Lớp" > "Cơ sở dữ liệu chính", hãy chọn Tòa nhà 3D.
Điện thoại hoặc máy tính bảng

Ứng dụng Google Earth tự động cung cấp chế độ xem 3D của các tòa nhà.

Tìm tòa nhà để xem

Windows, Mac và Linux
 1. Mở Google Earth.
 2. Trong bảng bên trái dưới “Lớp” > “Cơ sở dữ liệu chính”, hãy chọn Tòa nhà 3D. Hãy nhớ bỏ chọn bất kỳ tùy chọn nào bạn không muốn thấy.
 3. Chuyển đến địa điểm trên bản đồ.
 4. Phóng to cho đến khi nào bạn thấy các tòa nhà ở dạng 3D.
 5. Khám phá khu vực xung quanh bạn.
Điện thoại hoặc máy tính bảng Android
 1. Mở ứng dụng Google Earth.
 2. Chuyển đến địa điểm trên bản đồ.
 3. Phóng to bằng cách đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt ra xa nhau hoặc nhấn vào màn hình hai lần bằng một ngón tay. Khi đã phóng đủ to, bạn sẽ thấy tòa nhà ở dạng 3D.
iPhone, iPad và iPod touch
 1. Mở ứng dụng Google Earth.
 2. Ở góc trên bên trái, hãy chạm vào Menu Menu.
 3. Đảm bảo bạn chọn Tòa nhà 3D.
 4. Để đóng menu, hãy rời khỏi hoặc chuyển đến góc trên bên phải và chạm vào Menu Menu.
 5. Chuyển đến địa điểm trên bản đồ.
 6. Phóng to bằng cách đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt ra xa nhau hoặc nhấn vào màn hình hai lần bằng một ngón tay. Khi đã phóng đủ to, bạn sẽ thấy tòa nhà ở dạng 3D.
 7. Để xem tòa nhà như thể bạn đang đứng trên đường, hãy sử dụng hình ảnh Chế độ xem phố.

Lưu hình ảnh tòa nhà 3D

Trên máy tính, bạn có thể lưu tòa nhà 3D thành hình ảnh.

Windows và Linux
 1. Trong thanh menu, nhấp vào Tệp > Lưu > Lưu hình ảnh.
 2. Trong hộp mở ra, chọn thư mục bạn muốn lưu hình ảnh vào.
 3. Trong trường "Tên tệp", hãy nhập tên.
 4. Trong trường "Lưu thành loại", hãy chọn loại tệp từ menu thả xuống.
 5. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Lưu.
Mac
 1. Trong thanh menu, nhấp vào Tệp > Lưu > Lưu hình ảnh.
 2. Trong hộp Lưu mở ra, chuyển đến trường "Lưu thành" và nhập tên tệp.
 3. Trong trường "Vị trí", chọn nơi lưu tệp từ danh sách thả xuống.
 4. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Lưu.