Xem Toà nhà ở mô hình 3D

Google Earth có thể hiển thị các toà nhà 3D ảnh thực và đơn giản trong nhiều khu vực. Để xem toà nhà:

  1. Bật toà nhà 3D bằng cách chọn thư mục Toà nhà 3D trong bảng điều khiển Lớp.
  2. Định vị trình xem độ cao xem hợp lý thành phố lớn như San Francisco. Một số toà nhà 3D bắt đầu xuất hiện với độ cao quan sát từ 10.000 đến 12.000 bộ. Kiểm tra thước đo độ cao quan sát ở góc dưới bên phải của trình xem 3D để xác định chiều cao quan sát hiện tại của bạn. Toà nhà 3D xuất hiện dưới dạng các vật thể xám nhạt trên hình ảnh thành phố.

    Định vị trình xem độ cao xem hợp lý thành phố lớn như San Francisco
  3. Khi bạn phóng to, các chi tiết khác xuất hiện. Sử dụng công cụ điều hướng để xem được hình ảnh toà nhà đẹp nhất.
  4. Di chuột qua toà nhà nhất định và toà nhà có màu tím. Nhấp vào các toà nhà này để xem thông tin bổ sung từ 3D Warehouse.
  5. Để ẩn toà nhà, nhấp chuột phải vào toà nhà (nhấp CTRL trên máy Mac) và chọn Ẩn toà nhà. Lưu ý rằng Google Earth không hiển thị lại toà nhà này cho đến khi bạn khởi động lại ứng dụng.

    Sử dụng công cụ nghiêng và quay để xem được hình ảnh toà nhà đẹp nhất