Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Những hướng dẫn này dành cho các phiên bản cũ hơn của Google Earth. Nhận trợ giúp với Google Earth mới.

Xem tòa nhà ở dạng 3D

Trong Google Earth Pro, bạn có thể xem các tòa nhà dưới dạng hình ảnh 3D thực tế. Bạn cũng có thể lưu các hình ảnh này để sử dụng ở những địa điểm khác.

 1. Mở Google Earth.
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Lớp.
 3. Bên cạnh "Cơ sở dữ liệu chính", nhấp vào Mũi tên phải Mũi tên phải.
 4. Bên cạnh "Tòa nhà 3D", nhấp vào Mũi tên phải Mũi tên phải.
 5. Bỏ chọn bất kỳ tùy chọn hình ảnh nào bạn không muốn xem.
 6. Chuyển đến một địa điểm trên bản đồ.
 7. Phóng to cho đến khi nào bạn thấy các tòa nhà ở dạng 3D.
 8. Khám phá khu vực xung quanh bạn.

Tìm hiểu thêm về cách điều hướng trong Google Earth.

Lưu tòa nhà 3D dưới dạng hình ảnh

Bạn có thể lưu tòa nhà 3D dưới dạng tệp hình ảnh để sử dụng ở các địa điểm khác.

Windows và Linux

 1. Để xem tòa nhà ở dạng 3D, hãy thực hiện theo các bước trong phần trước.
 2. Nhấp vào Tệp Tiếp theo Lưu Tiếp theo Lưu hình ảnh.
 3. Chọn nơi lưu tệp.
 4. Trong "Tên tệp", hãy nhập tên.
 5. Trong trường "Lưu dưới dạng", hãy chọn loại tệp từ menu thả xuống.
 6. Nhấp vào Lưu.

Mac

 1. Để xem tòa nhà ở dạng 3D, hãy thực hiện theo các bước trong phần trước.
 2. Nhấp vào TệpTiếp theo Lưu Tiếp theo Lưu hình ảnh.
 3. Trong trường "Lưu dưới tên", hãy nhập tên.
 4. Trong trường "Vị trí", chọn nơi lưu tệp.
 5. Nhấp vào Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?