ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

วิธีการเหล่านี้มีไว้สำหรับ Google Earth เวอร์ชันเก่า รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Earth ใหม่

ดูสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ

ใน Google Earth คุณสามารถดูรูปภาพที่สมจริงของสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติได้ คุณยังสามารถบันทึกรูปภาพเหล่านั้นเพื่อใช้ในสถานที่อื่นๆ ได้อีกด้วย

คอมพิวเตอร์

 1. เปิด Google Earth
 2. ในแผงควบคุมด้านซ้าย เลือกเลเยอร์
 3. ถัดจาก "ฐานข้อมูลหลัก" คลิกลูกศรขวา ลูกศรขวา
 4. ถัดจาก "สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ" คลิกลูกศรขวา ลูกศรขวา
 5. ยกเลิกการเลือกตัวเลือกรูปภาพที่คุณไม่ต้องการเห็น
 6. ไปยังสถานที่บนแผนที่
 7. ซูมเข้าจนกว่าจะเห็นอาคารในแบบ 3 มิติ
 8. สำรวจพื้นที่รอบๆ ตัวคุณ

Android

 1. เปิดแอป Google Earth
 2. ไปยังสถานที่บนแผนที่ 
 3. หากต้องการซูมเข้า แตะหน้าจอสองครั้งจนกว่าคุณจะเห็นสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ

iPhone และ iPad

 1. เปิดแอป Google Earth
 2. ที่มุมบนซ้าย ให้แตะเมนู Menu
 3. ดูให้แน่ใจว่าได้เลือก "สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ" แล้ว
 4. หากต้องการปิดเมนู ให้แตะเมนู Menu
 5. ไปยังสถานที่บนแผนที่
 6. หากต้องการซูมเข้า แตะหน้าจอสองครั้งจนกว่าคุณจะเห็นสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปยังส่วนต่างๆ ใน Google Earth

บันทึกสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติเป็นรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติเป็นไฟล์รูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในสถานที่อื่นๆได้

Windows และ Linux

 1. หากต้องการดูสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ ทำตามขั้นตอนในหัวข้อก่อนหน้า
 2. คลิกไฟล์ ถัดไป บันทึก ถัดไป บันทึกรูปภาพ
 3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์
 4. ป้อนชื่อลงในช่อง "ชื่อไฟล์"
 5. ในช่อง "บันทึกเป็นประเภท" ให้เลือกประเภทไฟล์จากเมนูแบบเลื่อนลง
 6. คลิกบันทึก

Mac

 1. หากต้องการดูสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ ทำตามขั้นตอนในหัวข้อก่อนหน้า
 2. คลิกไฟล์ ถัดไป บันทึก ถัดไป บันทึกรูปภาพ
 3. ป้อนชื่อลงในช่อง "บันทึกเป็น"
 4. ในช่อง "ที่" เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์
 5. คลิกบันทึก