ดูสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ

ใน Google Earth คุณดูรูปภาพที่สมจริงของสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ และบันทึกรูปภาพเหล่านั้นเพื่อใช้ในสถานที่อื่นๆ ได้ด้วย

 1. เปิด Google Earth Pro
 2. เลือกเลเยอร์ในแผงควบคุมด้านซ้าย
 3. ถัดจาก "ฐานข้อมูลหลัก" คลิกลูกศรขวา ลูกศรขวา
 4. ถัดจาก "สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ" คลิกลูกศรขวา ลูกศรขวา
 5. ยกเลิกการเลือกตัวเลือกรูปภาพที่คุณไม่ต้องการเห็น
 6. ไปยังสถานที่บนแผนที่
 7. ซูมเข้าจนกว่าจะเห็นอาคารในแบบ 3 มิติ
 8. สำรวจพื้นที่รอบๆ ตัวคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปยังส่วนต่างๆ ใน Google Earth

บันทึกสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติเป็นรูปภาพ

คุณบันทึกสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติเป็นไฟล์รูปภาพเพื่อนำไปใช้ในสถานที่อื่นๆ ได้

Windows และ Linux

 1. หากต้องการดูสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ ทำตามขั้นตอนในหัวข้อก่อนหน้า
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น บันทึก จากนั้น บันทึกรูปภาพ
 3. ที่ด้านบนสุด คลิกปุ่มบันทึกรูปภาพ
 4. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์
 5. ป้อนชื่อลงในช่อง "ชื่อไฟล์"
 6. ในช่อง "บันทึกเป็นประเภท" ให้เลือกประเภทไฟล์จากเมนูแบบเลื่อนลง
 7. คลิกบันทึก

Mac

 1. หากต้องการดูสิ่งปลูกสร้างในแบบ 3 มิติ ทำตามขั้นตอนในหัวข้อก่อนหน้า
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น บันทึก จากนั้น บันทึกรูปภาพ
 3. ที่ด้านบนสุด คลิกปุ่มบันทึกรูปภาพ
 4. ป้อนชื่อลงในช่อง "บันทึกเป็น"
 5. ในช่อง "ที่" เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์
 6. คลิกบันทึก
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร