การดูสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ

Google Earth สามารถแสดงสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติแบบง่ายและแบบเหมือนจริงได้ในหลายพื้นที่ หากต้องการดูข้อมูลเหล่านี้:

  1. เปิดใช้สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติด้วยการเลือกโฟลเดอร์สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติในแผงเลเยอร์
  2. วางตำแหน่งมุมมองภายในความสูงในการดูที่เหมาะสม เหนือเมืองที่สำคัญ เช่น ซานฟรานซิสโก สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ บางอย่างเริ่มที่จะปรากฏขึ้นตั้งแต่ความสูงระดับสายตา 10,000 ถึง 12,000 ฟุต ตรวจสอบมาตรวัดความสูงระดับสายตาที่ด้านล่างขวาของมุมมองภาพ 3 มิติ เพื่อหาความสูงมุมมองปัจจุบันของคุณ สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ จะปรากฏเป็นวัตถุสีเทาอ่อนเหนือภาพของเมือง

    วางตำแหน่งมุมมองภายในความสูงในการดูที่เหมาะสม เหนือเมืองที่สำคัญ เช่น ซานฟรานซิสโก
  3. เมื่อซูมเข้าใกล้ ภาพจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ใช้ การควบคุมทิศทาง เพื่อรับมุมมองที่ดีที่สุดของสิ่งปลูกสร้าง
  4. วางเมาส์เหนือสิ่งปลูกสร้างจะทำให้สิ่งปลูกสร้างปรากฏเป็นสีม่วง คลิกที่สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก 3D Warehouse
  5. ในการซ่อนสิ่งปลูกสร้าง ให้คลิกขวา (CTRL และคลิกสำหรับเครื่อง Mac) และเลือก ซ่อนสิ่งปลูกสร้าง โปรดทราบว่า Google Earth ไม่ได้แสดงสิ่งปลูกสร้างอีกจนกว่าคุณจะเริ่มต้นแอปพลิเคชันอีกครั้ง

    ใช้ เอียงและหมุนเครื่องมือ เพื่อรับมุมมองที่ดีที่สุดของสิ่งปลูกสร้าง