ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ดูอาคารแบบ 3 มิติใน Google Earth

ดูอาคารแบบ 3 มิติไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือเป็นภาพเหมือนรูปถ่าย คุณสามารถดูได้ตามลักษณะปกติของอาคารดังกล่าว

ตั้งค่าการดูแบบ 3 มิติ

Windows, Mac และ Linux
 1. เปิด Google Earth
 2. ในแผงควบคุมด้านซ้ายภายใต้ "เลเยอร์" > "ฐานข้อมูลหลัก" ทำเครื่องหมายอาคาร 3 มิติ
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

แอป Google Earth แสดงมุมมองอาคารแบบ 3 มิติโดยอัตโนมัติ

ค้นหาอาคารเพื่อดู

Windows, Mac และ Linux
 1. เปิด Google Earth
 2. ในแผงควบคุมด้านซ้ายภายใต้ "เลเยอร์" > "ฐานข้อมูลหลัก" ทำเครื่องหมายอาคาร 3 มิติ อย่าลืมยกเลิกการทำเครื่องหมายตัวเลือกที่คุณไม่ต้องการดู
 3. ไปยังสถานที่บนแผนที่
 4. ซูมเข้าจนกว่าจะเห็นอาคารในแบบ 3 มิติ
 5. สำรวจพื้นที่รอบๆ ตัวคุณ
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 1. เปิดแอป Google Earth
 2. ไปยังสถานที่บนแผนที่
 3. ซูมเข้าโดยวางนิ้ว 2 นิ้วบนหน้าจอแล้วแยกนิ้วออกจากกัน หรือแตะหน้าจอ 2 ครั้งด้วยนิ้วเดียว เมื่อซูมเข้ามากพอแล้ว คุณจะเห็นอาคารในแบบ 3 มิติ
iPhone, iPad และ iPod touch
 1. เปิดแอป Google Earth
 2. ที่มุมซ้ายบน แตะเมนู เมนู
 3. ทำเครื่องหมายอาคาร 3 มิติ
 4. ในการปิดเมนู ไปที่มุมขวาบนและแตะเมนู เมนู
 5. ไปยังสถานที่บนแผนที่
 6. ซูมเข้าโดยวางนิ้ว 2 นิ้วบนหน้าจอแล้วแยกนิ้วออกจากกัน หรือแตะหน้าจอ 2 ครั้งด้วยนิ้วเดียว เมื่อซูมเข้ามากพอแล้ว คุณจะเห็นอาคารในแบบ 3 มิติ
 7. หากต้องการดูอาคารเสมือนว่าคุณยืนอยู่บนถนน ใช้ภาพ Street View

บันทึกรูปภาพอาคารแบบ 3 มิติ

คุณสามารถบันทึกอาคาร 3 มิติเป็นรูปภาพในคอมพิวเตอร์

Windows และ Linux
 1. ในแถบเมนู คลิก ไฟล์ > บันทึก > บันทึกรูปภาพ
 2. ในกล่องที่เปิดขึ้น เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพ
 3. พิมพ์ชื่อในช่อง "ชื่อไฟล์"
 4. ในช่อง "บันทึกเป็นประเภท" ให้เลือกประเภทไฟล์จากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. ที่มุมล่างขวา คลิกบันทึก
Mac
 1. ในแถบเมนู คลิก ไฟล์ > บันทึก > บันทึกรูปภาพ
 2. ในกล่องบันทึกเป็นที่เปิดขึ้น ไปที่ช่อง "บันทึกเป็น" และพิมพ์ชื่อไฟล์
 3. ในช่อง "ที่" เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์จากรายการแบบเลื่อนลง
 4. ที่มุมล่างขวา คลิกบันทึก