Разглеждане на сградите в три измерения

В Google Earth можете да виждате сградите като реалистични триизмерни изображения. Можете също да запазвате тези изображения, за да ги използвате другаде.

 1. Отворете Професионалното издание на Google Earth.
 2. В левия панел изберете Слоеве.
 3. Кликнете върху стрелката за надясно Стрелка за надясно до „Основна база от данни“.
 4. Кликнете върху стрелката за надясно Стрелка за надясно до „Триизмерни сгради“.
 5. Премахнете отметката от квадратчетата за опциите за изображението, които не искате да виждате.
 6. Отидете до място на картата.
 7. Увеличете мащаба, докато не започнете да виждате триизмерни сгради.
 8. Изследвайте района наоколо.

Научете повече за навигацията в Google Earth.

Запазване на триизмерни сгради като изображения

Можете да запазите триизмерна сграда като графичен файл, който да използвате другаде.

Windows и Linux

 1. За да видите сграда като триизмерна, изпълнете стъпките в предишната секция.
 2. Кликнете върху Файл и след това Запазване и след това Запазване на изображението.
 3. В горната част кликнете върху бутона Запазване на изображението.
 4. Изберете къде да запазите файла.
 5. В полето „Име на файла“ въведете име.
 6. В полето „Запазване като тип“ изберете файлов тип от падащото меню.
 7. Кликнете върху Запазване.

Mac

 1. За да видите сграда като триизмерна, изпълнете стъпките в предишната секция.
 2. Кликнете върху Файл и след това Запазване и след това Запазване на изображението.
 3. В горната част кликнете върху бутона Запазване на изображението.
 4. В полето „Запазване като“ въведете име.
 5. В полето „Къде“ изберете къде да запазите файла.
 6. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?