Hranice

Informácie o hraniciach môžete zapnúť začiarknutím priečinka Hranice v priečinku Vrstvy. Začiarknutím políčka Hranice zapnete všetky možné hranice. Po rozbalení priečinka Hranice môžete ovládať zobrazenie mnohých typov hraníc, ako sú:

  • pobrežia,
  • medzinárodné hranice,
  • hranice štátov a provincií,
  • krajiny a hlavné mestá,
  • názvy štátov a provincií,
  • hranice okresov v USA.

Ak sú zapnuté, sú informácie o hraniciach pre dané zobrazenie k dispozícii vždy. Rovnako ako údaje o cestách sa aj hranice zobrazia až po dosiahnutí logickej vzdialenosti. Ak je napríklad zobrazená veľká oblasť, zobrazujú sa len hlavné hranice. Po priblížení na menšiu oblasť sa v závislosti od výšky pohľadu môžu zobraziť označenia štátov alebo okresov.